Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
205
Hôm qua:
1234
Tuần này:
5542
Tháng này:
23868
Tất cả:
805230

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án có sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn Tỉnh

Ngày 20/03/2018 15:49:18

Sáng 16/3, UBND Tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong đó có thị xã Bỉm Sơn nhằm bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án có sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Xứng – Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì hội nghị.

TT.jpg


Tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn, đồng chí Bùi Huy Hùng – Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND Thị xã, trưởng các ban, ngành liên quan, lãnh đạo UBND các xã phường và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian qua, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án đầu tư có sử dụng đất và đã đạt được những kết quả tích cực, đáp ứng cơ bản về GPMB các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện, kiện toàn, thành lập hội đồng bồi thường GPMB các dự án theo quy định. Đối với thị xã Bỉm Sơn có 6 dự án chưa hoàn thành GPMB. Trong đó có 1 dự án có vốn đầu tư công, 3 dự án có vốn do các nhà đầu tư tự ứng trước giải phóng mặt bằng và 2 dự án do các nhà đầu tư tự thỏa thuận. Quá trình thực hiện GPMB gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, như: quy định hiện hành không có hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của thường trực Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng nên còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; đơn giá bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc và cây hoa màu trên đất bị ảnh hưởng thu hồi của UBND tỉnh ban hành áp dụng chưa phù hợp thực tế nhận thức của một số hộ dân về những quy định của Nhà nước còn hạn chế dẫn đến việc người dân chưa đồng thuận với công tác đền bù GPMB.

Sau ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương, kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: Năm 2018, tỉnh chủ trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được kế hoạch GPMB các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đối với các dự án có yêu cầu GPMB, có cam kết, có kinh phí thì các địa phương phải hoàn thành GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng kế hoạch; các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, cam kết về GPMB, đưa vào kế hoạch GPMB các dự án và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Các dự án GPMB, các địa phương phải ký cam kết với chủ đầu tư về tiến độ, chủ đầu tư cam kết với địa phương về kinh phí GPMB. Đối với các dự án tự nhận chuyển nhượng, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, giao trách nhiệm cho cấp xã thực hiện cụ thể và thực hiện kiểm tra, giám sát; tập trung giải quyết các thủ tục, những khó khăn, vướng mắc trong GPMB; thường xuyên rà soát lại quỹ đất của các khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án bảo đảm kịp thời. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trả lời, giải đáp cụ thể từng kiến nghị, đề xuất của các địa phương; đồng thời, định hướng để các sở, ngành phối hợp với các địa phương tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện GPMB.

Bùi Nghĩa

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án có sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn Tỉnh

Đăng lúc: 20/03/2018 15:49:18 (GMT+7)

Sáng 16/3, UBND Tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong đó có thị xã Bỉm Sơn nhằm bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án có sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Xứng – Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì hội nghị.

TT.jpg


Tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn, đồng chí Bùi Huy Hùng – Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND Thị xã, trưởng các ban, ngành liên quan, lãnh đạo UBND các xã phường và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian qua, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án đầu tư có sử dụng đất và đã đạt được những kết quả tích cực, đáp ứng cơ bản về GPMB các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện, kiện toàn, thành lập hội đồng bồi thường GPMB các dự án theo quy định. Đối với thị xã Bỉm Sơn có 6 dự án chưa hoàn thành GPMB. Trong đó có 1 dự án có vốn đầu tư công, 3 dự án có vốn do các nhà đầu tư tự ứng trước giải phóng mặt bằng và 2 dự án do các nhà đầu tư tự thỏa thuận. Quá trình thực hiện GPMB gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, như: quy định hiện hành không có hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của thường trực Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng nên còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; đơn giá bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc và cây hoa màu trên đất bị ảnh hưởng thu hồi của UBND tỉnh ban hành áp dụng chưa phù hợp thực tế nhận thức của một số hộ dân về những quy định của Nhà nước còn hạn chế dẫn đến việc người dân chưa đồng thuận với công tác đền bù GPMB.

Sau ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương, kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: Năm 2018, tỉnh chủ trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được kế hoạch GPMB các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đối với các dự án có yêu cầu GPMB, có cam kết, có kinh phí thì các địa phương phải hoàn thành GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng kế hoạch; các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, cam kết về GPMB, đưa vào kế hoạch GPMB các dự án và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Các dự án GPMB, các địa phương phải ký cam kết với chủ đầu tư về tiến độ, chủ đầu tư cam kết với địa phương về kinh phí GPMB. Đối với các dự án tự nhận chuyển nhượng, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, giao trách nhiệm cho cấp xã thực hiện cụ thể và thực hiện kiểm tra, giám sát; tập trung giải quyết các thủ tục, những khó khăn, vướng mắc trong GPMB; thường xuyên rà soát lại quỹ đất của các khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án bảo đảm kịp thời. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trả lời, giải đáp cụ thể từng kiến nghị, đề xuất của các địa phương; đồng thời, định hướng để các sở, ngành phối hợp với các địa phương tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện GPMB.

Bùi Nghĩa

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa