Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3573
Hôm qua:
5106
Tuần này:
8679
Tháng này:
57446
Tất cả:
1817337

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 13/08/2019 17:40:52

Ngày12/8, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Trịnh Văn Chiến – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh cùng các cán bộ chủ chốt các địa phương, cơ quan, đơn vị tại 70 điểm cầu trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn, có các đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Bùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Thị xã; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã; các ban Xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội Thị xã; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XII như: Kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;Kết luận 50 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận 51 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận 52 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vả các kế hoạch của Tỉnh uỷ Thanh Hoá thực hiện các Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư vừa được tỉnh quán triệt, triển khai và khẳng định: Đây là những nội dung bao trùm hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội như biên giới, nền tảng tư tưởng, khoa học công nghệ, giáo dục – đào tạo và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Hiện nay, tình hình của tỉnh đang có nhiều lợi thế để phát triển. Tỉnh đang tích cực chuẩn bị các dự án lớn, tạo động lực tăng trưởng cho giai đoạn tới. Sự phát triển sôi động đó cũng là môi trường khiến các vấn đề đang học tập, quán triệt, triển khai có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu không lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tốt sẽ rất dễ xảy ra sự cố. Vì vậy, phải triển khai thực hiện các nội dung này thật tốt để đảm bảo cho sự phát triển lâu dài, bền vững của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ phải lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, qua loa. Cán bộ, đảng viên phải nắm chắc, các đồng chí được phân công triển khai kế hoạch phải nghiên cứu sâu, rộng, đặc biệt là những vấn đề thực tiễn đang diễn ra ở đơn vị, địa phương để quán triệt một cách hấp dẫn, đi sâu vào lòng người để cho một bộ phận lớn tiến tới toàn dân phải nắm được tinh thần, ý nghĩa những nội dung quán triệt ngày hôm nay để thực hiện. Làm rõ mốc thời gian để triển khai với từng cấp, từng ngành theo đúng yêu cầu của tỉnh.

Trong công tác xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận trên, các đồng chí chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hành động thực hiện tốt các nội dung đã triển khai và vận dụng sáng tạo, các nội dung này vào điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Trung ương. Kế hoạch phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tránh chung chung. Trong quá trình làm cần xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những việc trước mắt, cũng như lâu dài và nhiệm vụ, giải pháp phải có lộ trình cụ thể và lượng hóa được công việc. Đồng thời, trong quá trình triển khai phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương và của tỉnh, nhất là nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết và việc tổ chức chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nội dung này. Trong đó đặc biệt lưu ý một số vấn đề lâu nay dễ sai, dễ chệch hướng từ trong nhận thức đến hành động như các nội dung nêu trong dự thảo kế hoạch của Tỉnh uỷ.

Hà Nghĩa

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Đăng lúc: 13/08/2019 17:40:52 (GMT+7)

Ngày12/8, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Trịnh Văn Chiến – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh cùng các cán bộ chủ chốt các địa phương, cơ quan, đơn vị tại 70 điểm cầu trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn, có các đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Bùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Thị xã; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã; các ban Xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội Thị xã; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XII như: Kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;Kết luận 50 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận 51 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận 52 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vả các kế hoạch của Tỉnh uỷ Thanh Hoá thực hiện các Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư vừa được tỉnh quán triệt, triển khai và khẳng định: Đây là những nội dung bao trùm hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội như biên giới, nền tảng tư tưởng, khoa học công nghệ, giáo dục – đào tạo và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Hiện nay, tình hình của tỉnh đang có nhiều lợi thế để phát triển. Tỉnh đang tích cực chuẩn bị các dự án lớn, tạo động lực tăng trưởng cho giai đoạn tới. Sự phát triển sôi động đó cũng là môi trường khiến các vấn đề đang học tập, quán triệt, triển khai có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu không lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tốt sẽ rất dễ xảy ra sự cố. Vì vậy, phải triển khai thực hiện các nội dung này thật tốt để đảm bảo cho sự phát triển lâu dài, bền vững của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ phải lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, qua loa. Cán bộ, đảng viên phải nắm chắc, các đồng chí được phân công triển khai kế hoạch phải nghiên cứu sâu, rộng, đặc biệt là những vấn đề thực tiễn đang diễn ra ở đơn vị, địa phương để quán triệt một cách hấp dẫn, đi sâu vào lòng người để cho một bộ phận lớn tiến tới toàn dân phải nắm được tinh thần, ý nghĩa những nội dung quán triệt ngày hôm nay để thực hiện. Làm rõ mốc thời gian để triển khai với từng cấp, từng ngành theo đúng yêu cầu của tỉnh.

Trong công tác xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận trên, các đồng chí chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hành động thực hiện tốt các nội dung đã triển khai và vận dụng sáng tạo, các nội dung này vào điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Trung ương. Kế hoạch phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tránh chung chung. Trong quá trình làm cần xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những việc trước mắt, cũng như lâu dài và nhiệm vụ, giải pháp phải có lộ trình cụ thể và lượng hóa được công việc. Đồng thời, trong quá trình triển khai phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương và của tỉnh, nhất là nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết và việc tổ chức chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nội dung này. Trong đó đặc biệt lưu ý một số vấn đề lâu nay dễ sai, dễ chệch hướng từ trong nhận thức đến hành động như các nội dung nêu trong dự thảo kế hoạch của Tỉnh uỷ.

Hà Nghĩa