Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3633
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7671
Tháng này:
26346
Tất cả:
1786251

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2020.

Ngày 16/09/2019 23:51:57

Chiều ngày 13/9/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọtnăm 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện các ban, ngành thị xã có liên quan, lãnh đạo UBND các phường, xã và Giám đốc các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, các ngành chức năng của Thị xã và UBND các phường, xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, của UBND thị xã về sản xuất nông nghiệp nói chung và sản sản xuất trồng trọt nói riêng. Tổng diện tích gieo trồng cả năm trên 2.118ha, đạt 95,3% kế hoạch; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 5.670 tấn, trong đó sản lượng lúa đạt trên 5.220 tấn, sản lượng ngô đạt trên 450 tấn. Cây mía nguyên liệu được trồng trên diện tích 769 ha, đạt 109% kế hoạch, năng suất bình quân đạt 640 tạ/ha, sản lượng đạt trên 49.200 tấn. Bên cạnh đó, diện tích gieo trồng các loại rau , đậu, cây có củ đều đạt theo kế hoạch. Thị xã tiếp tục thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích sản xuất và phát triển bền vững. Trong năm, đã chuyển đổi trên 10 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây rau màu, cây ăn quả đem lại giá trị kinh tế cao, thu nhập của người dân tăng lên đáng kể.

Năm 2020 là năm cuối cùng của kế hoạch phát triển sản xuất trồng trọt giai đoạn 2016-2020, toàn thị xã phấn đấu gieo trồng cây hàng năm đạt trên 1.900 ha, trong đó vụ Đông trên 98 ha, vụ Chiêm Xuân trên 1.328 ha, vụ Thu Mùa trên 479 ha…sản lượng lương thực đạt trên 5.600 tấn. Cácxã, phường tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, tập trung tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hoá, tăng cường sử dụng giống mới có chất lượng tốt, gắn liền với đầu tư thâm canh, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế….

Hội nghị cũng thông qua Phương án phòng trừ dịch hại cây trồng vụ Đông năm 2019-2020 của Trạm Bảo vệ Thực vật Bỉm Sơn và Phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2020 của Chi nhánh Thủy lợi Bỉm Sơn.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp nói chung và công tác sản xuất trồng trọt nói riêng trên địa bàn, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra trong Kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã đánh giá cao các ban, ngành chức năng của Thị xã và các phường, xã đã nỗ lực trong công tác triển khai sản xuất ngành trồng trọt năm 2019. Trên cơ sở kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu phòng Kinh tế -UBND thị xã, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện lại Kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2020, trong đó phải có đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể với mục tiêu đề ra, giao chỉ tiêu từng loại cây trồng cho từng địa phương, nhất là những loại cây trồng chủ lực. UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch cụ thể từng diện tích cho từng loại cây trồng và không được để ruộng đất bỏ hoang; Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tập trung và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã cùng đề nghị Hội Nông dân, Hội làm vườn và các đoàn thể chính trị - xã hội khác tăng cường công tác tuyên truyềnđể hội viên tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế đối với cây trồng.
Nguyễn Tới

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2020.

Đăng lúc: 16/09/2019 23:51:57 (GMT+7)

Chiều ngày 13/9/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọtnăm 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện các ban, ngành thị xã có liên quan, lãnh đạo UBND các phường, xã và Giám đốc các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, các ngành chức năng của Thị xã và UBND các phường, xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, của UBND thị xã về sản xuất nông nghiệp nói chung và sản sản xuất trồng trọt nói riêng. Tổng diện tích gieo trồng cả năm trên 2.118ha, đạt 95,3% kế hoạch; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 5.670 tấn, trong đó sản lượng lúa đạt trên 5.220 tấn, sản lượng ngô đạt trên 450 tấn. Cây mía nguyên liệu được trồng trên diện tích 769 ha, đạt 109% kế hoạch, năng suất bình quân đạt 640 tạ/ha, sản lượng đạt trên 49.200 tấn. Bên cạnh đó, diện tích gieo trồng các loại rau , đậu, cây có củ đều đạt theo kế hoạch. Thị xã tiếp tục thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích sản xuất và phát triển bền vững. Trong năm, đã chuyển đổi trên 10 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây rau màu, cây ăn quả đem lại giá trị kinh tế cao, thu nhập của người dân tăng lên đáng kể.

Năm 2020 là năm cuối cùng của kế hoạch phát triển sản xuất trồng trọt giai đoạn 2016-2020, toàn thị xã phấn đấu gieo trồng cây hàng năm đạt trên 1.900 ha, trong đó vụ Đông trên 98 ha, vụ Chiêm Xuân trên 1.328 ha, vụ Thu Mùa trên 479 ha…sản lượng lương thực đạt trên 5.600 tấn. Cácxã, phường tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, tập trung tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hoá, tăng cường sử dụng giống mới có chất lượng tốt, gắn liền với đầu tư thâm canh, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế….

Hội nghị cũng thông qua Phương án phòng trừ dịch hại cây trồng vụ Đông năm 2019-2020 của Trạm Bảo vệ Thực vật Bỉm Sơn và Phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2020 của Chi nhánh Thủy lợi Bỉm Sơn.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp nói chung và công tác sản xuất trồng trọt nói riêng trên địa bàn, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra trong Kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã đánh giá cao các ban, ngành chức năng của Thị xã và các phường, xã đã nỗ lực trong công tác triển khai sản xuất ngành trồng trọt năm 2019. Trên cơ sở kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu phòng Kinh tế -UBND thị xã, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện lại Kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2020, trong đó phải có đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể với mục tiêu đề ra, giao chỉ tiêu từng loại cây trồng cho từng địa phương, nhất là những loại cây trồng chủ lực. UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch cụ thể từng diện tích cho từng loại cây trồng và không được để ruộng đất bỏ hoang; Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tập trung và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã cùng đề nghị Hội Nông dân, Hội làm vườn và các đoàn thể chính trị - xã hội khác tăng cường công tác tuyên truyềnđể hội viên tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế đối với cây trồng.
Nguyễn Tới