Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3985
Hôm qua:
4038
Tuần này:
8023
Tháng này:
26698
Tất cả:
1786603
Hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở phường Ngọc Trạo

Hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở phường Ngọc Trạo

Phường Ngọc Trạo (thị xã Bỉm Sơn) có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế – xã hội, trong đó đã thu hút trên 40 công ty, doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân đến đầu tư kinh doanh với khoảng trên 4.000 công nhân thường xuyên lao động, giao lưu, sinh hoạt trên địa bàn.

Hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở phường Ngọc Trạo

Phường Ngọc Trạo (thị xã Bỉm Sơn) có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế – xã hội, trong đó đã thu hút trên 40 công ty, doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân đến đầu tư kinh doanh với khoảng trên 4.000 công nhân thường xuyên lao động, giao lưu, sinh hoạt trên địa bàn.

Đăng lúc 6 ngày trước · 7 news.view

Công tác rà soát văn bản năm 2019

Công tác rà soát, phân loại, đánh giá văn bản hàng năm có ý nghĩa rất quan trọng nhằm phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND và chủ tịch UBND từ Thị xã đến các xã, trường. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kết quả cho thấy:

Đăng lúc 2 tháng trước · 87 news.view

Kết quả 05 năm thi hành Luật Hôn nhân - Gia đình và một số vấn đề đặt ra

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 được Quốc Hội thông qua ngày 19/6/2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

Đăng lúc 3 tháng trước · 87 news.view

Kết quả 05 năm thi hành luật Hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Sau khi Luật Hòa giải được công bố UBND thị xã Bỉm Sơn đã xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; đồng thời yêu cầu UBND xã, phường rà soát, báo cáo, kiện toàn số lượng tổ hòa giải, hòa giải viên cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

Đăng lúc 3 tháng trước · 109 news.view

Hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm được Quốc hội ban hành ngày 21/11/2007, có hiệu lực từ ngày 1/7/2008, quy định rõ những chế tài đối với các hành vi vi phạm việc chống truyền nhiễm dịch bệnh.

Đăng lúc 3 tháng trước · 121 news.view

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”

Ngày 09/03/2003 Ban bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 32-CT/TW “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”.

Đăng lúc 4 tháng trước · 142 news.view