Chủ tịch UBND thị xã đối thoại với hộ ông Cù Văn Hạnh, khu phố 2, phường Ba Đình

Ngày 26/03/2020 08:58:39

Chiều ngày 25/3/2020, đồng chí Bùi Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã đã có buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với ông Cù Văn Hạnh, bà Nguyễn Thị Tuyên, khu phố 2, phường Ba Đình, là hộ bị ảnh hưởng bởi dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Bắc Khu phố 2, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn.

Chu tich doi thoai.jpg


Hộ ông Cù Văn Hạnh, bà Nguyễn Thị Tuyên có 56,3m2 đất bị ảnh hưởng bởi Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Bắc khu phố 2, phường Ba Đình; Trên diện tích này, gia đình ông Hạnh đã xây dựng phòng trọ và trồng một số cây hoa màu. Đây là diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài phần diện tích đất bị ảnh hưởng bởi Dự án, hộ ông Hạnh còn có 260,9 m2 đất (trong đó có 180m2 đất ở và 90,9m2 đất trồng cây lâu năm) đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014 và 84 m2 đất đang sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ý kiến của hộ ông Hạnh đối với Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) mà Hội đồng bồi thường GPMB thị xã đã lập. Theo đó, gia đình thống nhất về số lượng, khối lượng kiểm kê, diện tích đất thu hồi là đúng và đủ; thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ cây hoa màu. Song gia đình chưa đồng ý với đơn giá bồi thường vật kiến trúc; không thống nhất với kết quả xác định nguồn gốc 56,3m2 đất bị thu hồi là đất trồng cây lâu năm. Bên cạnh đó, gia đình đề nghị được cấp 1 suất đất ở tại Dự án Khu xen cư Bắc khu phố 2, phường Ba Đình và được hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất.

Trên tinh thần bảo vệ quyền lợi tối đa của người dân theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND thị xã Bùi Huy Hùng đã yêu cầu Chủ tịch UBND phường Ba Đình báo cáo kết quả xác định nguồn gốc sử dụng đất của hộ ông Hạnh; các phòng, ban UBND thị xã trả lời, giải đáp việc áp dụng các căn cứ pháp lý trong áp giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do GPMB thực hiện dự án đối với gia đình ông Hạnh, đồng thời làm rõ thêm các chế độ ưu đãi của Nhà nước về thực hiện chính sách đất đai đối với người có công với Cách mạng bị thương tật từ 81% trở lên.

Sau khi thảo luận, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thị xã, Hội nghị đã đi đến thống nhất, cụ thể: Về nguồn gốc diện tích đất thu hồi 56,3m2 của gia đình ông Hạnh, theo kết quả xác định nguồn gốc sử dụng đất của UBND phường Ba Đình và Biên bản kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình đã xác định loại đất là đất trồng cây lâu năm. Hội đồng bồi thường GPMB đã lập phương án bồi thường đất cho gia đình ông Hạnh là đất trồng cây lâu năm với đơn giá 30.000 đ/m2 là đúng quy định hiện hành của pháp luật. Về Phương án bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc, Hội đồng bồi thường GPMB thị xã áp dụng theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa là đúng theo quy định. Đối với việc gia đình đề nghị được cấp đất tái định cư, do gia đình ông Hạnh bị ảnh hưởng thu hồi đất trồng cây lâu năm để thực hiện dự án, Nhà nước không thu hồi vào đất ở của gia đình, mặt khác gia đình ông Hạnh đang có đất ở, nhà ở ổn định tại khu phố 2, phường Ba Đình. Do đó, hộ ông Hạnh không thuộc đối tượng được cấp đất tái định cư và không được giới thiệu mua đất ở không thông qua hình thức đấu giá đất. Hiện nay, ông Hạnh đang hưởng chế độ trợ cấp thương binh hạng ¼, vợ ông Hạnh là giáo viên và đang hưởng lương giáo viên nên gia đình ông Hạnh, bà Tuyên cũng không đủ điều kiện được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất. Đối với diện tích đất trồng cây lâu năm còn lại sau khi đã thu hồi thực hiện dự án gia đình ông Hạnh đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi sang đất ở với hạn mức 90m2, thủ tục chuyển đổi được hưởng ưu đãi theo chế độ đối với người thương binh nặng, UBND thị xã Bỉm Sơn thống nhất quan tâm, tạo điều kiện theo quy định.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã khẳng định việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thị xã lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Hạnh là đúng theo quy định của pháp luật. Đề nghị gia đình phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB thị xã để hoàn thiện phương án bồi thường, nhận tiền bồi thường GPMB và sớm bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư thực hiện Dự án. Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cũng giao cho phòng Tài nguyên –Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Hạnh; căn cứ hiện trạng sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận và chuyển đổi mục đích sử dụng cho gia đình ông Hạnh theo quy định; Giao UBND phường Ba Đình xác nhận nguồn gốc đất cho hộ ông Hạnh và hướng dẫn, hỗ trợ cho hộ ông Hạnh làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Sau khi kết thúc Hội nghị, ông Cù Văn Hạnh đã đồng ý và ký vào Dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB mà Hội đồng bồi thường GPMB thị xã lập đồng thời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã trong việc giải quyết các kiến nghị, đề nghị của gia đình ông.
Nguyễn Tới

Chủ tịch UBND thị xã đối thoại với hộ ông Cù Văn Hạnh, khu phố 2, phường Ba Đình

Đăng lúc: 26/03/2020 08:58:39 (GMT+7)

Chiều ngày 25/3/2020, đồng chí Bùi Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã đã có buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với ông Cù Văn Hạnh, bà Nguyễn Thị Tuyên, khu phố 2, phường Ba Đình, là hộ bị ảnh hưởng bởi dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Bắc Khu phố 2, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn.

