4 phường, xã: Bắc Sơn, Phú Sơn, Đông Sơn và Quang Trung được công nhận đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2020

Ngày 08/01/2021 15:02:39

Ngày 05/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc Công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2020 (đợt 3) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, trong số 116 phường, xã, thị trấn của 21 huyện, thị xã, thành phố được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “Xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm” năm 2020 (đợt 3), thị xã Bỉm Sơn có các phường, xã: Bắc Sơn, Phú Sơn, Đông Sơn và Quang Trung.

Việc được công nhận đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm sẽ là động lực lớn để các địa phương tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát tốt nguồn gốc thực phẩm, hàng hóa trên thị trường, cơ bản đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, thị xã Bỉm Sơn đã có 6/7 phường, xã được UBND tỉnh công nhận “phường, xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm”. Theo kế hoạch, UBND thị xã Bỉm Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo phường Lam Sơn thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng phường an toàn thực phẩm để được UBND tỉnh công nhận trong năm 2021.
Nguyễn Tới

4 phường, xã: Bắc Sơn, Phú Sơn, Đông Sơn và Quang Trung được công nhận đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2020

Đăng lúc: 08/01/2021 15:02:39 (GMT+7)

Ngày 05/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc Công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2020 (đợt 3) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, trong số 116 phường, xã, thị trấn của 21 huyện, thị xã, thành phố được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “Xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm” năm 2020 (đợt 3), thị xã Bỉm Sơn có các phường, xã: Bắc Sơn, Phú Sơn, Đông Sơn và Quang Trung.

Việc được công nhận đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm sẽ là động lực lớn để các địa phương tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát tốt nguồn gốc thực phẩm, hàng hóa trên thị trường, cơ bản đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, thị xã Bỉm Sơn đã có 6/7 phường, xã được UBND tỉnh công nhận “phường, xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm”. Theo kế hoạch, UBND thị xã Bỉm Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo phường Lam Sơn thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng phường an toàn thực phẩm để được UBND tỉnh công nhận trong năm 2021.
Nguyễn Tới