Hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Quang Minh Bỉm Sơn tiêu thụ nông sản

Ngày 06/04/2021 15:52:56

Nhằm chung tay hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Quang Minh Bỉm Sơn, địa chỉ tại khu phố Đoài Thôn, phường Đông Sơn tiêu thụ rau bắp cải – sản phẩm rau sạch, sử dụng phân bón hữu cơ, nhiều đơn vị, cá nhân trên địa bàn thị xã đã tổ chức điểm bán hàng, hoặc làm cầu nối giúp tiêu thụ nông sản của Hợp tác xã.

HTX2.jpg


Theo thông tin từ Đoàn Thanh niên phường Đông Sơn, ngay trong ngày 02/4/2021, ngày đầu tổ chức “Điểm bán hàng sản phẩm rau bắp cải sạch” tại cây xăng phường Đông Sơn, đã giúp Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Quang Minh tiêu thụ được trên 3.500 cái bắp cải.

HTX3.JPG
Cũng trong ngày 02/4/2021, thông qua kết nối của Chi đoàn Thanh niên cơ quan UBND thị xã, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND thị xã đã tiêu thụ 600 cái bắp cải của Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Quang Minh.

Có thể thấy, với giá niêm yết 10.000 đồng/3 cái bắp cải, các điểm bán bắp cải đã được người dân trên địa bàn ủng hộ rất nhiệt tình, không chỉ mua về ăn, nhiều người còn mua với số lượng lớn về để biếu người thân.

Được biết, từ đầu năm 2021, Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Quang Minh Bỉm Sơn đã dành 2,5ha đất để trồng bắp cải sạch theo mô hình sử dụng phân bón hữu cơ, áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt; Đến nay, có khoảng 90.000 bắp cải đến kỳ thu hoạch.

HTX1.JPG
Hy vọng trong những ngày tới, cùng với việc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Quang Minh Bỉm Sơn bán nông sản cho các đơn vị, doanh nghiệp, bếp ăn tập thể thì mỗi người dân trên địa bàn thị xã sẽ tiếp tục chung tay, góp sức, đồng hành tiêu thụ hết nông sản sử dụng phân bón hữu cơ do Hợp tác xã sản xuất, tạo đà cho Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Quang Minh Bỉm Sơn ổn định và phát triển.

Nguyễn Tới

Hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Quang Minh Bỉm Sơn tiêu thụ nông sản

Đăng lúc: 06/04/2021 15:52:56 (GMT+7)

Nhằm chung tay hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Quang Minh Bỉm Sơn, địa chỉ tại khu phố Đoài Thôn, phường Đông Sơn tiêu thụ rau bắp cải – sản phẩm rau sạch, sử dụng phân bón hữu cơ, nhiều đơn vị, cá nhân trên địa bàn thị xã đã tổ chức điểm bán hàng, hoặc làm cầu nối giúp tiêu thụ nông sản của Hợp tác xã.

HTX2.jpg


Theo thông tin từ Đoàn Thanh niên phường Đông Sơn, ngay trong ngày 02/4/2021, ngày đầu tổ chức “Điểm bán hàng sản phẩm rau bắp cải sạch” tại cây xăng phường Đông Sơn, đã giúp Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Quang Minh tiêu thụ được trên 3.500 cái bắp cải.

HTX3.JPG
Cũng trong ngày 02/4/2021, thông qua kết nối của Chi đoàn Thanh niên cơ quan UBND thị xã, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND thị xã đã tiêu thụ 600 cái bắp cải của Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Quang Minh.

Có thể thấy, với giá niêm yết 10.000 đồng/3 cái bắp cải, các điểm bán bắp cải đã được người dân trên địa bàn ủng hộ rất nhiệt tình, không chỉ mua về ăn, nhiều người còn mua với số lượng lớn về để biếu người thân.

Được biết, từ đầu năm 2021, Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Quang Minh Bỉm Sơn đã dành 2,5ha đất để trồng bắp cải sạch theo mô hình sử dụng phân bón hữu cơ, áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt; Đến nay, có khoảng 90.000 bắp cải đến kỳ thu hoạch.

HTX1.JPG
Hy vọng trong những ngày tới, cùng với việc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Quang Minh Bỉm Sơn bán nông sản cho các đơn vị, doanh nghiệp, bếp ăn tập thể thì mỗi người dân trên địa bàn thị xã sẽ tiếp tục chung tay, góp sức, đồng hành tiêu thụ hết nông sản sử dụng phân bón hữu cơ do Hợp tác xã sản xuất, tạo đà cho Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Quang Minh Bỉm Sơn ổn định và phát triển.

Nguyễn Tới

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC