Quý I/2020: Tổng giá trị sản xuất địa bàn Thị xã Bỉm Sơn tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2019

Ngày 27/03/2020 11:05:08

Quý I/2020, Thị xã Bỉm Sơn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trong điều kiện có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và dịch cúm gia cầm A/H5N6 phát sinh trên địa bàn Thị xã.

Song dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền Thị xã, sự cố gắng, nỗ lực của các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả; kinh tế trên địa bàn ổn định và có bước phát triển.
Tổng giá trị sản xuất địa bàn tăng khá, ước đạt 5.915,4 tỷ đồng, bằng 23,3%Kế hoạch (KH) năm, bằng 111,5% so cùng kỳ (CK). Trong đó, giá trị ngành công nghiệp – xây dựng ước đạt 3.988,5 tỷ đồng, bằng 21,9% KH năm, bằng 109,7% so CK. Các sản phẩm chính tăng so với CK như: Xi măng trên 2.256 nghìn tấn, tăng 8%; Clinker 389 nghìn tấn, tăng 142,2%; Gạch xây: 84.700 nghìn viên, tăng 21,3%; bao bì xi măng: 29.350 nghìn cái, tăng 42,5%; chiết nạp ga trên7.930 nghìn tấn, tăng 9,5%. Thị xã thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, động viên các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh trong bối cảnh chung cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tổng giá trị Thương mại - Dịch vụ ước đạt 1.856,9 tỷ đồng, bằng 26,7% KH năm, tăng 16% so CK; tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 1.291 tỷ đồng, bằng 23,5% KH năm, tăng 10,6% so CK. Công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên; nhất là các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh như: khẩu trang, nước sát khuẩn...

Giá trị sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản thực hiện ước đạt 69,940 tỷ đồng, bằng 33,2% KH năm, bằng 100,2% so CK. Diện tích gieo cấy vụ Chiêm xuân 2020: cây lúa 514,14 ha, cây mía 700 ha, rau màu các loại 51,53 ha... Ngành chăn nuôi duy trì cơ bản ổn định. Đến nay trên địa bàn Thị xã đã khống chế được dịch cúm A H5N6 và thực hiện các bước quy trình để công bố hết dịch trong tháng 3/2020.

Về công tác thu – chi tài chính, Thị xã đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2020, đảm bảo đúng dự toán được giao. Trong Quý I/2020, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 30 tỷ 877 triệu đồng, bằng 129% so với CK; Thu Ngân sách địa phương ước đạt 85 tỷ 722 triệu đồng; Chi ngân sách địa phương ước đạt 74.427 triệu đồng.

Bước sang quý II/2020, Thị xã tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành của Tỉnh và Trung ương kêu gọi thu hút đầu tư vào khu Công nghiệp Bỉm Sơn; phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tạo các điều kiện tốt nhất cho các cho các nhà đầu tư tại khu công nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn quản lý. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong đầu tư sản xuất kinh doanh đặc biệt là các doanh nghiệp trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19.Tăng cường công tác chỉ đạo, thường xuyên, sâu sát đối với các doanh nghiệp và các hộ tiểu thương khắc phục khó khăn vượt qua thách thức do dịch Covid-19 gây ra; tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động và các hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng; động viên các doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh sau khi hết dịch. Chỉ đạo quyết liệt nhằm giải quyết các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án đạt kết quả cao trên thực địa.
Phạm Thúy

Quý I/2020: Tổng giá trị sản xuất địa bàn Thị xã Bỉm Sơn tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2019

Đăng lúc: 27/03/2020 11:05:08 (GMT+7)

Quý I/2020, Thị xã Bỉm Sơn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trong điều kiện có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và dịch cúm gia cầm A/H5N6 phát sinh trên địa bàn Thị xã.

Song dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền Thị xã, sự cố gắng, nỗ lực của các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả; kinh tế trên địa bàn ổn định và có bước phát triển.
Tổng giá trị sản xuất địa bàn tăng khá, ước đạt 5.915,4 tỷ đồng, bằng 23,3%Kế hoạch (KH) năm, bằng 111,5% so cùng kỳ (CK). Trong đó, giá trị ngành công nghiệp – xây dựng ước đạt 3.988,5 tỷ đồng, bằng 21,9% KH năm, bằng 109,7% so CK. Các sản phẩm chính tăng so với CK như: Xi măng trên 2.256 nghìn tấn, tăng 8%; Clinker 389 nghìn tấn, tăng 142,2%; Gạch xây: 84.700 nghìn viên, tăng 21,3%; bao bì xi măng: 29.350 nghìn cái, tăng 42,5%; chiết nạp ga trên7.930 nghìn tấn, tăng 9,5%. Thị xã thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, động viên các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh trong bối cảnh chung cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tổng giá trị Thương mại - Dịch vụ ước đạt 1.856,9 tỷ đồng, bằng 26,7% KH năm, tăng 16% so CK; tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 1.291 tỷ đồng, bằng 23,5% KH năm, tăng 10,6% so CK. Công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên; nhất là các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh như: khẩu trang, nước sát khuẩn...

Giá trị sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản thực hiện ước đạt 69,940 tỷ đồng, bằng 33,2% KH năm, bằng 100,2% so CK. Diện tích gieo cấy vụ Chiêm xuân 2020: cây lúa 514,14 ha, cây mía 700 ha, rau màu các loại 51,53 ha... Ngành chăn nuôi duy trì cơ bản ổn định. Đến nay trên địa bàn Thị xã đã khống chế được dịch cúm A H5N6 và thực hiện các bước quy trình để công bố hết dịch trong tháng 3/2020.

Về công tác thu – chi tài chính, Thị xã đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2020, đảm bảo đúng dự toán được giao. Trong Quý I/2020, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 30 tỷ 877 triệu đồng, bằng 129% so với CK; Thu Ngân sách địa phương ước đạt 85 tỷ 722 triệu đồng; Chi ngân sách địa phương ước đạt 74.427 triệu đồng.

Bước sang quý II/2020, Thị xã tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành của Tỉnh và Trung ương kêu gọi thu hút đầu tư vào khu Công nghiệp Bỉm Sơn; phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tạo các điều kiện tốt nhất cho các cho các nhà đầu tư tại khu công nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn quản lý. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong đầu tư sản xuất kinh doanh đặc biệt là các doanh nghiệp trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19.Tăng cường công tác chỉ đạo, thường xuyên, sâu sát đối với các doanh nghiệp và các hộ tiểu thương khắc phục khó khăn vượt qua thách thức do dịch Covid-19 gây ra; tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động và các hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng; động viên các doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh sau khi hết dịch. Chỉ đạo quyết liệt nhằm giải quyết các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án đạt kết quả cao trên thực địa.
Phạm Thúy

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC