Cụm địa bàn phía Bắc thị xã Bỉm Sơn tổng kết công tác xây dựng cụm địa bàn an toàn năm 2020

Ngày 07/01/2021 17:30:30

Chiều ngày 06/01/2021, tại Hội trường UBND phường Bắc Sơn, Cụm địa bàn phía Bắc thị xã Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cụm địa bàn an toàn năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Cum.jpg


Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã; các đồng chí Phó Trưởng Công an thị xã Bỉm Sơn, Phó Trưởng Công an huyện Hà Trung; đại diện lãnh đạo các đơn vị quân đội: Sư đoàn 390, Lữ đoàn 299, Kho K820, Trung đoàn 48 cùng đại diện các doanh nghiệp và địa phương trong Cụm.

Theo báo cáo tại hội nghị, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất – kinh doanh của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong Cụm. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng và Chính quyền, năm 2020 các địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị công an, quân đội đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực chủ động thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Cụ thể: Các cơ quan, đơn vị và địa phương trong Cụm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp; Phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, phòng chống dịch bệnh Covid-19 góp phần xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Các doanh nghiệp đã tích cực đầu tư, nâng cấp, mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động. Tại các đơn vị công an, quân đội trên địa bàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn trong các hoạt động của đơn vị. Đặc biệt, trong năm 2020, Trung đoàn 48 thuộc Sư đoàn 390 đã thực hiện tiếp nhận 7 lượt với 1.752 công dân trở về từ nước ngoài để cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong Cụm từng bước được tăng cường, đẩy mạnh, mối quan hệ quân – dân trên địa bàn luôn giữ vững và phát huy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đồng thời đề ra các giải pháp nhằm xây dựng cụm địa bàn an toàn.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Cụm địa bàn phía Bắc thị xã Bỉm Sơn tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm chính, như: Các địa phương, công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị quân đội tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của cấp ủy Đảng các cấp sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương, doanh nghiệp và đơn vị; Tích cực triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phong, chống tội phạm, trộm cắp tài sản, cờ bạc; tổ chức tuyên truyền quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn; Các thành viên tích cực làm tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị gắn với nhiệm vụ chung của toàn Cụm địa bàn, xây dựng cụm địa bàn vững mạnh, đoàn kết, gắn bó, cùng nhau khắc phục khó khăn hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra…
Nguyễn Tới

Cụm địa bàn phía Bắc thị xã Bỉm Sơn tổng kết công tác xây dựng cụm địa bàn an toàn năm 2020

Đăng lúc: 07/01/2021 17:30:30 (GMT+7)

Chiều ngày 06/01/2021, tại Hội trường UBND phường Bắc Sơn, Cụm địa bàn phía Bắc thị xã Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cụm địa bàn an toàn năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Cum.jpg


Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã; các đồng chí Phó Trưởng Công an thị xã Bỉm Sơn, Phó Trưởng Công an huyện Hà Trung; đại diện lãnh đạo các đơn vị quân đội: Sư đoàn 390, Lữ đoàn 299, Kho K820, Trung đoàn 48 cùng đại diện các doanh nghiệp và địa phương trong Cụm.

Theo báo cáo tại hội nghị, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất – kinh doanh của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong Cụm. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng và Chính quyền, năm 2020 các địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị công an, quân đội đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực chủ động thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Cụ thể: Các cơ quan, đơn vị và địa phương trong Cụm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp; Phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, phòng chống dịch bệnh Covid-19 góp phần xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Các doanh nghiệp đã tích cực đầu tư, nâng cấp, mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động. Tại các đơn vị công an, quân đội trên địa bàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn trong các hoạt động của đơn vị. Đặc biệt, trong năm 2020, Trung đoàn 48 thuộc Sư đoàn 390 đã thực hiện tiếp nhận 7 lượt với 1.752 công dân trở về từ nước ngoài để cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong Cụm từng bước được tăng cường, đẩy mạnh, mối quan hệ quân – dân trên địa bàn luôn giữ vững và phát huy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đồng thời đề ra các giải pháp nhằm xây dựng cụm địa bàn an toàn.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Cụm địa bàn phía Bắc thị xã Bỉm Sơn tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm chính, như: Các địa phương, công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị quân đội tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của cấp ủy Đảng các cấp sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương, doanh nghiệp và đơn vị; Tích cực triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phong, chống tội phạm, trộm cắp tài sản, cờ bạc; tổ chức tuyên truyền quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn; Các thành viên tích cực làm tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị gắn với nhiệm vụ chung của toàn Cụm địa bàn, xây dựng cụm địa bàn vững mạnh, đoàn kết, gắn bó, cùng nhau khắc phục khó khăn hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra…
Nguyễn Tới