Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1964
Hôm qua:
1627
Tuần này:
5606
Tháng này:
54420
Tất cả:
1377782

Học sinh sẽ tựu trường vào ngày 19/8/2019

Ngày 16/08/2019 15:01:34

Vừa qua, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2742/QĐ-UBND “Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên” tỉnh Thanh Hóa, gồm các nội dung: Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày kết thúc năm học, các kỳ thi và xét tốt nghiệp.

Theo đó, ngày tựu trường của Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ bổ túc văn hóa) vào Thứ Hai -ngày 19/8/2019; Ngày khai giảng: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH) vào Thứ Năm, ngày 5/9/2019. Trung tâm học tập cộng đồng khai giảng trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 10/10/2019.

Ngày bắt đầu, kết thúc học kỳ I, học kỳ II được thực hiện như sau:

Đối với cấp mầm non, tiểu học: Có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần), cụ thể: Học kỳ I: Từ ngày 05/9/2019 đến ngày 04/01/2020 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác); Học kỳ II: Từ ngày 06/01/2020 đến trước ngày 31/5/2020 (trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

Đối với cấp trung học (trung học cơ sở, trung học phổ thông): Có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần), cụ thể: Học kỳ I: Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 04/01/2020 (trong đó có 19 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác); Học kỳ II: Từ ngày 06/01/2020 đến trước ngày 31/5/2020 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, trước ngày 31/5/2020; Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021: Trước ngày 31/7/2020. Riêng đối với giáo dục thường xuyên (hệ BTVH) là trước ngày 31-8-2020; Các ngày nghỉ Lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Chủ tịch UBND Tỉnh.

Trong khung Kế hoạch năm học 2019-2020 cũng quy định khung thời gian tổ chức các kỳ thi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia; Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết và lễ trao thưởng năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Tới

Học sinh sẽ tựu trường vào ngày 19/8/2019

Đăng lúc: 16/08/2019 15:01:34 (GMT+7)

Vừa qua, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2742/QĐ-UBND “Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên” tỉnh Thanh Hóa, gồm các nội dung: Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày kết thúc năm học, các kỳ thi và xét tốt nghiệp.

Theo đó, ngày tựu trường của Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ bổ túc văn hóa) vào Thứ Hai -ngày 19/8/2019; Ngày khai giảng: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH) vào Thứ Năm, ngày 5/9/2019. Trung tâm học tập cộng đồng khai giảng trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 10/10/2019.

Ngày bắt đầu, kết thúc học kỳ I, học kỳ II được thực hiện như sau:

Đối với cấp mầm non, tiểu học: Có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần), cụ thể: Học kỳ I: Từ ngày 05/9/2019 đến ngày 04/01/2020 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác); Học kỳ II: Từ ngày 06/01/2020 đến trước ngày 31/5/2020 (trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

Đối với cấp trung học (trung học cơ sở, trung học phổ thông): Có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần), cụ thể: Học kỳ I: Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 04/01/2020 (trong đó có 19 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác); Học kỳ II: Từ ngày 06/01/2020 đến trước ngày 31/5/2020 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, trước ngày 31/5/2020; Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021: Trước ngày 31/7/2020. Riêng đối với giáo dục thường xuyên (hệ BTVH) là trước ngày 31-8-2020; Các ngày nghỉ Lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Chủ tịch UBND Tỉnh.

Trong khung Kế hoạch năm học 2019-2020 cũng quy định khung thời gian tổ chức các kỳ thi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia; Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết và lễ trao thưởng năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Tới