Bỉm Sơn không còn dịch bệnh cúm gia cầm H5N6

Ngày 26/03/2020 08:58:24

Sáng ngày 25/3/2020, đoàn công tác của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa do đồng chí Lương Xuân Vũ- Phó Chi cục Trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thị xã Bỉm Sơn về việc công bố hết dịch bệnh Cúm gia cầm H5N6 tại 3 phường, xã: Đông Sơn, Phú Sơn và Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. Làm việc với đoàn, về phía thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng Trưởng các phòng, ban có liên quan; Lãnh đạo UBND 3 phường, xã có dịch H5N6.

Cum GC.jpg


Từ ngày ngày 15/02 đến ngày 04/3/2020, bệnh cúm gia cầm H5N6 đã xảy ra tại tại 12 hộ, 5 thôn (khu phố) thuộc 3 phường, xã: Đông Sơn, Quang Trung và Phú Sơn, làm 15.717 con gia cầm mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy. Để ngăn chặn, kiểm soát bệnh dịch cúm gia cầm H5N6, thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện đầy đủ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Luật Thú y; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên gia cầm và ở người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Các văn bản chỉ đạo của Tỉnh về phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm. Đến ngày 29/02/2020, các phường, xã trên địa bàn đã tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm cho toàn bộ đàn gia cầm trong diện phòng, đạt 100%; đối với công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, dự kiến sẽ hoàn thành xong trước ngày 15/4/2020. Bên cạnh đó, Thị xã đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nguy cơ xảy ra dịch bệnh, các biện pháp đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm; không vận chuyển, mua bán, sử dụng sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch; Thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, quản lý lò mổ; Chú trọng công tác hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm, gia súc thực hiện áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng dịch, tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, thường xuyên vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại nhằm hạn chế triệt để nguồn gây bệnh…

Đến nay, tình hình dịch cúm gia cầm H5N6 trên địa bàn 3 phường, xã: Đông Sơn, Quang Trung và Phú Sơn đã được kiểm soát, khống chế hoàn toàn, dịch đã qua 21 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa cũng đã hoàn thành xong các thủ tục công bố hết dịch.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đã trao cho đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND thị xã văn bản công bố hết dịch hết dịch bệnh Cúm gia cầm tại 03 phường, xã: Đông Sơn, Quang Trung và Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn”.

Nguyễn Tới

Bỉm Sơn không còn dịch bệnh cúm gia cầm H5N6

Đăng lúc: 26/03/2020 08:58:24 (GMT+7)

Sáng ngày 25/3/2020, đoàn công tác của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa do đồng chí Lương Xuân Vũ- Phó Chi cục Trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thị xã Bỉm Sơn về việc công bố hết dịch bệnh Cúm gia cầm H5N6 tại 3 phường, xã: Đông Sơn, Phú Sơn và Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. Làm việc với đoàn, về phía thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng Trưởng các phòng, ban có liên quan; Lãnh đạo UBND 3 phường, xã có dịch H5N6.

Cum GC.jpg


Từ ngày ngày 15/02 đến ngày 04/3/2020, bệnh cúm gia cầm H5N6 đã xảy ra tại tại 12 hộ, 5 thôn (khu phố) thuộc 3 phường, xã: Đông Sơn, Quang Trung và Phú Sơn, làm 15.717 con gia cầm mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy. Để ngăn chặn, kiểm soát bệnh dịch cúm gia cầm H5N6, thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện đầy đủ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Luật Thú y; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên gia cầm và ở người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Các văn bản chỉ đạo của Tỉnh về phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm. Đến ngày 29/02/2020, các phường, xã trên địa bàn đã tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm cho toàn bộ đàn gia cầm trong diện phòng, đạt 100%; đối với công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, dự kiến sẽ hoàn thành xong trước ngày 15/4/2020. Bên cạnh đó, Thị xã đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nguy cơ xảy ra dịch bệnh, các biện pháp đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm; không vận chuyển, mua bán, sử dụng sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch; Thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, quản lý lò mổ; Chú trọng công tác hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm, gia súc thực hiện áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng dịch, tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, thường xuyên vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại nhằm hạn chế triệt để nguồn gây bệnh…

Đến nay, tình hình dịch cúm gia cầm H5N6 trên địa bàn 3 phường, xã: Đông Sơn, Quang Trung và Phú Sơn đã được kiểm soát, khống chế hoàn toàn, dịch đã qua 21 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa cũng đã hoàn thành xong các thủ tục công bố hết dịch.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đã trao cho đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND thị xã văn bản công bố hết dịch hết dịch bệnh Cúm gia cầm tại 03 phường, xã: Đông Sơn, Quang Trung và Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn”.

Nguyễn Tới