Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2212
Hôm qua:
2153
Tuần này:
11169
Tháng này:
44992
Tất cả:
1368363

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND thị xã

Ngày 13/01/2020 08:00:28

Ngày 8/1/2020, Cơ quan UBND Thị xã đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Huy Hùng – Chủ tịch UBND Thị xã , Tống Thanh Bình – Phó chủ tịch UBND Thị xã , Mai Đình Lâm – Phó chủ tịch UBND Thị xã , thủ trưởng cơ quan, đại diện LĐLĐ Thị xã và đông đảo cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND Thị xã

Trong năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan UBND Thị xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu cho lãnh đạo cơ quan trong công tác lãnh đạo, điều hành, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh; nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về xây dựng quy chế văn hóa công sở; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ tình thương… Công tác công đoàn được quan tâm thực hiện, nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngày càng được nâng cao. Quy chế dân chủ trong cơ quan được thực hiện nghiêm túc; công tác xây dựng cơ quan văn hóa thường xuyên được quan tâm, công tác thi đua khen thưởng thường xuyên được duy trì. Năm 2019, có 4 tập thể và 14 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND Thị xã tặng giấy khen, 12 cá nhân được đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bước sang năm 2020, lãnh đạo cơ quan, các phòng ban và từng cán bộ, công chức, viên chức quyết tâm thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng môi trường hành chính thuận lợi, trọng tâm là cải cách hành chính và dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND Thị xã trong năm 2019, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ năm qua. Bước sang năm mới, đồng chí Chủ tịch UBND Thị xã mong muốn tập thể cơ quan tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo UBND Thị xã trong cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế - xã hội, văn hóa – xã hội của Thị xã trong năm 2020.

Hà Nghĩa

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND thị xã

Đăng lúc: 13/01/2020 08:00:28 (GMT+7)

Ngày 8/1/2020, Cơ quan UBND Thị xã đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Huy Hùng – Chủ tịch UBND Thị xã , Tống Thanh Bình – Phó chủ tịch UBND Thị xã , Mai Đình Lâm – Phó chủ tịch UBND Thị xã , thủ trưởng cơ quan, đại diện LĐLĐ Thị xã và đông đảo cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND Thị xã

Trong năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan UBND Thị xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu cho lãnh đạo cơ quan trong công tác lãnh đạo, điều hành, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh; nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về xây dựng quy chế văn hóa công sở; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ tình thương… Công tác công đoàn được quan tâm thực hiện, nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngày càng được nâng cao. Quy chế dân chủ trong cơ quan được thực hiện nghiêm túc; công tác xây dựng cơ quan văn hóa thường xuyên được quan tâm, công tác thi đua khen thưởng thường xuyên được duy trì. Năm 2019, có 4 tập thể và 14 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND Thị xã tặng giấy khen, 12 cá nhân được đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bước sang năm 2020, lãnh đạo cơ quan, các phòng ban và từng cán bộ, công chức, viên chức quyết tâm thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng môi trường hành chính thuận lợi, trọng tâm là cải cách hành chính và dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND Thị xã trong năm 2019, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ năm qua. Bước sang năm mới, đồng chí Chủ tịch UBND Thị xã mong muốn tập thể cơ quan tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo UBND Thị xã trong cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế - xã hội, văn hóa – xã hội của Thị xã trong năm 2020.

Hà Nghĩa