Đăng lúc 1 tháng trước · 241 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 107 lượt xem
Đăng lúc 5 tháng trước · 612 lượt xem
Đăng lúc 5 tháng trước · 339 lượt xem

Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non công lập thị xã Bỉm Sơn năm 2020

UBND thị xã Bỉm Sơn thông báo nội dung xét tuyển giáo viên mầm non công lập thị xã Bỉm Sơn năm 2020.

Đăng lúc 10 tháng trước · 1738 lượt xem

Phương án tuyển dụng giáo viên mầm non công lập thị xã Bỉm Sơn năm 2020

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn xây dựng Phương án xét tuyển viên chức bậc học mầm non trên địa bàn Thị xã.

Đăng lúc 10 tháng trước · 655 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 2024 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 361 lượt xem
Đăng lúc 2 năm trước · 1286 lượt xem
Đăng lúc 2 năm trước · 837 lượt xem
12

Công khai KQ giải quyết TTHC

Công khai DVC trực tuyến