Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
250
Hôm qua:
1993
Tuần này:
8615
Tháng này:
43064
Tất cả:
765626

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về An toàn thông tin

Ngày 16/02/2017 11:16:00

Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin (ATTT) đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015.

Mục tiêu của Đề án đến năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ATTT tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATTT; Thông tin kịp thời, chính xác, sinh động trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội về các vấn đề liên quan đến ATTT. Trong đó, dưới 50% các sự cố mất ATTT xảy ra vì lý do bắt nguồn từ nhận thức yếu kém về các nguy cơ mất ATTT của con người; Trên 50% người sử dụng nói chung, trên 60% học sinh và trên 70% sinh viên được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cơ bản phòng tránh mất ATTT; Chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về ATTT; Hơn 80% công chức, viên chức, cán bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng đơn giản để bảo đảm ATTT khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Trên 80% cán bộ, công nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, được tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin, trách nhiệm và quy tắc đạo đức nghề nghiệptronglĩnh vực an toàn thông tin; Trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất an toàn thông tin.
Các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT qua các phương thức khác như: Xây dựng, vận hành tổng đài hỗ trợ, tư vấn ATTT cho người sử dụng thiết bị CNTT; Tuyên truyền trực quan, sử dụng pa-nô, áp phích, các vật dụng được in ấn thông tin tuyên truyền, biểu trưng nhận diện thông điệp tuyên truyền; Tổ chức đánh giá, công bố danh mục sản phẩm, dịch vụ ATTT tiêu biểu để tổ chức, cá nhân biết và sử dụng…
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đề án trên, vừa qua UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Nhiệm vụ cụ thể là tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội như:Mở chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện các nội dung tuyên truyền; Sản xuất phóng sự, chương trình, trao đổi, đối thoại trên hệ thống phát thanh, truyền hình; Đưa tin, bài viết trên hệ thống báo điện tử, trang tin điện tử; Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên, cán bộ chuyên trách CNTT; Thực hiện tuyên truyền theo từng điểm, các địa điểm cung cấp dịch vụ CNTT, dịch vụ mạng hoặc thiết bị CNTT; Áp dụng với các khu vực có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm phủ sóng mạng không dây và truy nhập Internet công cộng; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tâng lớp nhân dân trên địa bàn.
Phùng Thu

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về An toàn thông tin

Đăng lúc: 16/02/2017 11:16:00 (GMT+7)

Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin (ATTT) đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015.

Mục tiêu của Đề án đến năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ATTT tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATTT; Thông tin kịp thời, chính xác, sinh động trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội về các vấn đề liên quan đến ATTT. Trong đó, dưới 50% các sự cố mất ATTT xảy ra vì lý do bắt nguồn từ nhận thức yếu kém về các nguy cơ mất ATTT của con người; Trên 50% người sử dụng nói chung, trên 60% học sinh và trên 70% sinh viên được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cơ bản phòng tránh mất ATTT; Chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về ATTT; Hơn 80% công chức, viên chức, cán bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng đơn giản để bảo đảm ATTT khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Trên 80% cán bộ, công nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, được tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin, trách nhiệm và quy tắc đạo đức nghề nghiệptronglĩnh vực an toàn thông tin; Trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất an toàn thông tin.
Các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT qua các phương thức khác như: Xây dựng, vận hành tổng đài hỗ trợ, tư vấn ATTT cho người sử dụng thiết bị CNTT; Tuyên truyền trực quan, sử dụng pa-nô, áp phích, các vật dụng được in ấn thông tin tuyên truyền, biểu trưng nhận diện thông điệp tuyên truyền; Tổ chức đánh giá, công bố danh mục sản phẩm, dịch vụ ATTT tiêu biểu để tổ chức, cá nhân biết và sử dụng…
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đề án trên, vừa qua UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Nhiệm vụ cụ thể là tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội như:Mở chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện các nội dung tuyên truyền; Sản xuất phóng sự, chương trình, trao đổi, đối thoại trên hệ thống phát thanh, truyền hình; Đưa tin, bài viết trên hệ thống báo điện tử, trang tin điện tử; Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên, cán bộ chuyên trách CNTT; Thực hiện tuyên truyền theo từng điểm, các địa điểm cung cấp dịch vụ CNTT, dịch vụ mạng hoặc thiết bị CNTT; Áp dụng với các khu vực có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm phủ sóng mạng không dây và truy nhập Internet công cộng; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tâng lớp nhân dân trên địa bàn.
Phùng Thu

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa