Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
864
Hôm qua:
1572
Tuần này:
3739
Tháng này:
17357
Tất cả:
926680

Phường Ba Đình tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017

Ngày 01/09/2017 14:01:34

Vừa qua, phường Ba Đình đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017. Đây là đơn vị được lựa chọn diễn tập điểm phục vụ tham quan, rút kinh nghiệm của Thị xã.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Bùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ Thị xã;các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ thị xã; đại diện Ban CHQS thị xã.

Tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 của phường Ba Đình gồm: Khối Đảng, khối chính quyền, khối đoàn thể và lực lượng thực binh.Trong thời gian 1,5 ngày, diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Ba Đình chia làm 3 giai đoạn gồm 9 vấn đề huấn luyện. Trọng tâm là Giai đoạn 1: Chuyển phường vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh; chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Trong đó có vấn đề huấn luyện 1: Chuyển phường vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, xử lý tình huống A2; Vấn đề huấn luyện 2: LLVT phường đánh chiếm mục tiêu giải thoát con tin trong tình huống A2; Vấn đề huấn luyện 3: Chuyển phường vào tình trạng chiến tranh; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn này có 5 vấn đề huấn luyện gồm: Ban CHQS phường điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ; Đảng ủy phường thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ; UBND phường giao nhiệm vụ, hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu phòng thủ; MTTQ, ngành, đoàn thể điều chỉnh kế hoạch và Phê chuẩn kế hoạch của MTTQ, ngành, đoàn thể; kế hoạch chiến đấu của các đơn vị dân quân. Cuối cùng là giai đoạn 3: thực hành chiến đấu phòng thủ.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; quản lý, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; Chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28 – NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ SSCĐ, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến; thông qua diễn tập bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Phát biểu kết luận diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Ba Đình, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy ghi nhận những nỗ lực của phường Ba Đình trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại cần rút kinh nghiệm. Đó là: Phong thái các hội nghị chưa phản ánh đúng sự căng thẳng của tình huống; trang phục chưa phù hợp; xử lý tình huống chưa thực sự gay cấn. Đồng chí yêu cầu: Thông qua cuộc diễn tập lần này cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc các đoàn thể phường tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh; Rà soát, điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; các ban, ngành Thị xã và các phường tham dự khung diễn tập cần nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm để chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ của đơn vị tiếp theo.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Ba Đình năm 2017 kết thúc tốt đẹp. Theo đánh giá của Ban tổ chức diễn tập, Thị ủy, UBND thị xã và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp ủy, chính quyền phường Ba Đình và các lực lượng tham gia diễn tập đã chấp hành nghiêm túc kế hoạch điều hành diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập, đảm bảo đúng nội dung, thời gian, sát thực tế, đúng trình tự và chất lượng tốt.

Bùi Nghĩa

Phường Ba Đình tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017

Đăng lúc: 01/09/2017 14:01:34 (GMT+7)

Vừa qua, phường Ba Đình đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017. Đây là đơn vị được lựa chọn diễn tập điểm phục vụ tham quan, rút kinh nghiệm của Thị xã.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Bùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ Thị xã;các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ thị xã; đại diện Ban CHQS thị xã.

Tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 của phường Ba Đình gồm: Khối Đảng, khối chính quyền, khối đoàn thể và lực lượng thực binh.Trong thời gian 1,5 ngày, diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Ba Đình chia làm 3 giai đoạn gồm 9 vấn đề huấn luyện. Trọng tâm là Giai đoạn 1: Chuyển phường vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh; chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Trong đó có vấn đề huấn luyện 1: Chuyển phường vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, xử lý tình huống A2; Vấn đề huấn luyện 2: LLVT phường đánh chiếm mục tiêu giải thoát con tin trong tình huống A2; Vấn đề huấn luyện 3: Chuyển phường vào tình trạng chiến tranh; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn này có 5 vấn đề huấn luyện gồm: Ban CHQS phường điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ; Đảng ủy phường thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ; UBND phường giao nhiệm vụ, hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu phòng thủ; MTTQ, ngành, đoàn thể điều chỉnh kế hoạch và Phê chuẩn kế hoạch của MTTQ, ngành, đoàn thể; kế hoạch chiến đấu của các đơn vị dân quân. Cuối cùng là giai đoạn 3: thực hành chiến đấu phòng thủ.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; quản lý, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; Chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28 – NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ SSCĐ, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến; thông qua diễn tập bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Phát biểu kết luận diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Ba Đình, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy ghi nhận những nỗ lực của phường Ba Đình trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại cần rút kinh nghiệm. Đó là: Phong thái các hội nghị chưa phản ánh đúng sự căng thẳng của tình huống; trang phục chưa phù hợp; xử lý tình huống chưa thực sự gay cấn. Đồng chí yêu cầu: Thông qua cuộc diễn tập lần này cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc các đoàn thể phường tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh; Rà soát, điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; các ban, ngành Thị xã và các phường tham dự khung diễn tập cần nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm để chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ của đơn vị tiếp theo.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Ba Đình năm 2017 kết thúc tốt đẹp. Theo đánh giá của Ban tổ chức diễn tập, Thị ủy, UBND thị xã và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp ủy, chính quyền phường Ba Đình và các lực lượng tham gia diễn tập đã chấp hành nghiêm túc kế hoạch điều hành diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập, đảm bảo đúng nội dung, thời gian, sát thực tế, đúng trình tự và chất lượng tốt.

Bùi Nghĩa

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa