Hội đồng nhân dân phường Ngọc Trạo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 03/04/2021 08:21:14

Chiều ngày 31/3/2021, HĐND phường Ngọc Trạo khóa VIII đã tổ chức Kỳ họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có đồng chí Mai Đình Lâm - Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng các đại biểu HĐND Thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Ngọc Trạo và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn.

HDNT.jpg


Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, HĐND phường Ngọc Trạo đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ theo Luật định; khẳng định rõ vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; Cùng với UBND, Ủy ban MTTQphường và các cơ quan, đơn vị liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn. HĐND phường đã tổ chức 12 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp chuyên đề; ban hành 48 nghị quyết về các vấn đề quan trọng của địa phương; Tổ chức 19 cuộc giám sát, trong đó có 11 cuộc giám sát chuyên đề, tại mỗi cuộc giám sát đã đi sâu, khảo sát thực địa tại cơ sở nhằm chỉ ra những hạn chế, nhược điểm đồng thời tháo gỡ những vấn đề khó khăn của đơn vị được giám sát. Cùng với đó, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân từng bước được đổi mới, trong nhiệm kỳ đã tiến hành 47 cuộc tiếp xúc cử tri; tỷ lệ các ý kiến cử tri được giải quyết đạt trên 85%, đã cơ bản giải quyết được những bức xúc, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri địa phương.

Sau khi nghe các báo cáo trình tại kỳ họp và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND phường, phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thị xã Mai Đình Lâm đã ghi nhận, biểu dương những kết quả HĐND, UBND, UB.MTTQ các đoàn thể phường Ngọc Trạo đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định “đây là một nhiệm kỳ thành công của HĐND phường Ngọc Trạo”. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, HĐND phường cần thực hiện tốt các bài học kinh nghiệm đã được đúc rút, như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Tăng cường chất vấn tại kỳ họp; đẩy mạnh hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND..., trước mắt cần tập trung chỉ đạo, giám sát thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nguyễn Tới

Hội đồng nhân dân phường Ngọc Trạo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 03/04/2021 08:21:14 (GMT+7)

Chiều ngày 31/3/2021, HĐND phường Ngọc Trạo khóa VIII đã tổ chức Kỳ họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có đồng chí Mai Đình Lâm - Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng các đại biểu HĐND Thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Ngọc Trạo và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn.

HDNT.jpg


Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, HĐND phường Ngọc Trạo đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ theo Luật định; khẳng định rõ vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; Cùng với UBND, Ủy ban MTTQphường và các cơ quan, đơn vị liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn. HĐND phường đã tổ chức 12 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp chuyên đề; ban hành 48 nghị quyết về các vấn đề quan trọng của địa phương; Tổ chức 19 cuộc giám sát, trong đó có 11 cuộc giám sát chuyên đề, tại mỗi cuộc giám sát đã đi sâu, khảo sát thực địa tại cơ sở nhằm chỉ ra những hạn chế, nhược điểm đồng thời tháo gỡ những vấn đề khó khăn của đơn vị được giám sát. Cùng với đó, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân từng bước được đổi mới, trong nhiệm kỳ đã tiến hành 47 cuộc tiếp xúc cử tri; tỷ lệ các ý kiến cử tri được giải quyết đạt trên 85%, đã cơ bản giải quyết được những bức xúc, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri địa phương.

Sau khi nghe các báo cáo trình tại kỳ họp và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND phường, phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thị xã Mai Đình Lâm đã ghi nhận, biểu dương những kết quả HĐND, UBND, UB.MTTQ các đoàn thể phường Ngọc Trạo đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định “đây là một nhiệm kỳ thành công của HĐND phường Ngọc Trạo”. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, HĐND phường cần thực hiện tốt các bài học kinh nghiệm đã được đúc rút, như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Tăng cường chất vấn tại kỳ họp; đẩy mạnh hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND..., trước mắt cần tập trung chỉ đạo, giám sát thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nguyễn Tới

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC