Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
831
Hôm qua:
1572
Tuần này:
3706
Tháng này:
17324
Tất cả:
926647

Hội nghị Giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 10/05/2019 18:07:19

Sáng ngày 09/5/2019, Thị ủy Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trưởng các Ban Xây dựng Đảng; Phó Chủ tịch UBND thị xã; Chủ tịch UB.MTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; Bí thư Đảng ủy các phường, xã. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị.

CT05.jpg


Tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo khái quát tình hình công tác triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị về những kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại, vướng mắc để tập trung tháo gỡ. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đã tổ chức học tập đầy đủ, nghiêm túc nội dung các chuyên đề; quan tâm tuyền truyền, phổ biến Chỉ thị sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; Thường xuyên kiểm tra, giám sát; chú trọng việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến những cách làm hay, sáng tạo.

Trong triển khai thực hiện, các cấp ủy đã quan tâm tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động và đăng ký nội dung làm theo Bác với những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác. Một số đơn vị, tổ chức cơ sở đảng tiến hành cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác đạt tỷ lệ cao. Nhiều địa phương, đơn vị đã xác định được những mục tiêu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị như: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị... Bên cạnh mặt tích cực, các đại biểu cũng đã chỉ rõ một số khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo triển khai thực hiện ở cơ sở như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 còn nhiều lúng túng, dẫn đến lãnh đạo chưa toàn diện; Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân đạt kết quả chưa cao, chưa đồng bộ; Việc xây dựng mô hình điển hình còn nhiều khó khăn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng.

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện Danh hiệu kiểu mẫu theo Quyết định 488 và Quyết định 09 của UBND tỉnh tại UBND thị xã Bỉm Sơn. Theo đó, UBND thị xã đã căn cứ vào tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị này gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương như: Đổi mới phương thức và hiệu quả lãnh đạo của chính quyền, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh… Để việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phong trào thi đua ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng chí đề nghị: Trong biểu dương điển hình tiên tiến, cần làm bài bản hơn, không tự phát; phải gắn vào việc đăng ký đầu năm của cán bộ, công chức, đảng viên; hàng năm cần tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện. Ban chỉ đạo của Thị xã cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, chủ yếu tập trung giám sát việc thực hiện của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Bên cạnh đó, việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần gắn với chuyên đề cụ thể hàng năm.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhấn mạnh: Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị phải được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, thường xuyên, tự giác đi vào nền nếp, nêu cao ý thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp để lôi cuốn, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị trong toàn Đảng, toàn dân. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn nữa, đồng chí Phó Bí thư thường trực Thị ủy đề nghị các ngành, địa phương, các tổ chức Chính trị - Xã hội cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019. Căn cứ yêu cầu cụ thể của từng cơ quan, đơn vị cầnxác định cụ thể, rõ ràng từng nội dung công việc mang tính đột phá để thực hiện tốt Chỉ thị 05. Phải đổi mới phong cách làm việc của cán bộ trong bộ máy từ thị xã đến cơ sở, gần dân, sát dân, gần doanh nghiệp. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thị xã có trách nhiệm tổng hợp, theo dõi việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của tập thể, cá nhân; các đăng ký xây dựng mô hình điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn thị xã.
Nguyễn Tới

Hội nghị Giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 10/05/2019 18:07:19 (GMT+7)

Sáng ngày 09/5/2019, Thị ủy Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trưởng các Ban Xây dựng Đảng; Phó Chủ tịch UBND thị xã; Chủ tịch UB.MTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; Bí thư Đảng ủy các phường, xã. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị.

CT05.jpg


Tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo khái quát tình hình công tác triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị về những kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại, vướng mắc để tập trung tháo gỡ. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đã tổ chức học tập đầy đủ, nghiêm túc nội dung các chuyên đề; quan tâm tuyền truyền, phổ biến Chỉ thị sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; Thường xuyên kiểm tra, giám sát; chú trọng việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến những cách làm hay, sáng tạo.

Trong triển khai thực hiện, các cấp ủy đã quan tâm tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động và đăng ký nội dung làm theo Bác với những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác. Một số đơn vị, tổ chức cơ sở đảng tiến hành cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác đạt tỷ lệ cao. Nhiều địa phương, đơn vị đã xác định được những mục tiêu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị như: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị... Bên cạnh mặt tích cực, các đại biểu cũng đã chỉ rõ một số khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo triển khai thực hiện ở cơ sở như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 còn nhiều lúng túng, dẫn đến lãnh đạo chưa toàn diện; Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân đạt kết quả chưa cao, chưa đồng bộ; Việc xây dựng mô hình điển hình còn nhiều khó khăn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng.

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện Danh hiệu kiểu mẫu theo Quyết định 488 và Quyết định 09 của UBND tỉnh tại UBND thị xã Bỉm Sơn. Theo đó, UBND thị xã đã căn cứ vào tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị này gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương như: Đổi mới phương thức và hiệu quả lãnh đạo của chính quyền, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh… Để việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phong trào thi đua ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng chí đề nghị: Trong biểu dương điển hình tiên tiến, cần làm bài bản hơn, không tự phát; phải gắn vào việc đăng ký đầu năm của cán bộ, công chức, đảng viên; hàng năm cần tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện. Ban chỉ đạo của Thị xã cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, chủ yếu tập trung giám sát việc thực hiện của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Bên cạnh đó, việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần gắn với chuyên đề cụ thể hàng năm.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhấn mạnh: Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị phải được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, thường xuyên, tự giác đi vào nền nếp, nêu cao ý thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp để lôi cuốn, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị trong toàn Đảng, toàn dân. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn nữa, đồng chí Phó Bí thư thường trực Thị ủy đề nghị các ngành, địa phương, các tổ chức Chính trị - Xã hội cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019. Căn cứ yêu cầu cụ thể của từng cơ quan, đơn vị cầnxác định cụ thể, rõ ràng từng nội dung công việc mang tính đột phá để thực hiện tốt Chỉ thị 05. Phải đổi mới phong cách làm việc của cán bộ trong bộ máy từ thị xã đến cơ sở, gần dân, sát dân, gần doanh nghiệp. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thị xã có trách nhiệm tổng hợp, theo dõi việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của tập thể, cá nhân; các đăng ký xây dựng mô hình điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn thị xã.
Nguyễn Tới

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa