Tình hình kinh tế xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021

Ngày 03/03/2021 22:39:32

Trong tháng 2 năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, song dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền Thị xã, sự nỗ lực của các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả; kinh tế trên địa bàn ổn định và có bước phát triển.

Trong tháng 2 năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt trên 2.397 tỷ đồng, bằng 120,63% so CK. Trong đó, giá trị Công nghiệp – Xây dựng ước đạt trên 1.660 tỷ đồng, tăng trên 18% so CK, một số sản phẩm chính tăng so cùng kỳ như Xi măng, Clinker, gạch nung… Gía trị dịch vụ ước đạt 770 tỷ đồng, tăng 26,12% so CK. Các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn thị xã trước, trong và sau tết Nguyên đán diễn ra sôi động; thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, giá cả ổn định. Thị xã thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, phối hợp với Ban Kinh tế Nghi Sơn kiểm tra hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp. Tổng giá trị Nông – Lâm nghiệp – Thủy sạt đạt trên 27 tỷ đồng, bằng 101,3% so CK. Ngành chăn nuôi phát triển ổn định; việc gieo cây vụ lúa và cây trồng vụ Chiêm Xuân được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh được tăng cường; thị xã tổ chức thành công lễ phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021. Về công tác thu chi ngân sách, trong 2 tháng đầu năm, Thu ngân sách Nhà nước ướt đạt 10,384 tỷ đồng, tăng 40% so CK; Thu Ngân sách địa phương ước đạt 15 tỷ đồng, tăng 24% so CK; Chi ngân sách địa phương ướt đạt 19 tỷ đồng, bằng 311% so CK.

Lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác phòng chống dịch Covid 19 tiếp tục được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Tính đến ngày 27/1/2921, Thị xã đã rà soát, giám sát, cách ly tại nhà 510 trường hợp, lấy 119 mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính. Đến thời điểm này, trên địa bàn thị xã không có bệnh nhân nào được chuẩn đoán nhiễm Covid 19. Ngành giáo dục đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón học sinh đến trường sau kỳ nghỉ Tết. Công tác văn hóa - thông tin tập trung tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quốc phòng – an ninh tiếp tục được quan tâm. Thị xã đã tổ chức thành công Lễ giao nhận quân, bàn giao đủ quân số theo chỉ tiêu tỉnh giao.

Bước sang tháng 3 năm 2021, Thị xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19; thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai kế hoạch sản xuất năm 2021; chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Chiêm Xuân; triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 cho gia súc, gia cầm và công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý văn hóa, các dịch vụ văn hóa trên địa bàn; kiểm tra chặt chẽ công tác phòng chống dịch Covid 19 tại các di tích, danh lam thắng cảnh, cơ sở tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn; tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hà Nghĩa

Tình hình kinh tế xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021

Đăng lúc: 03/03/2021 22:39:32 (GMT+7)

Trong tháng 2 năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, song dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền Thị xã, sự nỗ lực của các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả; kinh tế trên địa bàn ổn định và có bước phát triển.

Trong tháng 2 năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt trên 2.397 tỷ đồng, bằng 120,63% so CK. Trong đó, giá trị Công nghiệp – Xây dựng ước đạt trên 1.660 tỷ đồng, tăng trên 18% so CK, một số sản phẩm chính tăng so cùng kỳ như Xi măng, Clinker, gạch nung… Gía trị dịch vụ ước đạt 770 tỷ đồng, tăng 26,12% so CK. Các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn thị xã trước, trong và sau tết Nguyên đán diễn ra sôi động; thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, giá cả ổn định. Thị xã thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, phối hợp với Ban Kinh tế Nghi Sơn kiểm tra hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp. Tổng giá trị Nông – Lâm nghiệp – Thủy sạt đạt trên 27 tỷ đồng, bằng 101,3% so CK. Ngành chăn nuôi phát triển ổn định; việc gieo cây vụ lúa và cây trồng vụ Chiêm Xuân được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh được tăng cường; thị xã tổ chức thành công lễ phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021. Về công tác thu chi ngân sách, trong 2 tháng đầu năm, Thu ngân sách Nhà nước ướt đạt 10,384 tỷ đồng, tăng 40% so CK; Thu Ngân sách địa phương ước đạt 15 tỷ đồng, tăng 24% so CK; Chi ngân sách địa phương ướt đạt 19 tỷ đồng, bằng 311% so CK.

Lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác phòng chống dịch Covid 19 tiếp tục được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Tính đến ngày 27/1/2921, Thị xã đã rà soát, giám sát, cách ly tại nhà 510 trường hợp, lấy 119 mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính. Đến thời điểm này, trên địa bàn thị xã không có bệnh nhân nào được chuẩn đoán nhiễm Covid 19. Ngành giáo dục đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón học sinh đến trường sau kỳ nghỉ Tết. Công tác văn hóa - thông tin tập trung tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quốc phòng – an ninh tiếp tục được quan tâm. Thị xã đã tổ chức thành công Lễ giao nhận quân, bàn giao đủ quân số theo chỉ tiêu tỉnh giao.

Bước sang tháng 3 năm 2021, Thị xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19; thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai kế hoạch sản xuất năm 2021; chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Chiêm Xuân; triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 cho gia súc, gia cầm và công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý văn hóa, các dịch vụ văn hóa trên địa bàn; kiểm tra chặt chẽ công tác phòng chống dịch Covid 19 tại các di tích, danh lam thắng cảnh, cơ sở tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn; tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hà Nghĩa

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC