Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3720
Hôm qua:
5106
Tuần này:
8826
Tháng này:
57593
Tất cả:
1817484

Đại hội Chi đoàn thanh niên cơ quan UBND thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Ngày 04/11/2019 13:27:51

Sáng 01/11/2019, Chi đoàn Thanh niên cơ quan UBND Thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan UBND Thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2022. Dự Đại hội có đồng chí Mai Đình Lâm - Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND Thị xã; đại diện lãnh đạo Thị Đoàn; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND Thị xã; đại diện các Chi đoàn bạn và toàn thể đoàn viên thanh niên chi đoàn UBND Thị xã.

IMG_5650[1].JPG


Chi đoàn thanh niên cơ quan UBND Thị xã Bỉm Sơn có 47 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 4 phân đoàn. Trong đó, có 15 đoàn viên nam, 32 đoàn viên nữ; 21 đồng chí là đảng viên; 05 đồng chí có trình độ Thạc sỹ, 39 đồng chí có trình độ đại học. Tại đại hội, Chi đoàn thanh niên cơ quan UBND Thị xã đã thông qua Báo cáo của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan UBND Thị xã khóa X trình tại Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2019. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Thị đoàn, sự phối hợp của các đoàn thể trong cơ quan UBND Thị xã, Chi đoàn cơ quan UBND Thị xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác; thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2019 đề ra. Đoàn viên đã thể hiện được vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi đoàn đã giới thiệu 11 đoàn viên ưu tú đi học lớp Cảm tình Đảng, trong đó có 09 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Trên cơ sở báo cáo, các đoàn viên đã sôi nổi thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới như: Đẩy mạnh phong trào đoàn viên, thanh niên xây dựng “Nếp sống văn minh đô thị”; Phát huy tinh thần xung kích trong hoạt động Đoàn; Đoàn thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019 - 2022, Chi đoàn sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản như: 100% đoàn viên được nghiên cứu, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đoàn viên tham gia các hoạt động do Chi đoàn và Thị đoàn tổ chức; Trong nhiệm kỳ giới thiệu được ít nhất 07 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng và có 05 đồng chí trở lên được kết nạp vào Đảng cộng sản; 100% đoàn viên được cơ quan bình xét, xếp loại lao động tiên tiến trở lên; Hàng năm Chi đoàn đạt danh hiệu Vững mạnh toàn diện…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mai Đình Lâm- Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND Thị xã đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Chi đoàn cơ quan UBND Thị xã đã đạt được trong thời gian qua đồng thời chia sẻ những khó khăn trong giai đoạn hiện nay đối với chi đoàn. Đồng chí khẳng định đoàn viên thanh niên cơ quan UBND Thị xã là lực lượng nòng cốt, đóng một vai trò quan trọng cho sự phát triển và thành công của Thị xã. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi đoàn cơ quan UBND Thị xã cần tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp thiết thực và hiệu quả, đặc biệt, tập trung phát huy vai trò, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ có hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp; phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ,Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn cơ quan gồm 5 đồng chí. Đồng chí Phạm Ngọc Thắng tiếp tục trúng cử giữ chữc vụ Bí thư Chi đoàn, nhiệm kỳ 2019-2022.
Nguyễn Tới

Đại hội Chi đoàn thanh niên cơ quan UBND thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Đăng lúc: 04/11/2019 13:27:51 (GMT+7)

Sáng 01/11/2019, Chi đoàn Thanh niên cơ quan UBND Thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan UBND Thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2022. Dự Đại hội có đồng chí Mai Đình Lâm - Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND Thị xã; đại diện lãnh đạo Thị Đoàn; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND Thị xã; đại diện các Chi đoàn bạn và toàn thể đoàn viên thanh niên chi đoàn UBND Thị xã.

IMG_5650[1].JPG


Chi đoàn thanh niên cơ quan UBND Thị xã Bỉm Sơn có 47 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 4 phân đoàn. Trong đó, có 15 đoàn viên nam, 32 đoàn viên nữ; 21 đồng chí là đảng viên; 05 đồng chí có trình độ Thạc sỹ, 39 đồng chí có trình độ đại học. Tại đại hội, Chi đoàn thanh niên cơ quan UBND Thị xã đã thông qua Báo cáo của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan UBND Thị xã khóa X trình tại Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2019. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Thị đoàn, sự phối hợp của các đoàn thể trong cơ quan UBND Thị xã, Chi đoàn cơ quan UBND Thị xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác; thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2019 đề ra. Đoàn viên đã thể hiện được vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi đoàn đã giới thiệu 11 đoàn viên ưu tú đi học lớp Cảm tình Đảng, trong đó có 09 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Trên cơ sở báo cáo, các đoàn viên đã sôi nổi thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới như: Đẩy mạnh phong trào đoàn viên, thanh niên xây dựng “Nếp sống văn minh đô thị”; Phát huy tinh thần xung kích trong hoạt động Đoàn; Đoàn thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019 - 2022, Chi đoàn sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản như: 100% đoàn viên được nghiên cứu, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đoàn viên tham gia các hoạt động do Chi đoàn và Thị đoàn tổ chức; Trong nhiệm kỳ giới thiệu được ít nhất 07 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng và có 05 đồng chí trở lên được kết nạp vào Đảng cộng sản; 100% đoàn viên được cơ quan bình xét, xếp loại lao động tiên tiến trở lên; Hàng năm Chi đoàn đạt danh hiệu Vững mạnh toàn diện…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mai Đình Lâm- Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND Thị xã đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Chi đoàn cơ quan UBND Thị xã đã đạt được trong thời gian qua đồng thời chia sẻ những khó khăn trong giai đoạn hiện nay đối với chi đoàn. Đồng chí khẳng định đoàn viên thanh niên cơ quan UBND Thị xã là lực lượng nòng cốt, đóng một vai trò quan trọng cho sự phát triển và thành công của Thị xã. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi đoàn cơ quan UBND Thị xã cần tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp thiết thực và hiệu quả, đặc biệt, tập trung phát huy vai trò, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ có hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp; phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ,Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn cơ quan gồm 5 đồng chí. Đồng chí Phạm Ngọc Thắng tiếp tục trúng cử giữ chữc vụ Bí thư Chi đoàn, nhiệm kỳ 2019-2022.
Nguyễn Tới