Hội Cựu Chiến binh thị xã Bỉm Sơn sơ kết công tác Hội 9 tháng đầu năm 2020

Ngày 13/10/2020 17:11:27

Chiều ngày 9/10/2020, Hội Cựu Chiến binh thị xã Bỉm Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2020.

CCB.jpg


Trong 9 tháng đầu năm 2020, cán bộ, hội viên cựu chiến binh các cấp trên địa bàn thị xã đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc tham gia tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh các phong trào thi đua… Nêu cao vai trò gương mẫu, đội ngũ cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào văn kiện đại hội từ cấp chi bộ tới đảng bộ Thị xã, góp phần vào thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7, Hội đã tặng quà cho 30 gia đình hội viên cựu chiến binh là thương binh, bệnh binh, ốm đau có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 18 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng đề nghị thực hiện chế độ chính sách cho cựu chiến binh theo Nghị định 150 của Chính phủ về bảo hiểm y tế và mai táng phí cho hội viên; Thực hiện tốt việc xây dựng Quỹ xóa nhà dột nát cho hội viên cựu chiến binh năm 2020 với số tiền trên 72 triệu đồng…

3 tháng còn lại của năm 2020, Hội Cựu Chiến binh thị xã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về “ Xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tích cực tham gia các phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp công tácxây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước…

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường trực Thị Hội đã triển khai và hướng dẫn thực hiện Kế hoạch Tổ chức hoạt động của “Tổ Cựu Chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” và Kế hoạch Tổ chức hoạt động của mô hình “Gia đình cựu chiến binh 4 không”.
Nguyễn Tới

Hội Cựu Chiến binh thị xã Bỉm Sơn sơ kết công tác Hội 9 tháng đầu năm 2020

Đăng lúc: 13/10/2020 17:11:27 (GMT+7)

Chiều ngày 9/10/2020, Hội Cựu Chiến binh thị xã Bỉm Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2020.

CCB.jpg


Trong 9 tháng đầu năm 2020, cán bộ, hội viên cựu chiến binh các cấp trên địa bàn thị xã đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc tham gia tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh các phong trào thi đua… Nêu cao vai trò gương mẫu, đội ngũ cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào văn kiện đại hội từ cấp chi bộ tới đảng bộ Thị xã, góp phần vào thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7, Hội đã tặng quà cho 30 gia đình hội viên cựu chiến binh là thương binh, bệnh binh, ốm đau có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 18 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng đề nghị thực hiện chế độ chính sách cho cựu chiến binh theo Nghị định 150 của Chính phủ về bảo hiểm y tế và mai táng phí cho hội viên; Thực hiện tốt việc xây dựng Quỹ xóa nhà dột nát cho hội viên cựu chiến binh năm 2020 với số tiền trên 72 triệu đồng…

3 tháng còn lại của năm 2020, Hội Cựu Chiến binh thị xã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về “ Xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tích cực tham gia các phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp công tácxây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước…

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường trực Thị Hội đã triển khai và hướng dẫn thực hiện Kế hoạch Tổ chức hoạt động của “Tổ Cựu Chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” và Kế hoạch Tổ chức hoạt động của mô hình “Gia đình cựu chiến binh 4 không”.
Nguyễn Tới