Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Ngày 12/09/2020 09:47:17

Sáng ngày 9/9, tại Hội trường Thị ủy Bỉm Sơn, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tới dự có đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Xây dựng. Về phía Thị xã có đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại diện Uỷ ban MTTQ Thị xã và các tổ chức chính trị xã hội Thị xã.

CTCB.jpg


Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đồng chí Bùi Huy Hùng, nguyên Phó Bí thư Thị uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020 thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021 để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hoá.

Tiếp đó, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Trịnh Tuấn Thành tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thị uỷ Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu để Hội đồng Nhân dân Thị xã Bỉm Sơn bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp quan trọng của đồng chí Bùi Huy Hùng. Trong suốt hơn 7 năm công tác trên cương vị Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã, đồng chí đã cống hiến tài năng và trí tuệ, để lại nhiều dấu ấn trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã Bỉm Sơn. Các đồng chí mong muốn trên cương vị Phó giám đốc Sở nội vụ đồng chí Bùi Huy Hùng sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc mới, tiếp tục phát huy năng lực, góp phần giúp Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với đồng chí Trịnh Tuấn Thành, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn cầu thị, học hỏi hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, cùng với địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Thị xã Bỉm Sơn tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Trịnh Tuấn Thành tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và cống hiến năng lực của mình cho sự phát triển của Thị xã Bỉm Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Tuấn Thành và đồng chí Bùi Huy Hùng đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời xác định, trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất, đạo đức; không ngừng học hỏi, trau dồi, nâng cao năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nghĩa

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Đăng lúc: 12/09/2020 09:47:17 (GMT+7)

Sáng ngày 9/9, tại Hội trường Thị ủy Bỉm Sơn, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tới dự có đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Xây dựng. Về phía Thị xã có đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại diện Uỷ ban MTTQ Thị xã và các tổ chức chính trị xã hội Thị xã.

CTCB.jpg


Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đồng chí Bùi Huy Hùng, nguyên Phó Bí thư Thị uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020 thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021 để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hoá.

Tiếp đó, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Trịnh Tuấn Thành tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thị uỷ Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu để Hội đồng Nhân dân Thị xã Bỉm Sơn bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp quan trọng của đồng chí Bùi Huy Hùng. Trong suốt hơn 7 năm công tác trên cương vị Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã, đồng chí đã cống hiến tài năng và trí tuệ, để lại nhiều dấu ấn trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã Bỉm Sơn. Các đồng chí mong muốn trên cương vị Phó giám đốc Sở nội vụ đồng chí Bùi Huy Hùng sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc mới, tiếp tục phát huy năng lực, góp phần giúp Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với đồng chí Trịnh Tuấn Thành, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn cầu thị, học hỏi hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, cùng với địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Thị xã Bỉm Sơn tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Trịnh Tuấn Thành tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và cống hiến năng lực của mình cho sự phát triển của Thị xã Bỉm Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Tuấn Thành và đồng chí Bùi Huy Hùng đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời xác định, trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất, đạo đức; không ngừng học hỏi, trau dồi, nâng cao năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nghĩa