Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
882
Hôm qua:
1596
Tuần này:
3969
Tháng này:
33948
Tất cả:
856572

Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Ngày 22/01/2019 21:37:11

Để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đón mừng Xuân mới và Tết Nguyên đán trên địa bàn thị xã đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Văn bản số 833-CV/TU ngày 15/01/2019 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải tích cực, sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị ngay từ những ngày đầu năm mới. Thực hiện nghiêm túc, Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tổ chức Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019” đã đề ra. Kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp; Quan tâm đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật; Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực”.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy cũng yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động vui chơi bổ ích; Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Tổ chức phát động sâu rộng và huy động toàn dân tham gia hưởng ứng Tết trồng cây. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị phải bố trí, phân công lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ trực để tiếp nhận, giải quyết kịp thời mọi công việc, đảm bảo mọi hoạt động trên tất cả các ngành, lĩnh vực, ở các địa phương, đơn vị được diễn ra thông suốt.

Ngay sau kỳ nghỉ tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung vào thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường quản lý, giám sát và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng thời gian trong ngày làm việc để đi du xuân, lễ hội.
Hoàng Hùng

Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Đăng lúc: 22/01/2019 21:37:11 (GMT+7)

Để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đón mừng Xuân mới và Tết Nguyên đán trên địa bàn thị xã đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Văn bản số 833-CV/TU ngày 15/01/2019 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải tích cực, sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị ngay từ những ngày đầu năm mới. Thực hiện nghiêm túc, Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tổ chức Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019” đã đề ra. Kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp; Quan tâm đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật; Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực”.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy cũng yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động vui chơi bổ ích; Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Tổ chức phát động sâu rộng và huy động toàn dân tham gia hưởng ứng Tết trồng cây. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị phải bố trí, phân công lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ trực để tiếp nhận, giải quyết kịp thời mọi công việc, đảm bảo mọi hoạt động trên tất cả các ngành, lĩnh vực, ở các địa phương, đơn vị được diễn ra thông suốt.

Ngay sau kỳ nghỉ tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung vào thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường quản lý, giám sát và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng thời gian trong ngày làm việc để đi du xuân, lễ hội.
Hoàng Hùng

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa