Đại hội đại biểu đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Ngày 07/08/2020 17:57:52

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 7/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra phiên bế mạc và kết thúc thành công tốt đẹp

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã công bố kết quả Kỳ họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Ban chấp hành khóa mới đã bầu ra Ban thường vụ Thị ủy gồm 10 đồng chí, đồng chí Nguyễn Tiến Thuận được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Bí thư Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Phó bí thư thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Thị Dung – Phó chủ tịch HĐND thị xã được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng đã thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã lần thứ XI; biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, Đại hộiđã thông qua Nghị quyết với 29 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có các chỉ tiêu chính: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 15 %; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 90 triệu đồng trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm: 0,1% (theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2015-2020); giảm nghèo bình quân hằng năm đạt 0.5% (Theo tiêu chí nghèo mới); Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%; Đảng bộ Thị xã: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và các lực lượng vũ trang trên địa bàn Thị xã đoàn kết, quyết tâm khai thác tiềm năng, nguồn lực, lợi thế thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; quyết tâm xây dựng Bỉm Sơn trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh.

BCH11.jpg
Như vậy sau ba ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, tập trung và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Hà Nghĩa

Đại hội đại biểu đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Đăng lúc: 07/08/2020 17:57:52 (GMT+7)

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 7/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra phiên bế mạc và kết thúc thành công tốt đẹp

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã công bố kết quả Kỳ họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Ban chấp hành khóa mới đã bầu ra Ban thường vụ Thị ủy gồm 10 đồng chí, đồng chí Nguyễn Tiến Thuận được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Bí thư Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Phó bí thư thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Thị Dung – Phó chủ tịch HĐND thị xã được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng đã thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã lần thứ XI; biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, Đại hộiđã thông qua Nghị quyết với 29 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có các chỉ tiêu chính: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 15 %; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 90 triệu đồng trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm: 0,1% (theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2015-2020); giảm nghèo bình quân hằng năm đạt 0.5% (Theo tiêu chí nghèo mới); Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%; Đảng bộ Thị xã: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và các lực lượng vũ trang trên địa bàn Thị xã đoàn kết, quyết tâm khai thác tiềm năng, nguồn lực, lợi thế thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; quyết tâm xây dựng Bỉm Sơn trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh.

BCH11.jpg
Như vậy sau ba ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, tập trung và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Hà Nghĩa