Đăng lúc 2 tháng trước · 56 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 45 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 65 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 33 lượt xem
Đăng lúc 4 tháng trước · 336 lượt xem
Đăng lúc 5 tháng trước · 159 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 686 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 406 lượt xem

Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non công lập thị xã Bỉm Sơn năm 2020

UBND thị xã Bỉm Sơn thông báo nội dung xét tuyển giáo viên mầm non công lập thị xã Bỉm Sơn năm 2020.

Đăng lúc 1 năm trước · 1808 lượt xem

Phương án tuyển dụng giáo viên mầm non công lập thị xã Bỉm Sơn năm 2020

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn xây dựng Phương án xét tuyển viên chức bậc học mầm non trên địa bàn Thị xã.

Đăng lúc 1 năm trước · 704 lượt xem
12

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC