Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1065
Hôm qua:
2188
Tuần này:
11452
Tháng này:
13442
Tất cả:
1204138

Hội nghị bàn các giải pháp giảm nghèo năm 2019

Ngày 07/08/2019 14:26:10

Chiều ngày 06/8/2019, UBND thị xã đã tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp giảm nghèo năm 2019. Tham dự có đại diện Ủy ban MTTQ Thị xã, các ban, ngành, đoàn thể Thị xã, lãnh đạo UBND và công chức chính sách – xã hội các xã, phường. Đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng Ban Chỉ đạo Giảm nghèo Thị xã chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn các giải pháp chủ yếu thực hiện công tác giảm nghèo trong những tháng cuối năm 2019, đó là: Thực hiện việc rà soát hộ nghèo đảm bảo chính xác số liệu, nắm chắc nguyên nhân chính dẫn đến nghèo, quản lý chặt chẽ hộ nghèo; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, triển khai có hiệu quả các dự án, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, nhất là xác định đúng số hộ nghèo có khả năng thoát nghèo khi được Thị xã hỗ trợ xây dựng nhà ở hoặc con giống. Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ Thị xã sẽ sử dụng nguồn kinh phí huy động từ sự đóng góp của các doanh nghiệp và nhà hảo tâm, phân bổ cho các phường, xã hỗ trợ con giống cho các hộ nghèo có khả năng thoát nghèo với định mức 10 triệu đồng/hộ, theo đúng quy định. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Liên đoàn Lao động thị xã… thực hiện hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo; phối hợp giới thiệu việc làm cho các hộ có người trong độ tuổi lao động và có nhu cầu tìm việc làm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Đình Lâm - Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Giảm nghèo Thị xã đề nghị các ngành, UBND các phường, xã tiếp tục triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm. UBND các phường, xã thực hiện điều tra, rà soát lại hộ nghèo, hộ có khả năng thoát nghèo theo đúng quy định, đồng thời rà soát lại nhu cầu làm nhà ở của các hộ nghèo, nếu trong năm nay các hộ không có điều kiện làm nhà ở nhưng có khả năng thoát nghèo thì lập danh sách đề nghị chuyển sang hình thức được hỗ trợ con giống hoặc hình thức hỗ trợ khác phù hợp với điều kiện của từng hộ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã cũng đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thị xã đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo, chú trọng hỗ trợ các hộ nghèo có khả năng thoát nghèo nhằm đạt mục tiêu giảm nghèo của Thị xã.
Nguyễn Tới

Hội nghị bàn các giải pháp giảm nghèo năm 2019

Đăng lúc: 07/08/2019 14:26:10 (GMT+7)

Chiều ngày 06/8/2019, UBND thị xã đã tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp giảm nghèo năm 2019. Tham dự có đại diện Ủy ban MTTQ Thị xã, các ban, ngành, đoàn thể Thị xã, lãnh đạo UBND và công chức chính sách – xã hội các xã, phường. Đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng Ban Chỉ đạo Giảm nghèo Thị xã chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn các giải pháp chủ yếu thực hiện công tác giảm nghèo trong những tháng cuối năm 2019, đó là: Thực hiện việc rà soát hộ nghèo đảm bảo chính xác số liệu, nắm chắc nguyên nhân chính dẫn đến nghèo, quản lý chặt chẽ hộ nghèo; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, triển khai có hiệu quả các dự án, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, nhất là xác định đúng số hộ nghèo có khả năng thoát nghèo khi được Thị xã hỗ trợ xây dựng nhà ở hoặc con giống. Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ Thị xã sẽ sử dụng nguồn kinh phí huy động từ sự đóng góp của các doanh nghiệp và nhà hảo tâm, phân bổ cho các phường, xã hỗ trợ con giống cho các hộ nghèo có khả năng thoát nghèo với định mức 10 triệu đồng/hộ, theo đúng quy định. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Liên đoàn Lao động thị xã… thực hiện hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo; phối hợp giới thiệu việc làm cho các hộ có người trong độ tuổi lao động và có nhu cầu tìm việc làm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Đình Lâm - Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Giảm nghèo Thị xã đề nghị các ngành, UBND các phường, xã tiếp tục triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm. UBND các phường, xã thực hiện điều tra, rà soát lại hộ nghèo, hộ có khả năng thoát nghèo theo đúng quy định, đồng thời rà soát lại nhu cầu làm nhà ở của các hộ nghèo, nếu trong năm nay các hộ không có điều kiện làm nhà ở nhưng có khả năng thoát nghèo thì lập danh sách đề nghị chuyển sang hình thức được hỗ trợ con giống hoặc hình thức hỗ trợ khác phù hợp với điều kiện của từng hộ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã cũng đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thị xã đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo, chú trọng hỗ trợ các hộ nghèo có khả năng thoát nghèo nhằm đạt mục tiêu giảm nghèo của Thị xã.
Nguyễn Tới