Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3520
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7558
Tháng này:
26233
Tất cả:
1786138

Hội nghị đánh giá công tác quản lý quỹ đất công ích; đất UBND phường, xã trực tiếp quản lý.

Ngày 20/05/2019 18:19:04

Chiều ngày 17/5/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý quỹ đất công ích; đất nông nghiệp ngoài quỹ đất công ích UBND phường, xã quản lý. Tham dự Hội nghị có: Trưởng phòng Tài Nguyên & Môi trường, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã, Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thị xã, Chủ tịch và Công chức địa chính UBND các xã, phường. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường-UBND thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường báo cáo tóm tắt tình hình quản lý đất nông nghiệp, đất công ích, đất nông nghiệp ngoài quỹ đất công ích đang quản lý, sử dụng tại địa phương. Theo đó, diện tích đất công ích trên địa bàn thị xã là 96,07ha.

Các đại biểu đã thảo luận và thẳng thắn nhìn nhận về thực trạng quản lý, sử dụng quỹ đất công ích tại địa phương. Mặc dù trong thời gian qua, UBND thị xã đã có các văn bản chỉ đạo về tăng cường quản lý, sử dụng quỹ đất công ích, quỹ đất nông nghiệp nằm ngoài quỹ đất công ích, song các phòng chuyên môn UBND thị xã, UBND các xã, phường chưa thật sự quan tâm việc quản lý và sử dụng đất công ích, sử dụng không đúng mục đích hoặc hiểu sai về quỹ đất công ích dẫn đến những tồn tại như: Phần lớn không mở sổ sách theo dõi nên không biết được quỹ đất công ích của địa phương; nhiều hộ gia đình, cá nhân không thừa nhận đó là quỹ đất công ích mà cho rằng do họ tự khai hoang, phục hóa; ký hợp đồng thuê đất song không thu được tiền thuê; cho thuê đất công ích không đúng đối tượng, nhiều hộ thiếu đất sản xuất nhưng không được thuê; chưa đưa vào quỹ đất công ích quản lý mà các hộ vẫn tiếp tục sử dụng; không chỉnh lý biến động quỹ đất công ích khi đã có quyết định thu hồi quỹ đất công ích để sử dụng vào mục đích khác; để các trường hợp thuê đất không sản xuất nông nghiệp mà xây dựng các công trình khác sai mục đích; khi thay đổi cán bộ cấp xã, diện tích đất công ích không được bàn giao cụ thể...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thị xã yêu cầu: Trên cơ sở quy định của Luật đất đai, UBND xã, phường căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, thực hiện rà soát lại toàn bộ quỹ đất nông nghiệp do địa phương đang quản lý trên hồ sơ địa chính và hiện trạng thực địa; tổng hợp hồ sơ trình UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích của xã, phường. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/6/2019.

Đối với quỹ đất nông nghiệp nằm ngoài quỹ đất công ích, UBND phường, xã thực hiện rà soát, tổng hợp diện tích, báo cáo UBND thị xã trước ngày 31/7/2019. Đồng thời thực hiện việc thanh lý Hợp đồng thuê, thầu đất nông nghiệp nằm ngoài quỹ đất công íchkhông đúng thẩm quyền. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, để tránh lãng phí đất, tạo nguồn thu ngân sách cho xã, phường, UBND thị xã Bỉm Sơn thống nhất cho phép UBND xã, phường rà soát nhu cầu sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập tờ trình, phương án báo cáo UBND thị xã xem xét cho các hộ dân thuê đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thị xã hướng dẫn các phường, xã thực hiện việc quản lý, sử dụng đất công ích, đất nông nghiệp nằm ngoài quỹ đất công ích; Kiểm tra, thẩm định, trình UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích tại các xã, phường theo quy định; thời gian thực hiện xong trước ngày 31/7/2019.
Hoàng Hùng

Hội nghị đánh giá công tác quản lý quỹ đất công ích; đất UBND phường, xã trực tiếp quản lý.

Đăng lúc: 20/05/2019 18:19:04 (GMT+7)

Chiều ngày 17/5/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý quỹ đất công ích; đất nông nghiệp ngoài quỹ đất công ích UBND phường, xã quản lý. Tham dự Hội nghị có: Trưởng phòng Tài Nguyên & Môi trường, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã, Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thị xã, Chủ tịch và Công chức địa chính UBND các xã, phường. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường-UBND thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường báo cáo tóm tắt tình hình quản lý đất nông nghiệp, đất công ích, đất nông nghiệp ngoài quỹ đất công ích đang quản lý, sử dụng tại địa phương. Theo đó, diện tích đất công ích trên địa bàn thị xã là 96,07ha.

Các đại biểu đã thảo luận và thẳng thắn nhìn nhận về thực trạng quản lý, sử dụng quỹ đất công ích tại địa phương. Mặc dù trong thời gian qua, UBND thị xã đã có các văn bản chỉ đạo về tăng cường quản lý, sử dụng quỹ đất công ích, quỹ đất nông nghiệp nằm ngoài quỹ đất công ích, song các phòng chuyên môn UBND thị xã, UBND các xã, phường chưa thật sự quan tâm việc quản lý và sử dụng đất công ích, sử dụng không đúng mục đích hoặc hiểu sai về quỹ đất công ích dẫn đến những tồn tại như: Phần lớn không mở sổ sách theo dõi nên không biết được quỹ đất công ích của địa phương; nhiều hộ gia đình, cá nhân không thừa nhận đó là quỹ đất công ích mà cho rằng do họ tự khai hoang, phục hóa; ký hợp đồng thuê đất song không thu được tiền thuê; cho thuê đất công ích không đúng đối tượng, nhiều hộ thiếu đất sản xuất nhưng không được thuê; chưa đưa vào quỹ đất công ích quản lý mà các hộ vẫn tiếp tục sử dụng; không chỉnh lý biến động quỹ đất công ích khi đã có quyết định thu hồi quỹ đất công ích để sử dụng vào mục đích khác; để các trường hợp thuê đất không sản xuất nông nghiệp mà xây dựng các công trình khác sai mục đích; khi thay đổi cán bộ cấp xã, diện tích đất công ích không được bàn giao cụ thể...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thị xã yêu cầu: Trên cơ sở quy định của Luật đất đai, UBND xã, phường căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, thực hiện rà soát lại toàn bộ quỹ đất nông nghiệp do địa phương đang quản lý trên hồ sơ địa chính và hiện trạng thực địa; tổng hợp hồ sơ trình UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích của xã, phường. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/6/2019.

Đối với quỹ đất nông nghiệp nằm ngoài quỹ đất công ích, UBND phường, xã thực hiện rà soát, tổng hợp diện tích, báo cáo UBND thị xã trước ngày 31/7/2019. Đồng thời thực hiện việc thanh lý Hợp đồng thuê, thầu đất nông nghiệp nằm ngoài quỹ đất công íchkhông đúng thẩm quyền. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, để tránh lãng phí đất, tạo nguồn thu ngân sách cho xã, phường, UBND thị xã Bỉm Sơn thống nhất cho phép UBND xã, phường rà soát nhu cầu sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập tờ trình, phương án báo cáo UBND thị xã xem xét cho các hộ dân thuê đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thị xã hướng dẫn các phường, xã thực hiện việc quản lý, sử dụng đất công ích, đất nông nghiệp nằm ngoài quỹ đất công ích; Kiểm tra, thẩm định, trình UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích tại các xã, phường theo quy định; thời gian thực hiện xong trước ngày 31/7/2019.
Hoàng Hùng