Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2282
Hôm qua:
3934
Tuần này:
13507
Tháng này:
66440
Tất cả:
1981570

Hội nghị đối thoại với hộ ông Lê Văn Khuông, bà Nguyễn Thị Đào (khu phố 9, phường Bắc Sơn)

Ngày 29/07/2020 18:07:36

UBND Thị xã Bỉm Sơn vừa tổ chức Hội nghị đối thoại với hộ ông Lê Văn Khuông, bà Nguyễn Thị Đào - Khu phố 9, phường Bắc Sơn, là hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án San lấp mặt bằng, mở rộng Trường Tiểu học và Trường THCS Bắc Sơn.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường; Kinh tế; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thị xã; Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn; đại diện Thanh tra Thị xã và Trưởng khu phố 9 phường Bắc Sơn. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Hộ ông Lê Văn Khuông, bà Nguyễn Thị Đào có trên 1,2 ha đất trồng cây lâu năm (trong đó, diện tích trồng dâu là 0,91ha) thuộc đất bị Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: San lấp mặt bằng, mở rộng Trường Tiểu học và Trường THCS Bắc Sơn. Ngày 20/11/2018, Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Quyết định số 4326/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB cho hộ ông Khuông với tổng số tiền được bồi thường, hỗ trợ trên 868 triệu đồng, trong đó: Bồi thường, hỗ trợ về đất trên 364 triệu đồng; Bồi thường, hỗ trợ về cây hoa màu trên 503 triệu đồng. Gia đình thống nhất với diện tích đất bị ảnh hưởng thu hồi, thống nhất với đơn giá các loại cây trồng theo Phương án lập ngày 17/9/2018 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB Thị xã, song không thống nhất với cách tính quy chuẩn mật độ cây dâu theo quy định của Nhà nước là 1,5m2đất/cây, gia đình đề nghị được tính với mật độ 4 cây/m2. Ông Khuông có đơn khiếu nại và đã được Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giải quyết khiếu nại.

Ngày 17/5/2019 UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Quyết định số 1614 về việc giải quyết đơn khiếu nại của hộ ông Lê Văn Khuông. Tại Quyết định, Chủ tịch thị xã đã khẳng định: “Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB dự án san lấp mặt bằng, mở rộng trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác định đơn giá bồi thường theo mật độ cây trồng đối với cây Dâu tằm của hộ ông Lê văn Khuông là chưa đủ cơ sở pháp lý”.

Trên cơ sở đó, ngày 31/3/2020, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Quyết định số 1512 về việc phê duyệt phương án bồi thường 1 Ha cây Dâu tằm đã cho thu hoạch 3 năm trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn theo quy định tại Khoản b, Điểm 1, Mục III đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 4437 ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với cây lâu năm: “Cây lâu năm là loại cho thu hoạch nhiều lần (cây lấy quả, cây lấy dầu, cây lấy nhựa.... ) đang trong thời kỳ thu hoạch, thì được bồi thường theo giá trị hiện có của vườn cây. Giá trị hiện có của vườn cây là giá bán vườn cây trên thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường”. UBND thị xã cũng ban hành Quyết định số 2035 ngày 12/5/2020 về việc sửa đổi Quyết định số 4326 ngày 20/11/2018 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB cho hộ ông Lê văn Khuông, bà Nguyễn Thị Đào bị ảnh hưởng dự án: San lấp mặt bằng, mở rộng trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, tổng diện tích đất gia đình ông Khuông (bà Đào) bị ảnh hưởng phải thu hồi là 12.157,6m2; tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 790.337.000đồng (trong đó: bồi thường hỗ trợ cây dâu là 186.811.267 đồng).
Song hộ ông Lê Văn Khuông, bà Nguyễn Thị Đào vẫn không thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt và đã có đơn khiếu nại gửi UBND thị xã Bỉm sơn về việc không thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ được UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2035 ngày 12/5/2020.

