Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1032
Hôm qua:
1384
Tuần này:
7753
Tháng này:
26079
Tất cả:
807441

Chi cục thuế thị xã Bỉm Sơn phấn đấu hoàn thành thu lệ phí môn bài năm 2019 trước 30/1/2019

Ngày 08/01/2019 15:27:35

Chỉ tiêu thu lệ phí Môn bài chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu ngân sách trên địa bàn Thị xã nhưng kết quả thu lệ phí môn bài là cơ sở quan trọng để cơ quan thuế quản lý các khoản thu khác liên quan. Xác định công tác thu lệ phí môn bài có ý nghĩa quan trọng, vì vậy, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019, cán bộ, công chức ngành Thị xã đã phối hợp với các ban ngành, địa phương trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Theo chỉ tiêu lập số bộ lệ phí môn bài năm 2019 lĩnh vực thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh của Chi cục ThuếBỉm Sơn, toàn thị xã có 1.152 hộ, 406 doanh nghiệp trong diện phải nộp lệ phí Môn bài, với tổng số tiền là 1 tỷ 257 triệu đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu thu lệ phí Môn bài từ những ngày đầu năm, Chi cục thuế Bỉm Sơn đã chỉ đạo các đội thuế xã, phường, Đội Kiểm tra chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường tổ chức điều tra rà soát, phân loại đối tượng, ngành nghề, quy mô kinh doanh, thực hiện kê khai đăng ký thuế, lệ phí; đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về chính sách thuế của Nhà nước, thông báo đến từng hộ kinh doanh về mức thuế phải nộp để các hộ kinh doanh chủ động thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Do vậy, ngay trong ngày đầu ra quân thu lệ phí môn bài năm 2019, tại các điểm thu lệ phí trên địa bàn Thị xã đã có rất đông các hộ kinh doanh nộp đủ số lệ phí theo quy định. Sau 3 ngày đầu ra quân, Thị xã đã thu lệ phí môn bài của 229 hộ, 82 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 253 triệu đồng, đạt 20 % kế hoạch dự toán giao.

Ngành thuế Thị xã phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu lệ phí môn bài năm 2019 trước ngày 30/1/2019.

Phạm Thúy

Chi cục thuế thị xã Bỉm Sơn phấn đấu hoàn thành thu lệ phí môn bài năm 2019 trước 30/1/2019

Đăng lúc: 08/01/2019 15:27:35 (GMT+7)

Chỉ tiêu thu lệ phí Môn bài chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu ngân sách trên địa bàn Thị xã nhưng kết quả thu lệ phí môn bài là cơ sở quan trọng để cơ quan thuế quản lý các khoản thu khác liên quan. Xác định công tác thu lệ phí môn bài có ý nghĩa quan trọng, vì vậy, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019, cán bộ, công chức ngành Thị xã đã phối hợp với các ban ngành, địa phương trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Theo chỉ tiêu lập số bộ lệ phí môn bài năm 2019 lĩnh vực thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh của Chi cục ThuếBỉm Sơn, toàn thị xã có 1.152 hộ, 406 doanh nghiệp trong diện phải nộp lệ phí Môn bài, với tổng số tiền là 1 tỷ 257 triệu đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu thu lệ phí Môn bài từ những ngày đầu năm, Chi cục thuế Bỉm Sơn đã chỉ đạo các đội thuế xã, phường, Đội Kiểm tra chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường tổ chức điều tra rà soát, phân loại đối tượng, ngành nghề, quy mô kinh doanh, thực hiện kê khai đăng ký thuế, lệ phí; đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về chính sách thuế của Nhà nước, thông báo đến từng hộ kinh doanh về mức thuế phải nộp để các hộ kinh doanh chủ động thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Do vậy, ngay trong ngày đầu ra quân thu lệ phí môn bài năm 2019, tại các điểm thu lệ phí trên địa bàn Thị xã đã có rất đông các hộ kinh doanh nộp đủ số lệ phí theo quy định. Sau 3 ngày đầu ra quân, Thị xã đã thu lệ phí môn bài của 229 hộ, 82 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 253 triệu đồng, đạt 20 % kế hoạch dự toán giao.

Ngành thuế Thị xã phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu lệ phí môn bài năm 2019 trước ngày 30/1/2019.

Phạm Thúy

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa