Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3736
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7774
Tháng này:
26449
Tất cả:
1786354

Hội nghị đánh giá công tác sử dụng Qũy phát triển cộng đồng.

Ngày 20/09/2019 16:51:12

Sáng ngày 19/9/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện và hiệu quả trong việc sử dụng Quỹ phát triển cộng đồng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Dự Hội nghị có: Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, đại diện các phòng chuyên môn có liên quan của UBND thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Quy dat.JPG


Quỹ phát triển cộng đồng do Hiệp Hội các đô thị Việt Nam hỗ trợ triển khai tập trung vào các hoạt động như: Xây dựng quỹ quay vòng vốn; thực hiện các dự án nhỏ về nâng cấp hạ tầng cho khu dân cư, cụm dân cư có thu nhập thấp tại các khu đô thị, qua đó củng cố năng lực và cải thiện điều kiện sống của người dân. Thị xã Bỉm Sơn tham gia vào Mạng lưới Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng Quốc gia của Hiệp Hội các đô thị Việt Nam từ năm 2014 và là thành viên thứ 55 của Mạng lưới.

Ngày 15/9/ 2015, bằng “Thỏa thuận tài trợ số dự án CA ACVN/CDF-09” giữa Hiệp Hội các đô thị Việt Nam với UBND thị xã Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã được Hiệp Hội các đô thị Việt Nam tài trợ mức kinh phí là 22.500USD, trong đó 20.000 USD là vốn ban đầu cho Quỹ Phát triển cộng đồng thị xã Bỉm Sơn để Ban Chỉ đạo Quỹ phát triển cộng đồng thị xã cung cấp tín dụng cho các cộng đồng có nhu cầu thực hiện các dự án cải thiện hạ tầng nhỏ; 2.500 USD dùng hỗ trợ các hoạt động của Quỹ phát triển cộng đồng thị xã. Sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí tài trợ, UBND thị xã đã thành lập Ban Quản lý Quỹ phát triển cộng đồng thị xã, chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các địa phương thực hiện khảo sát thực địa các khu dân cư, lựa chọn khu dân cư có nhu cầu thực hiện các dự án cải thiện hạ tầng nhỏ; Tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của Quỹ phát triển cộng đồng… Quý III/2015, Ban Quản lý Quỹ phát triển cộng đồng Thị xã đã lựa chọn hỗ trợ dự án: Lắp đặt hệ thống nước sạch tại 3 xóm: Sơn Tây, Trung Sơn, Đông Thôn thuộc phường Đông Sơn với nguồn kinh phí cho vay là 220 triệu đồng; dự án làm đường tại khu phố 11, khu phố 14, phường Ngọc Trạo với tổng nguồn kinh phí cho vay là 96 triệu đồng. Thời gian cho vay đối với mỗi dự án là 24 tháng, lãi suất 0,3%/tháng; Tháng 3/2018 là thời gian hoàn trả vốn. Song đến nay, phường Ngọc Trạo mới hoàn trả cho Quỹ phát triển cộng đồng thị xã 59,8 triệu đồng, phường Đông Sơn: 180 triệu đồng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận về những thuận lợi và khó khăn khi triển khai thực hiện Quỹ phát triển cộng đồng, như: Đây là quỹ dành cho cụm, khu dân cư có thu nhập thấp vay đểthực hiện cải thiện hạ tầng nhỏ song tâm lý của người dân luôn trông chờ được hỗ trợ kinh khí không hoàn lại; mỗi dự án được vay với nguồn kinh phí thấp, dưới 90 triệu đồng…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND thị xã giao UBND phường Ngọc Trạo, Đông Sơn hoàn trả nguồn vốn vay còn thiếu cho Ban Quản lý Quỹ phát triển cộng đồng thị xã trước ngày 15/10/2019; Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan, UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân, thành viên, hội viên hiểu rõ về quỹ phát triển cộng đồng; khảo sát, rà soát, đánh giá hiện trạng khu dân cư thu nhập thấp, điều kiện hạ tầng còn khó khăn, chưa đảm bảo dân sinh trên địa bàn với sự tham gia của cộng đồng, lựa chọn các dự án thiết yếu phục vụ dân sinh cần phải nâng cấp để đề xuất thực hiện với quy mô phù hợp với mức vay không quá 90 triệu đồng/dự án gửi về phòng Quản lý đô thị thẩm định. Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã giao phòng Quản lý đô thị tham mưu cho Ban Quản lý Quỹ phát triển cộng đồng thị xã lựa chọn 05 dự án để thực hiện trong thời gian tiếp theo.
Nguyễn Tới

Hội nghị đánh giá công tác sử dụng Qũy phát triển cộng đồng.

Đăng lúc: 20/09/2019 16:51:12 (GMT+7)

Sáng ngày 19/9/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện và hiệu quả trong việc sử dụng Quỹ phát triển cộng đồng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Dự Hội nghị có: Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, đại diện các phòng chuyên môn có liên quan của UBND thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Quy dat.JPG


Quỹ phát triển cộng đồng do Hiệp Hội các đô thị Việt Nam hỗ trợ triển khai tập trung vào các hoạt động như: Xây dựng quỹ quay vòng vốn; thực hiện các dự án nhỏ về nâng cấp hạ tầng cho khu dân cư, cụm dân cư có thu nhập thấp tại các khu đô thị, qua đó củng cố năng lực và cải thiện điều kiện sống của người dân. Thị xã Bỉm Sơn tham gia vào Mạng lưới Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng Quốc gia của Hiệp Hội các đô thị Việt Nam từ năm 2014 và là thành viên thứ 55 của Mạng lưới.

Ngày 15/9/ 2015, bằng “Thỏa thuận tài trợ số dự án CA ACVN/CDF-09” giữa Hiệp Hội các đô thị Việt Nam với UBND thị xã Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã được Hiệp Hội các đô thị Việt Nam tài trợ mức kinh phí là 22.500USD, trong đó 20.000 USD là vốn ban đầu cho Quỹ Phát triển cộng đồng thị xã Bỉm Sơn để Ban Chỉ đạo Quỹ phát triển cộng đồng thị xã cung cấp tín dụng cho các cộng đồng có nhu cầu thực hiện các dự án cải thiện hạ tầng nhỏ; 2.500 USD dùng hỗ trợ các hoạt động của Quỹ phát triển cộng đồng thị xã. Sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí tài trợ, UBND thị xã đã thành lập Ban Quản lý Quỹ phát triển cộng đồng thị xã, chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các địa phương thực hiện khảo sát thực địa các khu dân cư, lựa chọn khu dân cư có nhu cầu thực hiện các dự án cải thiện hạ tầng nhỏ; Tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của Quỹ phát triển cộng đồng… Quý III/2015, Ban Quản lý Quỹ phát triển cộng đồng Thị xã đã lựa chọn hỗ trợ dự án: Lắp đặt hệ thống nước sạch tại 3 xóm: Sơn Tây, Trung Sơn, Đông Thôn thuộc phường Đông Sơn với nguồn kinh phí cho vay là 220 triệu đồng; dự án làm đường tại khu phố 11, khu phố 14, phường Ngọc Trạo với tổng nguồn kinh phí cho vay là 96 triệu đồng. Thời gian cho vay đối với mỗi dự án là 24 tháng, lãi suất 0,3%/tháng; Tháng 3/2018 là thời gian hoàn trả vốn. Song đến nay, phường Ngọc Trạo mới hoàn trả cho Quỹ phát triển cộng đồng thị xã 59,8 triệu đồng, phường Đông Sơn: 180 triệu đồng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận về những thuận lợi và khó khăn khi triển khai thực hiện Quỹ phát triển cộng đồng, như: Đây là quỹ dành cho cụm, khu dân cư có thu nhập thấp vay đểthực hiện cải thiện hạ tầng nhỏ song tâm lý của người dân luôn trông chờ được hỗ trợ kinh khí không hoàn lại; mỗi dự án được vay với nguồn kinh phí thấp, dưới 90 triệu đồng…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND thị xã giao UBND phường Ngọc Trạo, Đông Sơn hoàn trả nguồn vốn vay còn thiếu cho Ban Quản lý Quỹ phát triển cộng đồng thị xã trước ngày 15/10/2019; Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan, UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân, thành viên, hội viên hiểu rõ về quỹ phát triển cộng đồng; khảo sát, rà soát, đánh giá hiện trạng khu dân cư thu nhập thấp, điều kiện hạ tầng còn khó khăn, chưa đảm bảo dân sinh trên địa bàn với sự tham gia của cộng đồng, lựa chọn các dự án thiết yếu phục vụ dân sinh cần phải nâng cấp để đề xuất thực hiện với quy mô phù hợp với mức vay không quá 90 triệu đồng/dự án gửi về phòng Quản lý đô thị thẩm định. Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã giao phòng Quản lý đô thị tham mưu cho Ban Quản lý Quỹ phát triển cộng đồng thị xã lựa chọn 05 dự án để thực hiện trong thời gian tiếp theo.
Nguyễn Tới