Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
215
Hôm qua:
2188
Tuần này:
10602
Tháng này:
12592
Tất cả:
1203291

HĐND phường Phú Sơn tổ chức Kỳ họp thứ 7, Khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 23/07/2019 15:32:29

Ngày 23/7/2019, HĐND phường Phú Sơn đã tổ chức Kỳ họp thứ 7, khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tới dự có đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn phường Phú Sơn; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ phường; lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể của phường và các đại biểu HĐND phường Phú Sơn.

Tại kỳ họp các đại biểu đã được thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND phường; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế xã hội của phường có bước phát triển đáng kể.Tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt 612,47 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thương mại – dịch vụ đạt 460 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ; công nghiệp,xây dựng- tiểu thủ công nghiệp đạt142 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp giảm 3,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt trên 3,9 tỷ đồng; tổng chi ngân sách ước đạt trên 3,4 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm đầu tư và phát triển. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, kịp thời, đúng đối tượng; nhìn chung đời sống của nhân dân cơ bản được ổn định.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện đúng quy định. Chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học trên địa bàn phường được duy trì và đạt chất lượng cao...

Về tình hình hoạt động của HĐND phường: 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban, các tổ, các đại biểu HĐND phường đã duy trì thường xuyên và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng quy định; công tác chuẩn bị cho các kỳ họp, các buổi tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND các cấp được chuẩn bị chu đáo; các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo kịp thời, đạt chất lượng…

Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2019 phường Phú Sơn tiếp tục tập trung nỗ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu và chi ngân sách theo kế hoạch; thực hiện tốt các chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, văn hoá- thông tin, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ, xây dựng Phường đạt tiêu chí An toàn thực phẩm.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đại diện UBND phường đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Ủy ban MTTQ phường thông qua báo cáo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa II và một số nội dung quan trọng khác.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác…

Tại Kỳ họp lần này HĐND phường đã thông qua các tờ trình, Nghị quyết về việc: Phê duyệt điều chỉnh địa giới hành chính khu phố 1, 2, 4, 5 phường Phú Sơn; Phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018.
Nguyễn Tới

HĐND phường Phú Sơn tổ chức Kỳ họp thứ 7, Khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng lúc: 23/07/2019 15:32:29 (GMT+7)

Ngày 23/7/2019, HĐND phường Phú Sơn đã tổ chức Kỳ họp thứ 7, khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tới dự có đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn phường Phú Sơn; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ phường; lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể của phường và các đại biểu HĐND phường Phú Sơn.

Tại kỳ họp các đại biểu đã được thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND phường; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế xã hội của phường có bước phát triển đáng kể.Tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt 612,47 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thương mại – dịch vụ đạt 460 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ; công nghiệp,xây dựng- tiểu thủ công nghiệp đạt142 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp giảm 3,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt trên 3,9 tỷ đồng; tổng chi ngân sách ước đạt trên 3,4 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm đầu tư và phát triển. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, kịp thời, đúng đối tượng; nhìn chung đời sống của nhân dân cơ bản được ổn định.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện đúng quy định. Chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học trên địa bàn phường được duy trì và đạt chất lượng cao...

Về tình hình hoạt động của HĐND phường: 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban, các tổ, các đại biểu HĐND phường đã duy trì thường xuyên và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng quy định; công tác chuẩn bị cho các kỳ họp, các buổi tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND các cấp được chuẩn bị chu đáo; các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo kịp thời, đạt chất lượng…

Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2019 phường Phú Sơn tiếp tục tập trung nỗ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu và chi ngân sách theo kế hoạch; thực hiện tốt các chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, văn hoá- thông tin, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ, xây dựng Phường đạt tiêu chí An toàn thực phẩm.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đại diện UBND phường đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Ủy ban MTTQ phường thông qua báo cáo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa II và một số nội dung quan trọng khác.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác…

Tại Kỳ họp lần này HĐND phường đã thông qua các tờ trình, Nghị quyết về việc: Phê duyệt điều chỉnh địa giới hành chính khu phố 1, 2, 4, 5 phường Phú Sơn; Phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018.
Nguyễn Tới