Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3309
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7346
Tháng này:
26021
Tất cả:
1785926

Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường, xã.

Ngày 16/05/2019 21:13:19

Chiều 15/5, UBND Thị xã phối hợp với sở Khoa học Công Nghệ Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường, xã.

Tap huan ISO.jpg
Tham dự hội nghị có lãnh đạo Văn Phòng HĐND&UBND Thị xã; Ban chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 các phường, xã trên địa bàn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học Công Nghệ Thanh Hóa hướng dẫn chi tiết cấu trúc, cách thức xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015... Trong đó, chú trọng những điểm mới của TCVN ISO 9001:2015 so với TCVN ISO 9001:2008. Theo đó, TCVN ISO 9001:2015 gồm 10 phần: Phạm vi; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định ngữ; Bối cảnh của tổ chức; Vai trò của lãnh đạo; Hoạch định; Hỗ trợ; Hoạt động; Đánh giá hoạt động; Cải tiến. Phương pháp xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gồm 3 bước cơ bản: Chuẩn hóa, quy trình hóa (xây dựng các thủ tục dạng văn bản); Ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; Kiểm soát và cải tiến hệ thống…
Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã có thêm kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, hiểu được mục đích cũng như lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; xây dựng nền hành chính thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.
Phạm Thúy

Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường, xã.

Đăng lúc: 16/05/2019 21:13:19 (GMT+7)

Chiều 15/5, UBND Thị xã phối hợp với sở Khoa học Công Nghệ Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường, xã.

Tap huan ISO.jpg
Tham dự hội nghị có lãnh đạo Văn Phòng HĐND&UBND Thị xã; Ban chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 các phường, xã trên địa bàn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học Công Nghệ Thanh Hóa hướng dẫn chi tiết cấu trúc, cách thức xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015... Trong đó, chú trọng những điểm mới của TCVN ISO 9001:2015 so với TCVN ISO 9001:2008. Theo đó, TCVN ISO 9001:2015 gồm 10 phần: Phạm vi; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định ngữ; Bối cảnh của tổ chức; Vai trò của lãnh đạo; Hoạch định; Hỗ trợ; Hoạt động; Đánh giá hoạt động; Cải tiến. Phương pháp xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gồm 3 bước cơ bản: Chuẩn hóa, quy trình hóa (xây dựng các thủ tục dạng văn bản); Ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; Kiểm soát và cải tiến hệ thống…
Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã có thêm kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, hiểu được mục đích cũng như lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; xây dựng nền hành chính thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.
Phạm Thúy