Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1896
Hôm qua:
1627
Tuần này:
5538
Tháng này:
54352
Tất cả:
1377714

Hội nghị bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với Cách mạng.

Ngày 17/08/2019 08:21:57

Vừa qua UBND Thị xã đã tổ chức Hội nghị bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với Cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định số 22). Tham dự Hội nghị có đồng chí Trưởng phòng, ban UBND thị xã có liên quan và lãnh đạo UBND các phường, xã. Đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Trong giai đoạn 2, toàn Thị xã có 168 hộ gia đình người có công với Cách mạng được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ với tổng giá trị hỗ trợ là 4.280 triệu đồng. Tính đến ngày 31/7/2019, có 146 hộ đã thực hiện việc xây dựng, sửa chữa nhà ở; trong đó, số hộ đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa là 121 hộ, số hộ đang triển khai xây dựng, sửa chữa là 25 hộ; đã thực hiện giải ngân vốn hỗ trợ đến hộ gia đình là 3.500 triệu đồng, đạt 81,78% tổng nguồn vốn hỗ trợ. Sau rà soát, tính đến ngày 30/6/2019, toàn thị xã có 09 hộ không còn nhu cầu hỗ trợ (trong đó: Xây mới 03 hộ, sửa chữa: 06 hộ). Như vậy, theo danh sách số hộ được phê duyệt hỗ trợ nhà ở ở giai đoạn 2, toàn Thị xã còn 13 hộ chưa thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND các phường, xã đã báo cáo tình hình triển khai việc điều tra, rà soát các đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ; tiến độ thực hiện giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ cho người có công với Cách mạng tại địa phương; Chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính sách hỗ trợ, như : Việc xác định nguồn gốc sử dụng đất; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con của người có công với Cách mạng khi người có công và vợ (chồng) của người đó đều đã chết; mức hỗ trợ không cao nên vẫn có hộ mặc dù trong diện được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhưng không có khả năng xây mới hoặc sửa chữa nhà ở… Các đại biểu đã bàn và đề ra các giải pháp thiết thực để thực hiện việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với Cách mạng.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Đình Lâm - Phó Chủ tịch UBND Thị xã nhấn mạnh: Việc thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với Cách mạng là thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, vì vậy các ngành, các địa phương cần thực hiện đúng nguyên tắc, có tình, có lý, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người có công với Cách mạng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các phường, xã hoàn thành việc hỗ trợ đối với những hộ gia đình đủ điều kiện được giải ngân, thời gian thực hiện trong quý III năm 2019; Đối với các hộ có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở nhưng chưa làm thì Xã, Phường hướng dẫn các hộ gia đình viết cam kết làm nhà, sửa chữa nhà trong năm 2019 để thực hiện việc hỗ trợ theo đúng quy định; Một số trường hợp hộ gia đình người có công lúc đầu đăng ký sửa chữa nhà ở, sau đó chuyển sang xây mới nhà ở thì các phường, xã lập danh sách, Tờ trình gửi phòng Lao động –Thương binh và Xã hội tổng hợp để Thị xã thực hiện hỗ trợ từ nguồn kinh phí “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”.
Nguyễn Tới

Hội nghị bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với Cách mạng.

Đăng lúc: 17/08/2019 08:21:57 (GMT+7)

Vừa qua UBND Thị xã đã tổ chức Hội nghị bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với Cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định số 22). Tham dự Hội nghị có đồng chí Trưởng phòng, ban UBND thị xã có liên quan và lãnh đạo UBND các phường, xã. Đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Trong giai đoạn 2, toàn Thị xã có 168 hộ gia đình người có công với Cách mạng được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ với tổng giá trị hỗ trợ là 4.280 triệu đồng. Tính đến ngày 31/7/2019, có 146 hộ đã thực hiện việc xây dựng, sửa chữa nhà ở; trong đó, số hộ đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa là 121 hộ, số hộ đang triển khai xây dựng, sửa chữa là 25 hộ; đã thực hiện giải ngân vốn hỗ trợ đến hộ gia đình là 3.500 triệu đồng, đạt 81,78% tổng nguồn vốn hỗ trợ. Sau rà soát, tính đến ngày 30/6/2019, toàn thị xã có 09 hộ không còn nhu cầu hỗ trợ (trong đó: Xây mới 03 hộ, sửa chữa: 06 hộ). Như vậy, theo danh sách số hộ được phê duyệt hỗ trợ nhà ở ở giai đoạn 2, toàn Thị xã còn 13 hộ chưa thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND các phường, xã đã báo cáo tình hình triển khai việc điều tra, rà soát các đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ; tiến độ thực hiện giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ cho người có công với Cách mạng tại địa phương; Chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính sách hỗ trợ, như : Việc xác định nguồn gốc sử dụng đất; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con của người có công với Cách mạng khi người có công và vợ (chồng) của người đó đều đã chết; mức hỗ trợ không cao nên vẫn có hộ mặc dù trong diện được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhưng không có khả năng xây mới hoặc sửa chữa nhà ở… Các đại biểu đã bàn và đề ra các giải pháp thiết thực để thực hiện việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với Cách mạng.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Đình Lâm - Phó Chủ tịch UBND Thị xã nhấn mạnh: Việc thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với Cách mạng là thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, vì vậy các ngành, các địa phương cần thực hiện đúng nguyên tắc, có tình, có lý, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người có công với Cách mạng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các phường, xã hoàn thành việc hỗ trợ đối với những hộ gia đình đủ điều kiện được giải ngân, thời gian thực hiện trong quý III năm 2019; Đối với các hộ có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở nhưng chưa làm thì Xã, Phường hướng dẫn các hộ gia đình viết cam kết làm nhà, sửa chữa nhà trong năm 2019 để thực hiện việc hỗ trợ theo đúng quy định; Một số trường hợp hộ gia đình người có công lúc đầu đăng ký sửa chữa nhà ở, sau đó chuyển sang xây mới nhà ở thì các phường, xã lập danh sách, Tờ trình gửi phòng Lao động –Thương binh và Xã hội tổng hợp để Thị xã thực hiện hỗ trợ từ nguồn kinh phí “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”.
Nguyễn Tới