Ngày 1/7/2020, UBND thị xã Bỉm Sơn, đã ban hành Quyết định số: 2713 về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Khuông, khẳng định: Việc ông Lê Văn Khuông đề nghị UBND thị xã Bỉm Sơn thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2035 ngày 12/5/2020 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với hộ ông là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Tại hội nghị, gia đình ông Khuông (bà Đào) vẫn giữ ý kiến: Gia đình thống nhất với diện tích đất bị ảnh hưởng, thu hồi; Số lượng, quy cách, chủng loại cây trồng theo biên bản kiểm kê; Thống nhất với đơn giá các loại cây trồng theo phương án đã lập song gia đình không thông nhất với việc áp dụng bảng giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây dâu. Gia đình đề nghị được áp dụng tính mật độ cây dâu 40.000-50.000 cây/ha, với đơn giá 41.000 đồng/cây.

Các thành viên trong hội nghị đã giải thích cặn kẽ về cơ sở pháp lý được áp dụng trong lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Khuông. Khẳng định đã bảo vệ quyền lợi, lợi ích tối đa của hộ gia đình theo quy định của pháp luật. Thực trạng hiện nay, hai trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn đang thiếu phòng học, công tác dạy, học gặp rất nhiều khó khăn; đề nghị gia đình ông Khuông nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án Bồi thường đã lập, sớm bàn giao đất để nhà đầu tư xây dựng thêm phòng học cho 2 trường Tiểu học, THCS Bắc Sơn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Đây là dự án nhà nước quyết định thu hồi đất để xây dựng, mở rộng trường học, phục vụ cho giáo dục. Đề nghị gia đình sớm chấp thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Trường hợp gia đình thống nhất nhận tiền, bàn giao mặt bằng trong tháng 7/2020, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án sẽ vận động nhà thầu hỗ trợ thêm một khoản tiền phù hợp cho gia đình. Sau khi nhận tiền nếu gia đình vẫn chưa thống nhất với Phương án của Hội đồng bồi thường thì gia đình có quyền tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi đến các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Giao Ban QLDA (đơn vị thường trựcHĐGPMB) thực hiện hoàn thiện hồ sơ GPMB theo đúng trình tự và quy định của pháp luật; Chủ động tham mưu UBND thị xã thực hiện các bước để cưỡng chế (nếu gia đình không chấp hành). Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị UBND phường Bắc Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền vận động gia đình ông Lê Văn Khuông (bà Nguyễn Thị Đào) GPMB, bàn giao đất để thực hiện Dự án: San lấp mặt bằng, mở rộng Trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn.
Nguyễn Tới

Hội nghị đối thoại với hộ ông Lê Văn Khuông, bà Nguyễn Thị Đào (khu phố 9, phường Bắc Sơn)

Đăng lúc: 29/07/2020 18:07:36 (GMT+7)

UBND Thị xã Bỉm Sơn vừa tổ chức Hội nghị đối thoại với hộ ông Lê Văn Khuông, bà Nguyễn Thị Đào - Khu phố 9, phường Bắc Sơn, là hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án San lấp mặt bằng, mở rộng Trường Tiểu học và Trường THCS Bắc Sơn.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường; Kinh tế; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thị xã; Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn; đại diện Thanh tra Thị xã và Trưởng khu phố 9 phường Bắc Sơn. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Hộ ông Lê Văn Khuông, bà Nguyễn Thị Đào có trên 1,2 ha đất trồng cây lâu năm (trong đó, diện tích trồng dâu là 0,91ha) thuộc đất bị Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: San lấp mặt bằng, mở rộng Trường Tiểu học và Trường THCS Bắc Sơn. Ngày 20/11/2018, Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Quyết định số 4326/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB cho hộ ông Khuông với tổng số tiền được bồi thường, hỗ trợ trên 868 triệu đồng, trong đó: Bồi thường, hỗ trợ về đất trên 364 triệu đồng; Bồi thường, hỗ trợ về cây hoa màu trên 503 triệu đồng. Gia đình thống nhất với diện tích đất bị ảnh hưởng thu hồi, thống nhất với đơn giá các loại cây trồng theo Phương án lập ngày 17/9/2018 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB Thị xã, song không thống nhất với cách tính quy chuẩn mật độ cây dâu theo quy định của Nhà nước là 1,5m2đất/cây, gia đình đề nghị được tính với mật độ 4 cây/m2. Ông Khuông có đơn khiếu nại và đã được Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giải quyết khiếu nại.

Ngày 17/5/2019 UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Quyết định số 1614 về việc giải quyết đơn khiếu nại của hộ ông Lê Văn Khuông. Tại Quyết định, Chủ tịch thị xã đã khẳng định: “Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB dự án san lấp mặt bằng, mở rộng trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác định đơn giá bồi thường theo mật độ cây trồng đối với cây Dâu tằm của hộ ông Lê văn Khuông là chưa đủ cơ sở pháp lý”.

