Trong tháng 8 năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn Thị xã ước đạt trên 2.053 tỷ đồng

Ngày 12/09/2020 09:46:55

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song trong tháng 8/2020, thị xã Bỉm Sơn vẫn hoàn thành tốt mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch hiệu quả”. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn ước đạt trên 2.053 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt trên 1.429 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ; Giá trị dịch vụ ước đạt 618.445 triệu đồng, bằng 113,3% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 465.230 triệu đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất Nông - Lâm nghiệp, thủy sản đạt 5.510 triệu đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao như: Xi măng tăng 15,8%; Clinker tăng 34,4%; may mặc, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Thị xã đã tăng cường các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, do vậy, thu ngân sách địa phương tháng 8/2020 ước đạt 20.634 triệu đồng, bằng 200% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Thị xã đã thực hiện phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án: Sản xuất trang bị, dụng cụ thể thao Vaude Việt Nam tại phường Đông Sơn; Tham gia ý kiến hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial tại Khu B, khu Công nghiệp Bỉm Sơn. Đây là những tiền đề quan trọng để các công ty, doanh nghiệp thực hiện xây dựng trụ sở, lắp đặt trang thiết bị, đi vào hoạt động, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển…

Trong thời gian tới, Thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn; đồng thời khuyến khích các cơ sở sản xuất đầu tư, mở rộng quy mô, công suất, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất và bảo vệ môi trường.
Nguyễn Tới

Trong tháng 8 năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn Thị xã ước đạt trên 2.053 tỷ đồng

Đăng lúc: 12/09/2020 09:46:55 (GMT+7)

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song trong tháng 8/2020, thị xã Bỉm Sơn vẫn hoàn thành tốt mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch hiệu quả”. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn ước đạt trên 2.053 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt trên 1.429 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ; Giá trị dịch vụ ước đạt 618.445 triệu đồng, bằng 113,3% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 465.230 triệu đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất Nông - Lâm nghiệp, thủy sản đạt 5.510 triệu đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao như: Xi măng tăng 15,8%; Clinker tăng 34,4%; may mặc, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Thị xã đã tăng cường các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, do vậy, thu ngân sách địa phương tháng 8/2020 ước đạt 20.634 triệu đồng, bằng 200% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Thị xã đã thực hiện phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án: Sản xuất trang bị, dụng cụ thể thao Vaude Việt Nam tại phường Đông Sơn; Tham gia ý kiến hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial tại Khu B, khu Công nghiệp Bỉm Sơn. Đây là những tiền đề quan trọng để các công ty, doanh nghiệp thực hiện xây dựng trụ sở, lắp đặt trang thiết bị, đi vào hoạt động, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển…

Trong thời gian tới, Thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn; đồng thời khuyến khích các cơ sở sản xuất đầu tư, mở rộng quy mô, công suất, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất và bảo vệ môi trường.
Nguyễn Tới