Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1951
Hôm qua:
1627
Tuần này:
5593
Tháng này:
54407
Tất cả:
1377769

Ủy ban MTTQ Thị xã tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2014-2019: Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Hiệp thương bầu bổ sung tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Thị xã.

Ngày 14/08/2017 15:21:17

Sáng 11/7, Ủy ban MTTQ Thị xã tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Hiệp thương bầu bổ sung tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Thị xã.

Sáng 11/7, Ủy ban MTTQ Thị xã tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Hiệp thương bầu bổ sung tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Thị xã.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Thị Huyền - Trưởng ban dân vận Thị ủy, Lê Văn Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND Thị xã; Đại diện một số ban, ngành, đoàn thể Thị xã.

Về kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017, báo cáo của Ủy ban MTTQ Thị xã tại Hội nghị cho thấy: 6 tháng qua, Ủy ban MTTQ Thị xã và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thị xã, trọng tâm là Nghị quyết trung ương 4 khóa VII về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị về phát triển du lịch; Kết luận số 10-KL/TW về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí; Chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung ương đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nghị quyết số 88/2016 ngày 7/10/2016 giữa Cính phủ và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam về thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020” Nghị quyết 04,05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, các nghị quyết của Thị ủy, HĐND và chương trình kế hoạch của UBND Thị xã về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017.

Các tổ chức thành viên đã đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp đoàn kết đoàn viên, hội viên, phát huy sức mạnh tổng hợp tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng các tổ chức trong sạch vững mạnh. Tỉ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên được nâng lên. Hội cựu chiến binh đạt 98,55%, Hội LHPN 86,8%, Liên đoàn lao động 74,1%, Hội nông dân 115,7%, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 71%, Hội người cao tuổi đạt trên 94,8%.

MTTQ Thị xã đã thực hiện 47 cuộc giám sát về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các dự án trên địa bàn. Phối hợp với Thường trực HĐND và các Ban HĐND Thị xã tham gia 21 cuộc giám sát về các lĩnh vực như: Tài nguyên môi trường, thực hiện kết luận sau thanh tra và việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, doanh nghiệp trong giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2 HĐND Thị xã. Phối hợp với UBND Thị xã thực hiện 6 cuộc kiểm tra các doanh nghiệp trong thực hiện công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Phối hợp với viện kiểm sát nhân dân Thị xã tiến hành một cuộc giám sát công tác tạm giam tạm giữ tại công an Thị xã. Trong 6 tháng đầu năm MTTQ các cấp trên địa bàn Thị xã đã tổ chức 9 hội nghị phản biện, góp ý vào 25 văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Tiếp 128 lượt công dân, tiếp nhận 25 đơn thư; đã hướng dẫn và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 18 đơn; hòa giải tại cơ sở 7 đơn. Tổ chức thành công 1 hội nghị tiếp xúc cử tri cho đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, 1 hội nghị cho đại biểu HĐND Tỉnh, 8 hội nghị tiếp xúc cử tri cho đại biểu HHĐND Thị xã tiếp xúc với cử tri. Đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận tâm huyết, trách nhiệm cao, gần dân, sát dân phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận chung, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của MTTQ các cấp 6 tháng cuối năm 2017, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; Tích cực vận động nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; MTTQ các cấp phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, mở rộng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách nhân “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Đẩy mạnh thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương bầu bổ sung Hội truyền thống Trường Sơn Thị xã Bỉm Sơn là thành viên MTTQ Thị xã Bỉm Sơn; bổ sung 4 ủy viên Ủy ban MTTQ, khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.


Ủy ban MTTQ Thị xã tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2014-2019: Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Hiệp thương bầu bổ sung tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Thị xã.

Đăng lúc: 14/08/2017 15:21:17 (GMT+7)

Sáng 11/7, Ủy ban MTTQ Thị xã tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Hiệp thương bầu bổ sung tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Thị xã.

Sáng 11/7, Ủy ban MTTQ Thị xã tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Hiệp thương bầu bổ sung tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Thị xã.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Thị Huyền - Trưởng ban dân vận Thị ủy, Lê Văn Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND Thị xã; Đại diện một số ban, ngành, đoàn thể Thị xã.

Về kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017, báo cáo của Ủy ban MTTQ Thị xã tại Hội nghị cho thấy: 6 tháng qua, Ủy ban MTTQ Thị xã và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thị xã, trọng tâm là Nghị quyết trung ương 4 khóa VII về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị về phát triển du lịch; Kết luận số 10-KL/TW về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí; Chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung ương đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nghị quyết số 88/2016 ngày 7/10/2016 giữa Cính phủ và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam về thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020” Nghị quyết 04,05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, các nghị quyết của Thị ủy, HĐND và chương trình kế hoạch của UBND Thị xã về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017.

Các tổ chức thành viên đã đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp đoàn kết đoàn viên, hội viên, phát huy sức mạnh tổng hợp tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng các tổ chức trong sạch vững mạnh. Tỉ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên được nâng lên. Hội cựu chiến binh đạt 98,55%, Hội LHPN 86,8%, Liên đoàn lao động 74,1%, Hội nông dân 115,7%, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 71%, Hội người cao tuổi đạt trên 94,8%.

MTTQ Thị xã đã thực hiện 47 cuộc giám sát về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các dự án trên địa bàn. Phối hợp với Thường trực HĐND và các Ban HĐND Thị xã tham gia 21 cuộc giám sát về các lĩnh vực như: Tài nguyên môi trường, thực hiện kết luận sau thanh tra và việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, doanh nghiệp trong giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2 HĐND Thị xã. Phối hợp với UBND Thị xã thực hiện 6 cuộc kiểm tra các doanh nghiệp trong thực hiện công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Phối hợp với viện kiểm sát nhân dân Thị xã tiến hành một cuộc giám sát công tác tạm giam tạm giữ tại công an Thị xã. Trong 6 tháng đầu năm MTTQ các cấp trên địa bàn Thị xã đã tổ chức 9 hội nghị phản biện, góp ý vào 25 văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Tiếp 128 lượt công dân, tiếp nhận 25 đơn thư; đã hướng dẫn và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 18 đơn; hòa giải tại cơ sở 7 đơn. Tổ chức thành công 1 hội nghị tiếp xúc cử tri cho đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, 1 hội nghị cho đại biểu HĐND Tỉnh, 8 hội nghị tiếp xúc cử tri cho đại biểu HHĐND Thị xã tiếp xúc với cử tri. Đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận tâm huyết, trách nhiệm cao, gần dân, sát dân phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận chung, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của MTTQ các cấp 6 tháng cuối năm 2017, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; Tích cực vận động nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; MTTQ các cấp phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, mở rộng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách nhân “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Đẩy mạnh thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương bầu bổ sung Hội truyền thống Trường Sơn Thị xã Bỉm Sơn là thành viên MTTQ Thị xã Bỉm Sơn; bổ sung 4 ủy viên Ủy ban MTTQ, khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.