Trên cơ sở đó, ngày 31/3/2020, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Quyết định số 1512 về việc phê duyệt phương án bồi thường 1 Ha cây Dâu tằm đã cho thu hoạch 3 năm trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn theo quy định tại Khoản b, Điểm 1, Mục III đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 4437 ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với cây lâu năm: “Cây lâu năm là loại cho thu hoạch nhiều lần (cây lấy quả, cây lấy dầu, cây lấy nhựa.... ) đang trong thời kỳ thu hoạch, thì được bồi thường theo giá trị hiện có của vườn cây. Giá trị hiện có của vườn cây là giá bán vườn cây trên thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường”. UBND thị xã cũng ban hành Quyết định số 2035 ngày 12/5/2020 về việc sửa đổi Quyết định số 4326 ngày 20/11/2018 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB cho hộ ông Lê văn Khuông, bà Nguyễn Thị Đào bị ảnh hưởng dự án: San lấp mặt bằng, mở rộng trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, tổng diện tích đất gia đình ông Khuông (bà Đào) bị ảnh hưởng phải thu hồi là 12.157,6m2; tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 790.337.000đồng (trong đó: bồi thường hỗ trợ cây dâu là 186.811.267 đồng).
Song hộ ông Lê Văn Khuông, bà Nguyễn Thị Đào vẫn không thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt và đã có đơn khiếu nại gửi UBND thị xã Bỉm sơn về việc không thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ được UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2035 ngày 12/5/2020.

Ngày 1/7/2020, UBND thị xã Bỉm Sơn, đã ban hành Quyết định số: 2713 về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Khuông, khẳng định: Việc ông Lê Văn Khuông đề nghị UBND thị xã Bỉm Sơn thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2035 ngày 12/5/2020 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với hộ ông là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Tại hội nghị, gia đình ông Khuông (bà Đào) vẫn giữ ý kiến: Gia đình thống nhất với diện tích đất bị ảnh hưởng, thu hồi; Số lượng, quy cách, chủng loại cây trồng theo biên bản kiểm kê; Thống nhất với đơn giá các loại cây trồng theo phương án đã lập song gia đình không thông nhất với việc áp dụng bảng giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây dâu. Gia đình đề nghị được áp dụng tính mật độ cây dâu 40.000-50.000 cây/ha, với đơn giá 41.000 đồng/cây.

Các thành viên trong hội nghị đã giải thích cặn kẽ về cơ sở pháp lý được áp dụng trong lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Khuông. Khẳng định đã bảo vệ quyền lợi, lợi ích tối đa của hộ gia đình theo quy định của pháp luật. Thực trạng hiện nay, hai trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn đang thiếu phòng học, công tác dạy, học gặp rất nhiều khó khăn; đề nghị gia đình ông Khuông nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án Bồi thường đã lập, sớm bàn giao đất để nhà đầu tư xây dựng thêm phòng học cho 2 trường Tiểu học, THCS Bắc Sơn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Đây là dự án nhà nước quyết định thu hồi đất để xây dựng, mở rộng trường học, phục vụ cho giáo dục. Đề nghị gia đình sớm chấp thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Trường hợp gia đình thống nhất nhận tiền, bàn giao mặt bằng trong tháng 7/2020, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án sẽ vận động nhà thầu hỗ trợ thêm một khoản tiền phù hợp cho gia đình. Sau khi nhận tiền nếu gia đình vẫn chưa thống nhất với Phương án của Hội đồng bồi thường thì gia đình có quyền tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi đến các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Giao Ban QLDA (đơn vị thường trựcHĐGPMB) thực hiện hoàn thiện hồ sơ GPMB theo đúng trình tự và quy định của pháp luật; Chủ động tham mưu UBND thị xã thực hiện các bước để cưỡng chế (nếu gia đình không chấp hành). Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị UBND phường Bắc Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền vận động gia đình ông Lê Văn Khuông (bà Nguyễn Thị Đào) GPMB, bàn giao đất để thực hiện Dự án: San lấp mặt bằng, mở rộng Trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn.
Nguyễn Tới