Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
618
Hôm qua:
1892
Tuần này:
2510
Tháng này:
24395
Tất cả:
933717

Hội Cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn 25 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 04/12/2018 15:17:49

Trải qua 29 năm xây dựng và trưởng thành, Hội cựu chiến binh (CCB) thị xã Bỉm Sơn không ngừng phát triển, lớn mạnh, trưởng thành cả về tư tưởng, tổ chức và hoạt động. Từ chỗ thời gian đầu (năm 1990) CCB thị xã mới có 9 tổ chức cơ sở Hội trực thuộc, với 301 cán bộ Hội viên CCB. Đến nay Hội CCB thị xã có 14 Hội cơ sở, 73 chi Hội với 3.124 Hội viên (đạt 98% CCB toàn thị).

Cùng với sự lớn mạnh về tổ chức, trong 29 năm qua với những hoạt động của mình, CCB thị xã ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị đời sống xã hội, xứng đáng là tổ chức tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân, một số thành tựu nổi bật.

Hội viên CCB đã phát huy bản chất truyền thống cao quý “Bộ đội cụ Hồ” Hội CCB thị xã thường xuyên chỉ đạo, giáo dục, vận động các cấp Hội và Hội viên tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết dân tộc.

Thông qua các phong trào của Hội CCB và các chương trình phối hợp với chính Quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cấp Hội và Hội viên luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyên truyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước và địa phương: tích cực tham gia ý kiến vào nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, và các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng – an ninh của địa phương. Nhiều Hội viên Hội CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy đảng và HĐND các cấp. Cụ thể: cấp thị 13,4%, cấp xã phường 45,5%; cấp ủy, Bí thư chi Bộ, Thôn, khu phố trưởng 56%.

Hội CCB Thị xã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giầu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Trong năm 2018 Hội CCB thị xã đã tự nguyện quyên góp mỗi Hội viên 20.00 đồng và kêu gọi các doanh nghiệp là cán bộ Hội viên CCB hỗ trợ làm nhà cho hai Hội viên nghèo ở hai phường mỗi nhà 30.000.000 đồng góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững của thị xã giai đoạn 2017 – 2023; đồng thời thực hiện hai trương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội CCB thị xã đã chỉ đạo 8/8 Hội CCB xã, phường thành lập được câu lạc bộ CCB giúp nhau làm kinh tế đạt kết quả tốt. Tỷ lệ hộ nghèo trong Hội CCB giảm từ 2,22% năm 2012 xuống còn 0,12% năm 2018, tỷ lệ hộ khá và giầu tăng lên đạt 67,68%; 70% xã, phường không còn hộ CCB nghèo như: phường Lam Sơn, phường Ba Đình, phường Ngọc Trạo, xã Quang Trung.

Hội CCB thị xã Bỉm Sơn luôn quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực cùng Đảng Bộ, chính quyền, Quân và dân trong thị xã vượt qua khó khăn thử thách xây dựng và phát triển quê hương phấn đấu xây dựng thị xã Bỉm sơn giầu đẹp, văn minh.

Trịnh hồ Điền

Hội Cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn 25 năm xây dựng và trưởng thành

Đăng lúc: 04/12/2018 15:17:49 (GMT+7)

Trải qua 29 năm xây dựng và trưởng thành, Hội cựu chiến binh (CCB) thị xã Bỉm Sơn không ngừng phát triển, lớn mạnh, trưởng thành cả về tư tưởng, tổ chức và hoạt động. Từ chỗ thời gian đầu (năm 1990) CCB thị xã mới có 9 tổ chức cơ sở Hội trực thuộc, với 301 cán bộ Hội viên CCB. Đến nay Hội CCB thị xã có 14 Hội cơ sở, 73 chi Hội với 3.124 Hội viên (đạt 98% CCB toàn thị).

Cùng với sự lớn mạnh về tổ chức, trong 29 năm qua với những hoạt động của mình, CCB thị xã ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị đời sống xã hội, xứng đáng là tổ chức tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân, một số thành tựu nổi bật.

Hội viên CCB đã phát huy bản chất truyền thống cao quý “Bộ đội cụ Hồ” Hội CCB thị xã thường xuyên chỉ đạo, giáo dục, vận động các cấp Hội và Hội viên tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết dân tộc.

Thông qua các phong trào của Hội CCB và các chương trình phối hợp với chính Quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cấp Hội và Hội viên luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyên truyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước và địa phương: tích cực tham gia ý kiến vào nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, và các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng – an ninh của địa phương. Nhiều Hội viên Hội CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy đảng và HĐND các cấp. Cụ thể: cấp thị 13,4%, cấp xã phường 45,5%; cấp ủy, Bí thư chi Bộ, Thôn, khu phố trưởng 56%.

Hội CCB Thị xã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giầu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Trong năm 2018 Hội CCB thị xã đã tự nguyện quyên góp mỗi Hội viên 20.00 đồng và kêu gọi các doanh nghiệp là cán bộ Hội viên CCB hỗ trợ làm nhà cho hai Hội viên nghèo ở hai phường mỗi nhà 30.000.000 đồng góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững của thị xã giai đoạn 2017 – 2023; đồng thời thực hiện hai trương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội CCB thị xã đã chỉ đạo 8/8 Hội CCB xã, phường thành lập được câu lạc bộ CCB giúp nhau làm kinh tế đạt kết quả tốt. Tỷ lệ hộ nghèo trong Hội CCB giảm từ 2,22% năm 2012 xuống còn 0,12% năm 2018, tỷ lệ hộ khá và giầu tăng lên đạt 67,68%; 70% xã, phường không còn hộ CCB nghèo như: phường Lam Sơn, phường Ba Đình, phường Ngọc Trạo, xã Quang Trung.

Hội CCB thị xã Bỉm Sơn luôn quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực cùng Đảng Bộ, chính quyền, Quân và dân trong thị xã vượt qua khó khăn thử thách xây dựng và phát triển quê hương phấn đấu xây dựng thị xã Bỉm sơn giầu đẹp, văn minh.

Trịnh hồ Điền

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa