Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
684
Hôm qua:
2442
Tuần này:
683
Tháng này:
49411
Tất cả:
771905

Giao ban công tác thu ngân sách nhà nước quý I/2018

Ngày 13/04/2018 14:52:25

Ngày 12/4, Tại Chi cục thuế Bỉm Sơn đã diễn ra Hội nghị giao ban đánh giá thu ngân sách nhà nước (NSNN) Qúy I, nhiệm vụ giải pháp công tác thuế năm 2018. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các ban, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách thu NSNN các xã phường.

Trong quý I/2018, kết quả thu NSNN thị xã đạt nhiều kết quả khả quan. Tổng thu NSNN tính cân đối trong quý đạt gần 31 tỷ đồng, đạt 22% dự toán cục thuế giao, 75% dự toán quý I, bằng 70% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó khối sản xuất kinh doanh đạt gần 178 tỷ, thuế thu nhập cá nhân gần 1,8 tỷ, lệ phí trước bạ trên 4,5 tỷ, thuế bảo vệ môi trường 32 triệu, phí và lệ phí gần 2 tỷ, các khoản từ đất gần 7,5 tỷ. Bên cạnh đó, công tác quản lý thuế theo chức năng được quan tâm thực hiện, nhất là tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và nghiệp vụ dự toán. Về thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, tính đến ngày 28/2/2018, tổng số tiền thuế nợ là trên 24 tỷ đồng, trong đó tổng số nợ đầu kỳ ngày 31/12/2017 chuyển sang số tiền trên 21 tỷ đồng. Chi cục thuế Bỉm Sơn đã thực hiện cưỡng chế nợ tuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng nợ thuế tại Ngân hàng thương mại và thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng công khai thông tin nợ thuế đối với doanh nghiệp có số thuế nợ lớn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu NSNN còn có những hạn chế chủ yếu sau: Kết quả thu NSNN nhìn chung đạt thấp so với dự toán và tiến độ thu cùng kỳ những năm trước, thu ngân sách ở một số lĩnh vực, sắc thuế như thuế công thương nghiệp – ngoài quốc doanh, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ còn thấp.

Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2018 được giao, ngành thuế tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm: đối với lĩnh vực doanh nghiệp, thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, nhất là những doanh nghiệp trọng điểm; đối với thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tăng cường rà soát và đôn đốc chủ đầu tư nộp vào NSNN đúng thời hạn, phối hợp với cơ quan thức năng thực hiện thủ tục liên quan đến tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án mới đi vào hoạt động trên địa bàn khi có quyết định của UBND tỉnh; đồng thời triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thế đối với hộ kinh doanh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của ngành thuế trong công tác thu NSNN quý I/2018, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị ngành thuế thị xã cần triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về thuế; nắm chắc nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu ở cơ sở để đưa vào quản lý, thu thuế; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai thuế không đúng, không đủ, không kịp thời để từ đó góp phần thực hiện thành công chỉ tiêu thu thuế, phí trong quý II và trong cả năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra.

Bùi Nghĩa

Giao ban công tác thu ngân sách nhà nước quý I/2018

Đăng lúc: 13/04/2018 14:52:25 (GMT+7)

Ngày 12/4, Tại Chi cục thuế Bỉm Sơn đã diễn ra Hội nghị giao ban đánh giá thu ngân sách nhà nước (NSNN) Qúy I, nhiệm vụ giải pháp công tác thuế năm 2018. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các ban, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách thu NSNN các xã phường.

Trong quý I/2018, kết quả thu NSNN thị xã đạt nhiều kết quả khả quan. Tổng thu NSNN tính cân đối trong quý đạt gần 31 tỷ đồng, đạt 22% dự toán cục thuế giao, 75% dự toán quý I, bằng 70% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó khối sản xuất kinh doanh đạt gần 178 tỷ, thuế thu nhập cá nhân gần 1,8 tỷ, lệ phí trước bạ trên 4,5 tỷ, thuế bảo vệ môi trường 32 triệu, phí và lệ phí gần 2 tỷ, các khoản từ đất gần 7,5 tỷ. Bên cạnh đó, công tác quản lý thuế theo chức năng được quan tâm thực hiện, nhất là tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và nghiệp vụ dự toán. Về thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, tính đến ngày 28/2/2018, tổng số tiền thuế nợ là trên 24 tỷ đồng, trong đó tổng số nợ đầu kỳ ngày 31/12/2017 chuyển sang số tiền trên 21 tỷ đồng. Chi cục thuế Bỉm Sơn đã thực hiện cưỡng chế nợ tuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng nợ thuế tại Ngân hàng thương mại và thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng công khai thông tin nợ thuế đối với doanh nghiệp có số thuế nợ lớn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu NSNN còn có những hạn chế chủ yếu sau: Kết quả thu NSNN nhìn chung đạt thấp so với dự toán và tiến độ thu cùng kỳ những năm trước, thu ngân sách ở một số lĩnh vực, sắc thuế như thuế công thương nghiệp – ngoài quốc doanh, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ còn thấp.

Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2018 được giao, ngành thuế tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm: đối với lĩnh vực doanh nghiệp, thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, nhất là những doanh nghiệp trọng điểm; đối với thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tăng cường rà soát và đôn đốc chủ đầu tư nộp vào NSNN đúng thời hạn, phối hợp với cơ quan thức năng thực hiện thủ tục liên quan đến tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án mới đi vào hoạt động trên địa bàn khi có quyết định của UBND tỉnh; đồng thời triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thế đối với hộ kinh doanh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của ngành thuế trong công tác thu NSNN quý I/2018, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị ngành thuế thị xã cần triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về thuế; nắm chắc nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu ở cơ sở để đưa vào quản lý, thu thuế; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai thuế không đúng, không đủ, không kịp thời để từ đó góp phần thực hiện thành công chỉ tiêu thu thuế, phí trong quý II và trong cả năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra.

Bùi Nghĩa

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa