Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
228
Hôm qua:
2188
Tuần này:
10615
Tháng này:
12605
Tất cả:
1203304

HĐND phường Lam Sơn tổ chức kỳ họp thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 23/07/2019 15:32:23

Sáng ngày 23/7, HĐND phường Lam Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự có đồng chí Mai Thế Trị - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND phường Lam Sơn.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của phường 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, trong nửa đầu năm 2019, kinh tế của phường có bước phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 800 tỷ đồng, đạt 49,1% KH, 109% so với CK. Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 600 tỷ đồng, đạt 50% KH, tăng 9% so CK; giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ ước đạt trên 200 tỷ đồng đạt 48% KH, tăng 11% so CK; giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản ước đạt 5 tỷ đồng, đạt 55,5% KH, tăng 11% so CK. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 5,4 tỷ đồng, đạt 103,7% KH thị xã giao; chi ngân sách nhà nước đạt 4,1 tỷ đồng, đạt 80,3% KH thị xã giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo. Chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe các báo cáo về tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019, dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo tình hình hoạt động HĐND phường 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo Ban kinh tế - xã hội về thấm các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND phường; Báo cáo của các Ban Kinh tế - xã hội và Ban pháp chế về thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND phường và các báo cáo, tờ trình liên quan khác; đồng thời nghe đại diện tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ VIII HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI; chất vấn và nghe trả lời chất vấn các đại biểu HĐND các xã phường.

Trong thời gian tới, phường Lam Sơn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, hoàn thành thu ngân sách năm 2019; hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà hiệu bộ Trường tiểu học Lam Sơn 3; khởi công xây dựng nhà văn hóa Thôn Cổ Đam; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xẩy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Trên cơ sở các chỉ tiêu đặt ra, phường đã đưa ra 12 giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019.

Hà Nghĩa

HĐND phường Lam Sơn tổ chức kỳ họp thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng lúc: 23/07/2019 15:32:23 (GMT+7)

Sáng ngày 23/7, HĐND phường Lam Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự có đồng chí Mai Thế Trị - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND phường Lam Sơn.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của phường 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, trong nửa đầu năm 2019, kinh tế của phường có bước phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 800 tỷ đồng, đạt 49,1% KH, 109% so với CK. Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 600 tỷ đồng, đạt 50% KH, tăng 9% so CK; giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ ước đạt trên 200 tỷ đồng đạt 48% KH, tăng 11% so CK; giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản ước đạt 5 tỷ đồng, đạt 55,5% KH, tăng 11% so CK. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 5,4 tỷ đồng, đạt 103,7% KH thị xã giao; chi ngân sách nhà nước đạt 4,1 tỷ đồng, đạt 80,3% KH thị xã giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo. Chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe các báo cáo về tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019, dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo tình hình hoạt động HĐND phường 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo Ban kinh tế - xã hội về thấm các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND phường; Báo cáo của các Ban Kinh tế - xã hội và Ban pháp chế về thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND phường và các báo cáo, tờ trình liên quan khác; đồng thời nghe đại diện tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ VIII HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI; chất vấn và nghe trả lời chất vấn các đại biểu HĐND các xã phường.

Trong thời gian tới, phường Lam Sơn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, hoàn thành thu ngân sách năm 2019; hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà hiệu bộ Trường tiểu học Lam Sơn 3; khởi công xây dựng nhà văn hóa Thôn Cổ Đam; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xẩy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Trên cơ sở các chỉ tiêu đặt ra, phường đã đưa ra 12 giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019.

Hà Nghĩa