Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
845
Hôm qua:
1572
Tuần này:
3720
Tháng này:
17338
Tất cả:
926661

Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ Thu Mùa năm 2019.

Ngày 10/05/2019 18:07:29

Sáng ngày 10/5/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ Thu Mùa năm 2019. Đồng chí Tống Thanh Bình- Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo phòng Kinh tế; lãnh đạo UBND các phường, xã và đại diện các ban, ngành có liên quan.

San xuat.jpg


Vụ Thu Mùa năm 2018, mặc dù gặp nhiều khăn, tuy nhiên toàn Thị xã đã gieo trồng lúa được 400,72ha; Năng suất bình quân đạt 49,44 tạ/ha, sản lượng đạt 1.981 tấn. Diện tích rau các loại đạt 52,73 ha, sản lượng đạt 746 tấn. Phát huy kết quả này, vụ Thu Mùa năm 2019, toàn thị xã phấn đấu gieo trồng 515,2 ha, với các loại cây trồng chính: Lúa 411,9ha; ngô thu 36,5ha; rau các loại 48,33ha.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Thị xã đề ra các giải pháp, cụ thể: Nâng cao vai trò chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuê đất liên kết sản xuất với hộ nông dân thông qua hợp tác xã nông nghiệp. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn khi có sai phạm về chất lượng vật tư và điều kiện kinh doanh. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt. Thực hiện nghiêm túc quy trình kỹ thuật, đảm bảo mật độ, bón phân cân đối, phòng trừ sâu bệnh.... Đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác sản xuất, phân tích nguyên nhân đồng thời đóng góp các giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt phương án sản xuất vụ Thu Mùa 2019 trên địa bàn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã yêu cầu các xã, phường xây dựng phương án sản xuất vụ Thu Mùa tại địa phương để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; Giao phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi để phát đến các hộ gia trại, trang trại nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, chất lượng sản phẩm cây, con, vật nuôi. Riêng đối với sản xuất vụ Chiêm Xuân 2018 - 2019, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã yêu cầu các phòng ngành, địa phương, đơn vị quan tâm phòng trừ sâu bệnh hại cuối vụ để đảm bảo năng suất đã đề ra; quan tâm tiêu, tháo nước đối với vùng đất trũng, tạo thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

Hoàng Hùng

Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ Thu Mùa năm 2019.

Đăng lúc: 10/05/2019 18:07:29 (GMT+7)

Sáng ngày 10/5/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ Thu Mùa năm 2019. Đồng chí Tống Thanh Bình- Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo phòng Kinh tế; lãnh đạo UBND các phường, xã và đại diện các ban, ngành có liên quan.

San xuat.jpg


Vụ Thu Mùa năm 2018, mặc dù gặp nhiều khăn, tuy nhiên toàn Thị xã đã gieo trồng lúa được 400,72ha; Năng suất bình quân đạt 49,44 tạ/ha, sản lượng đạt 1.981 tấn. Diện tích rau các loại đạt 52,73 ha, sản lượng đạt 746 tấn. Phát huy kết quả này, vụ Thu Mùa năm 2019, toàn thị xã phấn đấu gieo trồng 515,2 ha, với các loại cây trồng chính: Lúa 411,9ha; ngô thu 36,5ha; rau các loại 48,33ha.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Thị xã đề ra các giải pháp, cụ thể: Nâng cao vai trò chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuê đất liên kết sản xuất với hộ nông dân thông qua hợp tác xã nông nghiệp. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn khi có sai phạm về chất lượng vật tư và điều kiện kinh doanh. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt. Thực hiện nghiêm túc quy trình kỹ thuật, đảm bảo mật độ, bón phân cân đối, phòng trừ sâu bệnh.... Đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác sản xuất, phân tích nguyên nhân đồng thời đóng góp các giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt phương án sản xuất vụ Thu Mùa 2019 trên địa bàn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã yêu cầu các xã, phường xây dựng phương án sản xuất vụ Thu Mùa tại địa phương để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; Giao phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi để phát đến các hộ gia trại, trang trại nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, chất lượng sản phẩm cây, con, vật nuôi. Riêng đối với sản xuất vụ Chiêm Xuân 2018 - 2019, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã yêu cầu các phòng ngành, địa phương, đơn vị quan tâm phòng trừ sâu bệnh hại cuối vụ để đảm bảo năng suất đã đề ra; quan tâm tiêu, tháo nước đối với vùng đất trũng, tạo thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

Hoàng Hùng

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa