Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
895
Hôm qua:
1572
Tuần này:
3770
Tháng này:
17388
Tất cả:
926711

Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ Thị xã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

Ngày 12/10/2018 16:21:21

Ngày 10/10/2018, tại Thị ủy Bỉm Sơn, Ban chỉ đạo Xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ (XDCS&THQCDC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác XDCS&THQCDC 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo khai mạc và chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo từ Thị xã tới cơ sở đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ thực hiện các nội dung về XDCS&THQCDC theo kế hoạch công tác đã đề ra. Hoạt động XDCS&THQCDC ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã dần đi vào nề nếp. Việc thực hiện QCDC đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn Thị xã.

Qua thảo luận, các thành viên Ban chỉ đạo cho rằng: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc XDCS&THQCDC trên địa bàn thị xã vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, đó là: Việc quán triệt, triển khai các văn bản, quy định về XDCS&THQCDC ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học có lúc còn hạn chế; Cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa làm tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên quy trình, thủ tục để giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân như: Công tác quy hoạch, xây dựng các công trình theo hình thưc xã hội hóa, quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; Tình trạng tranh chấp đất đai, khiếu kiện chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân; Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng ở cơ sở trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân là do một số cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ban Chỉ đạo ở một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp chưa được kiện toàn, hoạt động còn hình thức. Trong quá trình thực hiện một số chương trình, dự án trên địa bàn chưa quan tâm và thực hiện tốt công tác tham vấn cộng đồng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy- Trưởng Ban chỉ đạo XDCS&THQCDC thị xã biểu dương các thành viên Ban chỉ đạo Thị xã đã tích cực tham gia thảo luận. Đồng chí nhấn mạnh: Việc thực hiện Quy chế dân chủ có ý nghĩa hết sức rất quan trọng trong việc đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân, người lao động, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Trong tình hình hiện nay, XDCS&THQCDC cần phải được chú trọng và quan tâm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, việc thực hiện quy chế dân chủ phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, tránh lợi dụng dân chủ dẫn đến những hành động quá khích, quá trớn. Để XDCS&THQCDC thật sự hiệu quả thì vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mang ý nghĩa tiên quyết.

Về nhiệm vụ sắp tới, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cần đánh giá kết quả XDCS&THQCDC sâu hơn, sát với tình hình thực tế hơn; chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo gửi đến các thành viên Ban chỉ đạo đồng thời nghiên cứu xây dựng tiêu chí, mẫu biểu đánh giá việc XDCS&THQCDC để các thành viên BCĐ được giao phụ trách địa bàn có cơ sở đánh giá được khách quan. Các thành viên Ban chỉ đạo, theo sự phân công, cần bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, hàng tháng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Trưởng Ban chỉ đạo. Việc thực hiện sáp nhập, thành lập mới thôn, khu phố , nhất thể chức danh Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố và bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách, cần phải triển khai thực hiện ngay; Đề nghị Ban Tổ chức Thị ủy và phòng Nội vụ - UBND Thị xã hướng dẫn cụ thể để các thôn, khu phố thực hiện đúng quy định. Đồng chí cũng đề nghị UBND Thị xã quan tâm đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

HoàngHùng

Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ Thị xã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

Đăng lúc: 12/10/2018 16:21:21 (GMT+7)

Ngày 10/10/2018, tại Thị ủy Bỉm Sơn, Ban chỉ đạo Xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ (XDCS&THQCDC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác XDCS&THQCDC 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo khai mạc và chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo từ Thị xã tới cơ sở đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ thực hiện các nội dung về XDCS&THQCDC theo kế hoạch công tác đã đề ra. Hoạt động XDCS&THQCDC ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã dần đi vào nề nếp. Việc thực hiện QCDC đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn Thị xã.

Qua thảo luận, các thành viên Ban chỉ đạo cho rằng: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc XDCS&THQCDC trên địa bàn thị xã vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, đó là: Việc quán triệt, triển khai các văn bản, quy định về XDCS&THQCDC ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học có lúc còn hạn chế; Cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa làm tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên quy trình, thủ tục để giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân như: Công tác quy hoạch, xây dựng các công trình theo hình thưc xã hội hóa, quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; Tình trạng tranh chấp đất đai, khiếu kiện chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân; Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng ở cơ sở trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân là do một số cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ban Chỉ đạo ở một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp chưa được kiện toàn, hoạt động còn hình thức. Trong quá trình thực hiện một số chương trình, dự án trên địa bàn chưa quan tâm và thực hiện tốt công tác tham vấn cộng đồng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy- Trưởng Ban chỉ đạo XDCS&THQCDC thị xã biểu dương các thành viên Ban chỉ đạo Thị xã đã tích cực tham gia thảo luận. Đồng chí nhấn mạnh: Việc thực hiện Quy chế dân chủ có ý nghĩa hết sức rất quan trọng trong việc đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân, người lao động, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Trong tình hình hiện nay, XDCS&THQCDC cần phải được chú trọng và quan tâm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, việc thực hiện quy chế dân chủ phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, tránh lợi dụng dân chủ dẫn đến những hành động quá khích, quá trớn. Để XDCS&THQCDC thật sự hiệu quả thì vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mang ý nghĩa tiên quyết.

Về nhiệm vụ sắp tới, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cần đánh giá kết quả XDCS&THQCDC sâu hơn, sát với tình hình thực tế hơn; chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo gửi đến các thành viên Ban chỉ đạo đồng thời nghiên cứu xây dựng tiêu chí, mẫu biểu đánh giá việc XDCS&THQCDC để các thành viên BCĐ được giao phụ trách địa bàn có cơ sở đánh giá được khách quan. Các thành viên Ban chỉ đạo, theo sự phân công, cần bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, hàng tháng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Trưởng Ban chỉ đạo. Việc thực hiện sáp nhập, thành lập mới thôn, khu phố , nhất thể chức danh Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố và bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách, cần phải triển khai thực hiện ngay; Đề nghị Ban Tổ chức Thị ủy và phòng Nội vụ - UBND Thị xã hướng dẫn cụ thể để các thôn, khu phố thực hiện đúng quy định. Đồng chí cũng đề nghị UBND Thị xã quan tâm đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

HoàngHùng

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa