Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
102
Hôm qua:
2334
Tuần này:
2436
Tháng này:
74317
Tất cả:
1458723

Đoàn công tác Sở tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa làm việc với UBND thị xã Bỉm Sơn về tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2019 trên địa bàn

Ngày 14/02/2020 17:14:37

Sáng 12/2, đoàn công tác của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh do đồng chí Trần Văn Lực - Trưởng phòng Đo đạc Bản đồ, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND Thị xã tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2019 trên địa bàn Thị xã. Cùng đi có đại diện Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa.

Làm việc với đoàn, về phía Thị xã có đồng chí Tống Thanh Bình – Ủy viên ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Thị xã, cùng đại diện các phòng, ban liên quan.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện Công ty TNHH Phát triển Tài nguyên và Môi trường Đồng Tâm – đơn vị tư vấn, báo cáotiến độ thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn Thị xã. Theo đó, đến nay, đơn vị đã phối hợp với UBND Thị xã tiến hành thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản đồ, số liệu về bản đồ đo đạc địa chính của 7/7 xã, phường; Hồ sơ, bản đồ của kỳ kiểm kê đất đai năm 2014, thống kê đất đai năm 2018 của các phường xã và thị xã; Danh mục các công trình của Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2015 đến năm 2019; Các trích đo, trích lục, bản vẽ giải phóng mặt bằng, sơ đồ cắm mốc của các công trình dự án trên địa bàn thị xã và tờ khai chuyên đề của Công ty Công nông nghiệp Hà Trung và Công ty TNHH xây lắp vận tải Phục Hưng. Đồng thời, Công ty đã tiến hành điều tra, khoanh vẽ, thu thập tài liệu phục vụ xây dựng công tác kiểm kê tại tất cả xã, phường; Hoàn thành tổ chức biên tập bản đồ kiểm kê của tất cả xã, phường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của Thông tư số 27 và chuyển đổi vào phần mềm TK Destop của Bộ Tài nguyên và Môi trường được xã, phường (hiện đang tiến hành biên tập chỉnh sửa lại sau khi điều tra khoanh vẽ lại). Đã in và đang tiến hành, rà soát, thống nhất lại hiện trạng sử dụng đất và biên tập lại bản đồ kiểm kê, chạy lại số liệu bảng biểu của các xã, phường.

Trong thời gian tới, Đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra cùng với UBND các xã, phường hoàn thiện thành phần hồ sơ đảm bảo chất lượng; Phối hợp với Chi nhánh Xí nghiệp Tài nguyên Môi trường 7 tổ chức công tác kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng đất trên địa bàn Thị xã còn gặp khó khăn do việc sát nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn dẫn đến cán bộ địa chính có sự thay đổi, cần thời gian tiếp cận công việc tại đơn vị mới; việc chuyển đổi cơ cây trồng trên đất lúa tại các xã phường như: Quang Trung, Phú Sơn, Hà Lan, Đông Sơn, Lam Sơn... chưa được cập nhật; Phần mềm TK-Destop của Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa mở tài khoản và mật khẩu...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Lực - Trưởng phòng Đo đạc Bản đồ, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ghi nhận và biểu dương Thị xã đã cơ bản hoàn thành việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2019 theo đúng tiến độ và chất lượng công việc được giao. Đồng chí đề nghị UBND Thị xã chỉ đạo phòng ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã phường và đơn vị tư vấn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất nhằm hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh đề ra.

Phạm Thúy

Đoàn công tác Sở tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa làm việc với UBND thị xã Bỉm Sơn về tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2019 trên địa bàn

Đăng lúc: 14/02/2020 17:14:37 (GMT+7)

Sáng 12/2, đoàn công tác của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh do đồng chí Trần Văn Lực - Trưởng phòng Đo đạc Bản đồ, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND Thị xã tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2019 trên địa bàn Thị xã. Cùng đi có đại diện Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa.

Làm việc với đoàn, về phía Thị xã có đồng chí Tống Thanh Bình – Ủy viên ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Thị xã, cùng đại diện các phòng, ban liên quan.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện Công ty TNHH Phát triển Tài nguyên và Môi trường Đồng Tâm – đơn vị tư vấn, báo cáotiến độ thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn Thị xã. Theo đó, đến nay, đơn vị đã phối hợp với UBND Thị xã tiến hành thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản đồ, số liệu về bản đồ đo đạc địa chính của 7/7 xã, phường; Hồ sơ, bản đồ của kỳ kiểm kê đất đai năm 2014, thống kê đất đai năm 2018 của các phường xã và thị xã; Danh mục các công trình của Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2015 đến năm 2019; Các trích đo, trích lục, bản vẽ giải phóng mặt bằng, sơ đồ cắm mốc của các công trình dự án trên địa bàn thị xã và tờ khai chuyên đề của Công ty Công nông nghiệp Hà Trung và Công ty TNHH xây lắp vận tải Phục Hưng. Đồng thời, Công ty đã tiến hành điều tra, khoanh vẽ, thu thập tài liệu phục vụ xây dựng công tác kiểm kê tại tất cả xã, phường; Hoàn thành tổ chức biên tập bản đồ kiểm kê của tất cả xã, phường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của Thông tư số 27 và chuyển đổi vào phần mềm TK Destop của Bộ Tài nguyên và Môi trường được xã, phường (hiện đang tiến hành biên tập chỉnh sửa lại sau khi điều tra khoanh vẽ lại). Đã in và đang tiến hành, rà soát, thống nhất lại hiện trạng sử dụng đất và biên tập lại bản đồ kiểm kê, chạy lại số liệu bảng biểu của các xã, phường.

Trong thời gian tới, Đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra cùng với UBND các xã, phường hoàn thiện thành phần hồ sơ đảm bảo chất lượng; Phối hợp với Chi nhánh Xí nghiệp Tài nguyên Môi trường 7 tổ chức công tác kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng đất trên địa bàn Thị xã còn gặp khó khăn do việc sát nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn dẫn đến cán bộ địa chính có sự thay đổi, cần thời gian tiếp cận công việc tại đơn vị mới; việc chuyển đổi cơ cây trồng trên đất lúa tại các xã phường như: Quang Trung, Phú Sơn, Hà Lan, Đông Sơn, Lam Sơn... chưa được cập nhật; Phần mềm TK-Destop của Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa mở tài khoản và mật khẩu...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Lực - Trưởng phòng Đo đạc Bản đồ, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ghi nhận và biểu dương Thị xã đã cơ bản hoàn thành việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2019 theo đúng tiến độ và chất lượng công việc được giao. Đồng chí đề nghị UBND Thị xã chỉ đạo phòng ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã phường và đơn vị tư vấn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất nhằm hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh đề ra.

Phạm Thúy