Chu tich doi thoai.jpg


Hộ ông Cù Văn Hạnh, bà Nguyễn Thị Tuyên có 56,3m2 đất bị ảnh hưởng bởi Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Bắc khu phố 2, phường Ba Đình; Trên diện tích này, gia đình ông Hạnh đã xây dựng phòng trọ và trồng một số cây hoa màu. Đây là diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài phần diện tích đất bị ảnh hưởng bởi Dự án, hộ ông Hạnh còn có 260,9 m2 đất (trong đó có 180m2 đất ở và 90,9m2 đất trồng cây lâu năm) đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014 và 84 m2 đất đang sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ý kiến của hộ ông Hạnh đối với Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) mà Hội đồng bồi thường GPMB thị xã đã lập. Theo đó, gia đình thống nhất về số lượng, khối lượng kiểm kê, diện tích đất thu hồi là đúng và đủ; thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ cây hoa màu. Song gia đình chưa đồng ý với đơn giá bồi thường vật kiến trúc; không thống nhất với kết quả xác định nguồn gốc 56,3m2 đất bị thu hồi là đất trồng cây lâu năm. Bên cạnh đó, gia đình đề nghị được cấp 1 suất đất ở tại Dự án Khu xen cư Bắc khu phố 2, phường Ba Đình và được hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất.

Trên tinh thần bảo vệ quyền lợi tối đa của người dân theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND thị xã Bùi Huy Hùng đã yêu cầu Chủ tịch UBND phường Ba Đình báo cáo kết quả xác định nguồn gốc sử dụng đất của hộ ông Hạnh; các phòng, ban UBND thị xã trả lời, giải đáp việc áp dụng các căn cứ pháp lý trong áp giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do GPMB thực hiện dự án đối với gia đình ông Hạnh, đồng thời làm rõ thêm các chế độ ưu đãi của Nhà nước về thực hiện chính sách đất đai đối với người có công với Cách mạng bị thương tật từ 81% trở lên.

Sau khi thảo luận, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thị xã, Hội nghị đã đi đến thống nhất, cụ thể: Về nguồn gốc diện tích đất thu hồi 56,3m2 của gia đình ông Hạnh, theo kết quả xác định nguồn gốc sử dụng đất của UBND phường Ba Đình và Biên bản kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình đã xác định loại đất là đất trồng cây lâu năm. Hội đồng bồi thường GPMB đã lập phương án bồi thường đất cho gia đình ông Hạnh là đất trồng cây lâu năm với đơn giá 30.000 đ/m2 là đúng quy định hiện hành của pháp luật. Về Phương án bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc, Hội đồng bồi thường GPMB thị xã áp dụng theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa là đúng theo quy định. Đối với việc gia đình đề nghị được cấp đất tái định cư, do gia đình ông Hạnh bị ảnh hưởng thu hồi đất trồng cây lâu năm để thực hiện dự án, Nhà nước không thu hồi vào đất ở của gia đình, mặt khác gia đình ông Hạnh đang có đất ở, nhà ở ổn định tại khu phố 2, phường Ba Đình. Do đó, hộ ông Hạnh không thuộc đối tượng được cấp đất tái định cư và không được giới thiệu mua đất ở không thông qua hình thức đấu giá đất. Hiện nay, ông Hạnh đang hưởng chế độ trợ cấp thương binh hạng ¼, vợ ông Hạnh là giáo viên và đang hưởng lương giáo viên nên gia đình ông Hạnh, bà Tuyên cũng không đủ điều kiện được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất. Đối với diện tích đất trồng cây lâu năm còn lại sau khi đã thu hồi thực hiện dự án gia đình ông Hạnh đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi sang đất ở với hạn mức 90m2, thủ tục chuyển đổi được hưởng ưu đãi theo chế độ đối với người thương binh nặng, UBND thị xã Bỉm Sơn thống nhất quan tâm, tạo điều kiện theo quy định.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã khẳng định việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thị xã lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Hạnh là đúng theo quy định của pháp luật. Đề nghị gia đình phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB thị xã để hoàn thiện phương án bồi thường, nhận tiền bồi thường GPMB và sớm bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư thực hiện Dự án. Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cũng giao cho phòng Tài nguyên –Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Hạnh; căn cứ hiện trạng sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận và chuyển đổi mục đích sử dụng cho gia đình ông Hạnh theo quy định; Giao UBND phường Ba Đình xác nhận nguồn gốc đất cho hộ ông Hạnh và hướng dẫn, hỗ trợ cho hộ ông Hạnh làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Sau khi kết thúc Hội nghị, ông Cù Văn Hạnh đã đồng ý và ký vào Dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB mà Hội đồng bồi thường GPMB thị xã lập đồng thời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã trong việc giải quyết các kiến nghị, đề nghị của gia đình ông.
Nguyễn Tới