Mặt trận tổ quốc thị xã Bỉm Sơn thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Ngày 16/09/2020 18:06:01

Những năm qua, Mặt trận tổ quốc thị xã Bỉm Sơn và các tổ chức thành viên đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó đã phát huy được sức mạnh toàn dân, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

Một trong những cuộc vận động mà Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thị xã thực hiện hiệu quả đó là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”.Về xây dựng nông thôn mới, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp tiền của, hiến đất. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã đã vận động các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp 219.820.000 đồng để sửa chữa phòng học Trường cấp 1,2 xã Quang Trung; Phối hợp với Ủy ban nhân dân Thị xã hỗ trợ xã Quang Trung xây mới 1 nhà Đại đoàn kết với số tiền 30 triệu đồng, hỗ trợ tiền mua con giống trị giá 40 triệu đồng. Tiếp tục phối hợp xây dựng xã Quang Trung đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới ở xã Quang Trung đạt tỷ lệ 99,45%. Về xây dựng đô thị văn minh, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường chỉ đạo cơ sở xây dựng các tổ tự quản về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, trật tự xã hội, tổ tự quản xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đã có 2 nhà văn hóa được sửa và xây mới, nhiều tuyến đường hoa, khuôn viên xanh, sạch, đẹp được xây dựng; có 2/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86.

Trong phong trào ”Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai lại phía sau”, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và triển khai nhiều hình thức vận động phong phú. Năm 2019, đã Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên vận động được 1.034 triệu đồng, trong đó có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp với số tiền lớn như: Chùa Khánh Quang, Công ty Tiên Sơn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển – Chi nhánh Bỉm Sơn... Từ số tiền này, MTTQ thị xã đã tặng quà tết cho 100% hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn, mức quà từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng/hộ. Hỗ trợ 100 xuất quà tết cho các hộ nghèo huyện Thạch Thành trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, MTTQ thị xã đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp thị xã và một số doanh nghiệp xây mới 6 nhà Đại đoàn kết trị giá 352 triệu đồng, hỗ trợ 21 con giống trị giá 210 triệu đồng cho hộ nghèo. Qua phong trào, nhiều người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Hiện nay, toàn thị xã còn 132 hộ nghèo chiếm tỉ lệ 0,81%.

Đặc biệt đầu năm 2020, khi dịch Covid 19 bùng phát, Mặt trận Tổ quốc thị xã đã triển khai nhiều biện pháp truyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ vật tư và tiền cho công tác phòng chống dịch. Tính đến ngày 5/6/2020, Mặt trận thị xã đã tiếp nhận tiền và hàng hóa trị giá gần 1,3 tỷ đồng, trong đó trên 600 triệu đồng tiền mặt và trên 600 triệu hàng hóa phục vụ công tác chống dịch. Nổi bật chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 có Công ty xi măng Bỉm Sơn 100 triệu đồng, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Bỉm Sơn 90 triệu đồng, Tổng Công ty Tiên Sơn Thanh Hóa 50 triệu đồng, Nhà máy xi măng Long Sơn 50 triệu đồng; Công ty TNHH Vaude Việt Nam ủng hộ 100.000 khẩu trang và 2 tấn gạo. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các phường xã cũng đã vào cuộc tích cực và nhận được hàng chục nghìn khẩu trang, nước sát khuẩn ủng hộ công tác phòng chống dịch trong cộng đồng và tại các trường học.

Có thể nói, thông qua các phong trào thi đua sôi nổi, vai trò của Mặt trận trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được khẳng định. Qua đó, đã thực hiện tốt chức năng, vai trò trong việc vận động, động viên nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, khơi dậy tiềm năng, nguồn lực trong nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Hà Nghĩa

Mặt trận tổ quốc thị xã Bỉm Sơn thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Đăng lúc: 16/09/2020 18:06:01 (GMT+7)

Những năm qua, Mặt trận tổ quốc thị xã Bỉm Sơn và các tổ chức thành viên đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó đã phát huy được sức mạnh toàn dân, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

Một trong những cuộc vận động mà Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thị xã thực hiện hiệu quả đó là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”.Về xây dựng nông thôn mới, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp tiền của, hiến đất. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã đã vận động các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp 219.820.000 đồng để sửa chữa phòng học Trường cấp 1,2 xã Quang Trung; Phối hợp với Ủy ban nhân dân Thị xã hỗ trợ xã Quang Trung xây mới 1 nhà Đại đoàn kết với số tiền 30 triệu đồng, hỗ trợ tiền mua con giống trị giá 40 triệu đồng. Tiếp tục phối hợp xây dựng xã Quang Trung đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới ở xã Quang Trung đạt tỷ lệ 99,45%. Về xây dựng đô thị văn minh, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường chỉ đạo cơ sở xây dựng các tổ tự quản về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, trật tự xã hội, tổ tự quản xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đã có 2 nhà văn hóa được sửa và xây mới, nhiều tuyến đường hoa, khuôn viên xanh, sạch, đẹp được xây dựng; có 2/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86.

Trong phong trào ”Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai lại phía sau”, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và triển khai nhiều hình thức vận động phong phú. Năm 2019, đã Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên vận động được 1.034 triệu đồng, trong đó có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp với số tiền lớn như: Chùa Khánh Quang, Công ty Tiên Sơn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển – Chi nhánh Bỉm Sơn... Từ số tiền này, MTTQ thị xã đã tặng quà tết cho 100% hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn, mức quà từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng/hộ. Hỗ trợ 100 xuất quà tết cho các hộ nghèo huyện Thạch Thành trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, MTTQ thị xã đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp thị xã và một số doanh nghiệp xây mới 6 nhà Đại đoàn kết trị giá 352 triệu đồng, hỗ trợ 21 con giống trị giá 210 triệu đồng cho hộ nghèo. Qua phong trào, nhiều người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Hiện nay, toàn thị xã còn 132 hộ nghèo chiếm tỉ lệ 0,81%.

Đặc biệt đầu năm 2020, khi dịch Covid 19 bùng phát, Mặt trận Tổ quốc thị xã đã triển khai nhiều biện pháp truyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ vật tư và tiền cho công tác phòng chống dịch. Tính đến ngày 5/6/2020, Mặt trận thị xã đã tiếp nhận tiền và hàng hóa trị giá gần 1,3 tỷ đồng, trong đó trên 600 triệu đồng tiền mặt và trên 600 triệu hàng hóa phục vụ công tác chống dịch. Nổi bật chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 có Công ty xi măng Bỉm Sơn 100 triệu đồng, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Bỉm Sơn 90 triệu đồng, Tổng Công ty Tiên Sơn Thanh Hóa 50 triệu đồng, Nhà máy xi măng Long Sơn 50 triệu đồng; Công ty TNHH Vaude Việt Nam ủng hộ 100.000 khẩu trang và 2 tấn gạo. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các phường xã cũng đã vào cuộc tích cực và nhận được hàng chục nghìn khẩu trang, nước sát khuẩn ủng hộ công tác phòng chống dịch trong cộng đồng và tại các trường học.

Có thể nói, thông qua các phong trào thi đua sôi nổi, vai trò của Mặt trận trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được khẳng định. Qua đó, đã thực hiện tốt chức năng, vai trò trong việc vận động, động viên nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, khơi dậy tiềm năng, nguồn lực trong nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Hà Nghĩa

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC