Có 47,5% việc có điều kiện giải quyết được thi hành án trong Quý I/2021

Ngày 06/04/2021 15:52:51

Sáng ngày 02/4/2021, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã họp đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo và kết quả công tác thi hành án dân sự 3 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự - cơ quan thường trực và tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã; ngay từ những tháng đầu năm, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã đã nêu cao vai trò trách nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Luật Thi hành án Dân sự đạt được nhiều chỉ tiêu cơ bản. 3 tháng đầu năm 2021, tổng số việc thụ lý 233 việc với trên 153 tỷ đồng; trong đó, số có điều kiện thi hành là 183 việc với trên 127 tỷ đồng. Đến nay, đã thi hành xong 87 việc, với số tiền gần 7,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 47,5% về việc và 5,8% về tiền.

Tại cuộc họp, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã đã báo cáo một số vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, phức tạp; những khó khăn, vướng mắc trong thụ lý, thực hiện thi hành án, nhất là các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, kinh tế, phá sản chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài... cần xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thị xã.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND thị xã đã cho ý kiến giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể; đồng thời giao nhiệm vụ cho phòng Nội vụ khẩn trương kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo theo hướng phân công cụ thể đối với cá nhân của các ngành, đơn vị; Cơ quan Thi hành án Dân sự thị xã tiếp tục nâng cao vao trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục; Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các ngành, địa phương.
Nguyễn Tới

Có 47,5% việc có điều kiện giải quyết được thi hành án trong Quý I/2021

Đăng lúc: 06/04/2021 15:52:51 (GMT+7)

Sáng ngày 02/4/2021, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã họp đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo và kết quả công tác thi hành án dân sự 3 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự - cơ quan thường trực và tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã; ngay từ những tháng đầu năm, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã đã nêu cao vai trò trách nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Luật Thi hành án Dân sự đạt được nhiều chỉ tiêu cơ bản. 3 tháng đầu năm 2021, tổng số việc thụ lý 233 việc với trên 153 tỷ đồng; trong đó, số có điều kiện thi hành là 183 việc với trên 127 tỷ đồng. Đến nay, đã thi hành xong 87 việc, với số tiền gần 7,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 47,5% về việc và 5,8% về tiền.

Tại cuộc họp, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã đã báo cáo một số vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, phức tạp; những khó khăn, vướng mắc trong thụ lý, thực hiện thi hành án, nhất là các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, kinh tế, phá sản chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài... cần xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thị xã.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND thị xã đã cho ý kiến giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể; đồng thời giao nhiệm vụ cho phòng Nội vụ khẩn trương kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo theo hướng phân công cụ thể đối với cá nhân của các ngành, đơn vị; Cơ quan Thi hành án Dân sự thị xã tiếp tục nâng cao vao trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục; Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các ngành, địa phương.
Nguyễn Tới

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC