Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2098
Hôm qua:
3934
Tuần này:
13323
Tháng này:
66256
Tất cả:
1981386

HĐND phường Ba Đình khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11

Ngày 03/07/2020 18:15:15

Ngày 03/7/2020, HĐND phường Ba Đình khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

HD Ba Dinh.jpg


Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe đại diện Thường trực HĐND, UBND phường trình bày các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 và ý kiến chưa được giải quyết dứt điểm tại các kỳ họp trước; Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế về kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND phường; Thông báo của UB. MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu được nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Ba Đình thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã khóa XI; đồng thời, tham gia thảo luận, chất vấn và nghe trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND phường.

Trong 6 tháng đầu năm, phường Ba Đình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song UBND phường đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND phường đề ra về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 3.822 triệu đồng, bằng 59% kế hoạch thị xã giao; Tổng chi ngân sách đạt 3.458 triệu đồng, bằng 54% kế hoạch thị xã giao. Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị và và chỉnh trang các tuyến phố được tăng cường; Hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND và 2 Ban HĐND phường đã bám sát nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020, chú trọng giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc tổ chức phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ; giám sát chuyên đề về công tác quân sự, quốc phòng… Các ý kiến kết luận, kiến nghị của Thường trực HĐND và 2 Ban HĐND sau giám sát được thông báo tới cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Thường trực HĐND phường cũng phối hợp với Ban Thường trực UB. MTTQ phường tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua đó kịp thời kiến nghị để các cấp, các ngành xem xét, giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích của cử tri.

Tại kỳ họp này, HĐND phường đã miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban, phó Trưởng Ban, Thành viên Ban pháp chế HĐND; Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021.
Nguyễn Tới

HĐND phường Ba Đình khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11

Đăng lúc: 03/07/2020 18:15:15 (GMT+7)

Ngày 03/7/2020, HĐND phường Ba Đình khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

HD Ba Dinh.jpg


Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe đại diện Thường trực HĐND, UBND phường trình bày các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 và ý kiến chưa được giải quyết dứt điểm tại các kỳ họp trước; Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế về kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND phường; Thông báo của UB. MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu được nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Ba Đình thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã khóa XI; đồng thời, tham gia thảo luận, chất vấn và nghe trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND phường.

Trong 6 tháng đầu năm, phường Ba Đình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song UBND phường đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND phường đề ra về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 3.822 triệu đồng, bằng 59% kế hoạch thị xã giao; Tổng chi ngân sách đạt 3.458 triệu đồng, bằng 54% kế hoạch thị xã giao. Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị và và chỉnh trang các tuyến phố được tăng cường; Hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND và 2 Ban HĐND phường đã bám sát nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020, chú trọng giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc tổ chức phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ; giám sát chuyên đề về công tác quân sự, quốc phòng… Các ý kiến kết luận, kiến nghị của Thường trực HĐND và 2 Ban HĐND sau giám sát được thông báo tới cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Thường trực HĐND phường cũng phối hợp với Ban Thường trực UB. MTTQ phường tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua đó kịp thời kiến nghị để các cấp, các ngành xem xét, giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích của cử tri.

Tại kỳ họp này, HĐND phường đã miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban, phó Trưởng Ban, Thành viên Ban pháp chế HĐND; Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021.
Nguyễn Tới