Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2197
Hôm qua:
3934
Tuần này:
13422
Tháng này:
66355
Tất cả:
1981485

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thị xã giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 10/07/2020 17:10:24

Trong các ngày từ 7-9/7/2020, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Bỉm Sơn đã tiến hành giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND các phường: Ngọc Trạo, Lam Sơn và Ba Đình.

Tại các đơn vị giám sát, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội đã nghe đại diện lãnh đạo UBND các phường báo cáo Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Đoàn thực hiện xác minh một số vấn đề có liên quan như: Công tác chỉ đạo, điều hành; Về tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa; Việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính; Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Sau giám sát, Đoàn sẽ thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát với các đơn vị được giám sát đồng thời báo cáo kết quả giám sát với Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã để thông báo kết luận.

Thông qua việc giám sát sẽ đánh giá đúng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các phường; Kịp thời nắm bắt khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đó hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời đề xuất HĐND thị xã xem xét, quyết nghị những chủ trương, biện pháp để nâng cao hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Thời gian qua, với sự chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thị xã đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thị xã, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.
Nguyễn Tới

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thị xã giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Đăng lúc: 10/07/2020 17:10:24 (GMT+7)

Trong các ngày từ 7-9/7/2020, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Bỉm Sơn đã tiến hành giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND các phường: Ngọc Trạo, Lam Sơn và Ba Đình.

Tại các đơn vị giám sát, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội đã nghe đại diện lãnh đạo UBND các phường báo cáo Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Đoàn thực hiện xác minh một số vấn đề có liên quan như: Công tác chỉ đạo, điều hành; Về tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa; Việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính; Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Sau giám sát, Đoàn sẽ thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát với các đơn vị được giám sát đồng thời báo cáo kết quả giám sát với Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã để thông báo kết luận.

Thông qua việc giám sát sẽ đánh giá đúng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các phường; Kịp thời nắm bắt khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đó hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời đề xuất HĐND thị xã xem xét, quyết nghị những chủ trương, biện pháp để nâng cao hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Thời gian qua, với sự chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thị xã đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thị xã, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.
Nguyễn Tới