Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1820
Hôm qua:
1627
Tuần này:
5462
Tháng này:
54276
Tất cả:
1377638

Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 04/12/2018 15:17:45

Vừa qua, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác quản lý và Lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho các đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) thị xã; Trưởng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở, công chức Văn phòng –Thống kê, 106 điều tra viên của 8 phường, xã trên địa bàn thị xã. Đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng Ban Chỉ đạo thị xã dự Hội nghị.

THuan.jpg


Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được truyền đạt, hướng dẫn các nội dung trong công tác quản lý, lập bảng kê cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần vào các năm có số cuối cùng là số 9. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời đây cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng diều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Trong đó, sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra.

Phát biểu và giao nhiệm vụ cho các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng Ban Chỉ đạo thị xã đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo xã, phường, các điều tra viên trên cơ sở nội dung được tập huấn, tập trung nghiên cứu quy định, quy trình, cập nhật bảng kê trước Tổng điều tra; bám sát địa bàn để việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đạt kết quả tốt nhất.

Hoàng Hùng

Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đăng lúc: 04/12/2018 15:17:45 (GMT+7)

Vừa qua, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác quản lý và Lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho các đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) thị xã; Trưởng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở, công chức Văn phòng –Thống kê, 106 điều tra viên của 8 phường, xã trên địa bàn thị xã. Đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng Ban Chỉ đạo thị xã dự Hội nghị.

THuan.jpg


Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được truyền đạt, hướng dẫn các nội dung trong công tác quản lý, lập bảng kê cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần vào các năm có số cuối cùng là số 9. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời đây cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng diều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Trong đó, sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra.

Phát biểu và giao nhiệm vụ cho các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng Ban Chỉ đạo thị xã đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo xã, phường, các điều tra viên trên cơ sở nội dung được tập huấn, tập trung nghiên cứu quy định, quy trình, cập nhật bảng kê trước Tổng điều tra; bám sát địa bàn để việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đạt kết quả tốt nhất.

Hoàng Hùng