Đấu nối đường nhánh vào QL217B, thị xã Bỉm Sơn

Ngày 29/12/2020 17:02:20

UBND tỉnh vừa có công văn về việc đấu nối đường nhánh vào QL217B tại Km0+280 (PT), thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

QL27.jpg
Cụ thể, về đấu nối vào QL217B, Tổng Công ty May 10 làm chủ sử dụng nút giao để thực hiện các thủ tục theo quy định. Trong quá trình khai thác, sử dụng, Tổng Công ty May 10 có trách nhiệm sửa chữa, bảo trì nút giao đảm bảo an toàn giao thông; tự di chuyển hoặc cải tạo nâng cấp nút giao đấu nối và không được bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; cho sử dụng chung điểm đấu nối khi tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Về đầu tư xây dựng đoạn tuyến Nam Bỉm Sơn 6 đoạn qua phạm vi dự án, Tổng Công ty May 10 phối hợp với UBND thị xã Bỉm Sơn để triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời nghiên cứu nội dung Công văn số 5492/SGTVT- QLGT ngày 23-12-2020 của Sở Giao thông - Vận tải để triển khai thực hiện các thủ tục đấu nối theo quy định.

Đấu nối đường nhánh vào QL217B, thị xã Bỉm Sơn

Đăng lúc: 29/12/2020 17:02:20 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa có công văn về việc đấu nối đường nhánh vào QL217B tại Km0+280 (PT), thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

QL27.jpg
Cụ thể, về đấu nối vào QL217B, Tổng Công ty May 10 làm chủ sử dụng nút giao để thực hiện các thủ tục theo quy định. Trong quá trình khai thác, sử dụng, Tổng Công ty May 10 có trách nhiệm sửa chữa, bảo trì nút giao đảm bảo an toàn giao thông; tự di chuyển hoặc cải tạo nâng cấp nút giao đấu nối và không được bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; cho sử dụng chung điểm đấu nối khi tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Về đầu tư xây dựng đoạn tuyến Nam Bỉm Sơn 6 đoạn qua phạm vi dự án, Tổng Công ty May 10 phối hợp với UBND thị xã Bỉm Sơn để triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời nghiên cứu nội dung Công văn số 5492/SGTVT- QLGT ngày 23-12-2020 của Sở Giao thông - Vận tải để triển khai thực hiện các thủ tục đấu nối theo quy định.

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC