Số TT
Tên dự án
Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)
Vị trí thực hiện
Mục tiêu, quy mô
Thời gian khởi công - Hoàn thành
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
8
1
NM sản xuất động cơ Diesel
30 triệu USD
Khu CN
30.000 sp/năm
2017-2020
Đã có nhà đầu tư quan tâm khảo sát đầu tư
2
NM cơ khí chế tạo phụ tùng và lắp ráp ô tô
280 triệu USD
Khu CN
50.000 xe và 1 triệu sp phụ tùng/năm
2017-2020
Đã có nhà đầu tư quan tâm khảo sát đầu tư
3
NM sản xuất và lắp ráp máy nông nghiệp
13 triệu USD
Khu CN
30 triệu sp/năm
2017-2020
Đã có nhà đầu tư quan tâm khảo sát đầu tư
4
Ngành may
100 tỷ
Khu CN
2,5 triệu sp/năm
2021-2025
Đang kêu gọi đầu tư
5
Ngành Dệt nhuộm
250 tỷ
Khu CN
5 triệu sp/năm
2017-2020
Đang kêu gọi đầu tư
6
Ngành Da - Giầy
600 tỷ
Khu CN
7 triệu sp/năm
2017-2020
Đang kêu gọi đầu tư
7
NM chế biến Dứa
30 tỷ
Khu CN
 
2017-2021
Đang kêu gọi đầu tư
8
Nhà máy sản xuất và lắp ráp sản phẩm điện máy và đồ gia dung tại khu A -CN
200 tỷ
Khu CN
180.000 sp/năm
2017 - 2020
Đã có nhà đầu tư quan tâm khảo sát đầu tư
9
Nhà máy sản xuát gạch không nung tại phường Đông Sơn
 
Bỉm Sơn
 
2017 - 2019
Đang kêu gọi đầu tư

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC