Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1518
Hôm qua:
1680
Tuần này:
3187
Tháng này:
31682
Tất cả:
407274

Hội đồng đánh giá xã đạt tiêu chí nông thôn mới thị xã Bỉm Sơn đánh giá các tiêu chí nông thôn mới tại xã Hà Lan

Ngày 09/10/2017 17:27:43

Sáng ngày 2/10, Hội đồng đánh giá xã đạt tiêu chí nông thôn mới thị xã Bỉm Sơn đã tiến hành đánh giá các tiêu chí nông thôn mới tại xã Hà Lan. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã Hà Lan đã trình bày Báo cáo kết quả công tác thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2017 và Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM). Theo đó, Đảng ủy xã đã quan tâm tới công tác chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua việc ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành, các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức phụ trách và hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình và vai trò chủ thể của mình. Huy động sự đầu tư, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn. Xác định tăng thu nhập là tiêu chí trọng tâm. Xã Hà Lan đã chú trọng phát triển sản xuất, thông qua việc tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật cho nông dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện quy hoạch nông nghiệp thành các vùng chuyên canh như: vùng 2 lúa, vùng chuyên màu, vùng lúa cá; đưa máy móc, kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; mở rộng nhiều ngành nghề mới, đồng thời phát triển dịch vụ đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Nhờ đó, kinh tế xã thời gian qua có bước phát triển khá. Tổng giá trị thu nhập từ 46,67 tỷ năm 2011 tăng lên 105,49 tỷ năm 2016; thu nhập bình quân đầu người từ 14,58 triệu đồng/người năm 2011 tăng 31,03 triệu đồng/người năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 8,78%, giảm còn 2,29% năm 2016. Báo cáo cũng nêu rõ: Tổng kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên 94 tỷ đồng. Trong đó ngân sách thị xã trên 12 tỷ đồng, chiếm gần 13%, nhân dân đóng góp trên 58 tỷ đồng, chiếm gần 62%. Dựa trên kết quả đạt được, xã tự đánh giá đạt 19/19 tiêu chí. Trong đó có nhiều tiêu chí vượt chỉ tiêu như: tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động 97,15%; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn quy định 92,52%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 = 2,29%...
Sau khi tham gia ý kiến liên quan đến lĩnh vực phụ trách, các thành viên hội đồng thẩm tra thị xã nhất chí thống nhất xã Hà Lan đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hà Lan trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hà Lan tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Sau buổi làm việc, Hội đồng đánh giá xã đạt tiêu chí nông thôn mới thị xã Bỉm Sơn sẽ đề nghị UBND thị xã quyết định công nhận các tiêu chí đã đạt được của xã Hà Lan theo kết quả thẩm tra.
Bùi Nghĩa

Hội đồng đánh giá xã đạt tiêu chí nông thôn mới thị xã Bỉm Sơn đánh giá các tiêu chí nông thôn mới tại xã Hà Lan

Đăng lúc: 09/10/2017 17:27:43 (GMT+7)

Sáng ngày 2/10, Hội đồng đánh giá xã đạt tiêu chí nông thôn mới thị xã Bỉm Sơn đã tiến hành đánh giá các tiêu chí nông thôn mới tại xã Hà Lan. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã Hà Lan đã trình bày Báo cáo kết quả công tác thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2017 và Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM). Theo đó, Đảng ủy xã đã quan tâm tới công tác chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua việc ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành, các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức phụ trách và hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình và vai trò chủ thể của mình. Huy động sự đầu tư, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn. Xác định tăng thu nhập là tiêu chí trọng tâm. Xã Hà Lan đã chú trọng phát triển sản xuất, thông qua việc tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật cho nông dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện quy hoạch nông nghiệp thành các vùng chuyên canh như: vùng 2 lúa, vùng chuyên màu, vùng lúa cá; đưa máy móc, kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; mở rộng nhiều ngành nghề mới, đồng thời phát triển dịch vụ đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Nhờ đó, kinh tế xã thời gian qua có bước phát triển khá. Tổng giá trị thu nhập từ 46,67 tỷ năm 2011 tăng lên 105,49 tỷ năm 2016; thu nhập bình quân đầu người từ 14,58 triệu đồng/người năm 2011 tăng 31,03 triệu đồng/người năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 8,78%, giảm còn 2,29% năm 2016. Báo cáo cũng nêu rõ: Tổng kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên 94 tỷ đồng. Trong đó ngân sách thị xã trên 12 tỷ đồng, chiếm gần 13%, nhân dân đóng góp trên 58 tỷ đồng, chiếm gần 62%. Dựa trên kết quả đạt được, xã tự đánh giá đạt 19/19 tiêu chí. Trong đó có nhiều tiêu chí vượt chỉ tiêu như: tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động 97,15%; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn quy định 92,52%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 = 2,29%...
Sau khi tham gia ý kiến liên quan đến lĩnh vực phụ trách, các thành viên hội đồng thẩm tra thị xã nhất chí thống nhất xã Hà Lan đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hà Lan trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hà Lan tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Sau buổi làm việc, Hội đồng đánh giá xã đạt tiêu chí nông thôn mới thị xã Bỉm Sơn sẽ đề nghị UBND thị xã quyết định công nhận các tiêu chí đã đạt được của xã Hà Lan theo kết quả thẩm tra.
Bùi Nghĩa