Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1254
Hôm qua:
2208
Tuần này:
6101
Tháng này:
18125
Tất cả:
1478953

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Bỉm Sơn dư nợ cho vay đạt trên 850 tỷ đồng

Ngày 30/05/2018 10:32:11

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Bỉm Sơn (Agribank Bỉm Sơn) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

NHNN.jpg
Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Bỉm Sơn.

Agribank Bỉm Sơnđã triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi và thuận lợi nhất để đồng hành và chia sẻ những khó khăn cùng các doanh nghiệp trên địa bàn. Ngân hàng đã thực hiện nghiêm túc quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thấp hơn lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất thông thường cũng như thực hiện các giải pháp về giảm lãi suất, cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với các khách hàng doanh nghiệp khó khăn, có triển vọng phục hồi sản xuất theo Quyết định 780/QĐ-NHNN và Thông tư 09/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp tại khu vực nông thôn theo hướng tiết giảm tối đa thủ tục... Nhờ sự hỗ trợ kịp thời nguồn vốn của Agribank Bỉm Sơn mà nhiều doanh nghiệp đã đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp, đến giữa tháng 5 năm 2018, dư nợ của Agribank Bỉm Sơn đạt hơn 850 tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp đạt hơn 500 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng dư nợ cho vay tại chi nhánh. Với các chương trình tín dụng đang được chi nhánh tập trung triển khai, như: Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn; cho vay ưu đãi lãi suất; cho vay bình ổn thị trường, cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Trong thời gian tới, Agribank Bỉm Sơn tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi về lãi suất, như: Ưu tiên đối với khách hàng truyền thống và doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết. Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tín dụng bằng nhiều hình thức, như: Tổ chức lớp tập huấn, đào tạo tại chỗ do chi nhánh thực hiện.

Ngọc Mai

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Bỉm Sơn dư nợ cho vay đạt trên 850 tỷ đồng

Đăng lúc: 30/05/2018 10:32:11 (GMT+7)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Bỉm Sơn (Agribank Bỉm Sơn) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

NHNN.jpg
Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Bỉm Sơn.

Agribank Bỉm Sơnđã triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi và thuận lợi nhất để đồng hành và chia sẻ những khó khăn cùng các doanh nghiệp trên địa bàn. Ngân hàng đã thực hiện nghiêm túc quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thấp hơn lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất thông thường cũng như thực hiện các giải pháp về giảm lãi suất, cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với các khách hàng doanh nghiệp khó khăn, có triển vọng phục hồi sản xuất theo Quyết định 780/QĐ-NHNN và Thông tư 09/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp tại khu vực nông thôn theo hướng tiết giảm tối đa thủ tục... Nhờ sự hỗ trợ kịp thời nguồn vốn của Agribank Bỉm Sơn mà nhiều doanh nghiệp đã đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp, đến giữa tháng 5 năm 2018, dư nợ của Agribank Bỉm Sơn đạt hơn 850 tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp đạt hơn 500 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng dư nợ cho vay tại chi nhánh. Với các chương trình tín dụng đang được chi nhánh tập trung triển khai, như: Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn; cho vay ưu đãi lãi suất; cho vay bình ổn thị trường, cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Trong thời gian tới, Agribank Bỉm Sơn tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi về lãi suất, như: Ưu tiên đối với khách hàng truyền thống và doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết. Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tín dụng bằng nhiều hình thức, như: Tổ chức lớp tập huấn, đào tạo tại chỗ do chi nhánh thực hiện.

Ngọc Mai