Học sinh sẽ tựu trường vào 01/9/2020

Ngày 10/08/2020 17:49:01

Ngày 6/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3163 “Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên” tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, ngày tựu trường của Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH) vào Thứ ba, ngày 1/9/2020. Các trường có 5 ngày chuẩn bị cho năm học mới, như: Ổn định nền nếp dạy và học, củng cố kiến thức cũ; tổ chức thi lại và đánh giá kết quả tu dưỡng sau hè cho một số học sinh; chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho năm học mới và ngày khai giảng năm học 2020-2021.

Ngày khai giảng: Đối với Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH) vào Thứ bảy, ngày 5/9/2020; Trung tâm học tập cộng đồng: Từ ngày 1-10/10/2020.

Thời gian thực học: Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần); Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS, THPT) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần). Ngày bắt đầu, kết thúc học kỳ I, học kỳ II dự kiến như sau: Học kỳ I bắt đầu từ ngày 5/9/2020, kết thúc trước ngày 16/1/2021; Học kỳ II bắt đầu từ ngày 18/1/2021, hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập trước ngày 25/5/2021. Các trường kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.Riêng đối với Trung tâm học tập cộng đồng, hoàn thành chương trình học kỳ I trước ngày 30/3/2021 và kết thúc năm học trước ngày 15/8/2021.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022, trước ngày 31/7/2021.Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Kế hoạch, trong Tháng 10/2020, sẽ tổ chức các cuộc thi: “Cuộc Thi Tìm hiểu về Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh phổ thông do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động; Thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa lớp 12 THPT; Hội thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, bậc Tiểu học. Các tháng tiếp theo sẽ tổ chức một số cuộc thi khác, như: Hội thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp tỉnh; Thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50; Thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học; Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá bậc THCS, THPT, Bổ túc THPT;…

Trong khung Kế hoạch năm học 2020-2021, Chủ tịch UBND tỉnh cũng quy định khung thời gian tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết và lễ trao thưởng năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; Giao nhiệm vụ cho các ngành và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch để năm học 2020-2021 đạt kết quả cao nhất.
Nguyễn Tới

Học sinh sẽ tựu trường vào 01/9/2020

Đăng lúc: 10/08/2020 17:49:01 (GMT+7)

Ngày 6/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3163 “Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên” tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, ngày tựu trường của Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH) vào Thứ ba, ngày 1/9/2020. Các trường có 5 ngày chuẩn bị cho năm học mới, như: Ổn định nền nếp dạy và học, củng cố kiến thức cũ; tổ chức thi lại và đánh giá kết quả tu dưỡng sau hè cho một số học sinh; chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho năm học mới và ngày khai giảng năm học 2020-2021.

Ngày khai giảng: Đối với Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH) vào Thứ bảy, ngày 5/9/2020; Trung tâm học tập cộng đồng: Từ ngày 1-10/10/2020.

Thời gian thực học: Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần); Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS, THPT) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần). Ngày bắt đầu, kết thúc học kỳ I, học kỳ II dự kiến như sau: Học kỳ I bắt đầu từ ngày 5/9/2020, kết thúc trước ngày 16/1/2021; Học kỳ II bắt đầu từ ngày 18/1/2021, hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập trước ngày 25/5/2021. Các trường kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.Riêng đối với Trung tâm học tập cộng đồng, hoàn thành chương trình học kỳ I trước ngày 30/3/2021 và kết thúc năm học trước ngày 15/8/2021.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022, trước ngày 31/7/2021.Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Kế hoạch, trong Tháng 10/2020, sẽ tổ chức các cuộc thi: “Cuộc Thi Tìm hiểu về Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh phổ thông do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động; Thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa lớp 12 THPT; Hội thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, bậc Tiểu học. Các tháng tiếp theo sẽ tổ chức một số cuộc thi khác, như: Hội thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp tỉnh; Thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50; Thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học; Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá bậc THCS, THPT, Bổ túc THPT;…

Trong khung Kế hoạch năm học 2020-2021, Chủ tịch UBND tỉnh cũng quy định khung thời gian tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết và lễ trao thưởng năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; Giao nhiệm vụ cho các ngành và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch để năm học 2020-2021 đạt kết quả cao nhất.
Nguyễn Tới