Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3417
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7455
Tháng này:
26130
Tất cả:
1786035

Hội nghị Triển khai Quyết định của UBND tỉnh về sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bỉm Sơn vào Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn

Ngày 18/09/2019 20:44:35

Chiều ngày 17/9/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của UBND tỉnh về sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bỉm Sơn vào Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn.

Sap nhap.JPG


Tham dựHội nghị có đại diệnBan Tổ Chức Thị ủy; Trưởng các phòng có liên quan thuộc UBND thị xã;Lãnh đạo TrườngTrung cấp nghề Bỉm Sơn và toàn bộ cán bộ, viên chức, nhân viên hợp đồng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bỉm Sơn. Đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trưởng phòng Nội vụ -UBND thị xã thông qua Quyết định số 3486/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa“Về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) Bỉm Sơn vào Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn, trực thuộc UBND thị xã Bỉm Sơn”.Theo đó, sáp nhập TTGDTX Bỉm Sơn vào Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn từ ngày 30/8/2019. Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND thị xã Bỉm Sơn, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.Nhiệm vụ, quyền hạn của Trường được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Về cơ cấu tổ chức của Trường, gồm có: Hội đồng trường, Hội đồng tư vấn, Ban Giám hiệu, 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 02 khoa.Khi mới sáp nhập, Trường trung cấp nghề Bỉm Sơn có số lượng Phó Hiệu trưởng nhiều hơn so với quy định nhưng không quá 02người, hết năm học 2021, Trường có số lượng Phó Hiệu trưởng theo đúng quy định là 01 người. Số lượng người làm việc của Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của trường, nằm trong tổng số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Bỉm Sơn, được UBND tỉnh giao hàng năm.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của một số cán bộ, viên chức TTGDTX Bỉm Sơn và Hiệu Trưởng Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn về tâm tư nguyện vọng sau khi sáp nhập; ý kiến của lãnh đạo các ngành chức năng về công tác tổ chức bộ máy và hoạt động của Trường Trung cấp NghềBỉm Sơn, dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND thị xã và các đại biểu tham dự Hội nghị, ông Hoàng Minh Khanh – Giám đốc TTGDTX Bỉm Sơn và ông Hứa Xuân Hương – Hiệu Trưởng trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn đã ký “Biên bản bàn giao số lượng người làm việc, viên chức; tài chính; tài sản, trang thiết bị; hồ sơ tài liệu của TTGDTX Bỉm Sơn cho Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Ban Tổ chức Thị ủy tham mưu cho Thị ủy có Quyết định giải thể đối với Chi bộ TTGDTX Bỉm Sơn, chuyển các đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ TTGDTX về Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn; Giao các phòng: Nội vụ, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục &Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo, hướng dẫn Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn triển khai thực hiện các nội dung về tổ chức bộ máy, tài sản, tài chính; hoạt động dạy nghề, hướng nghiệp, giáo dục thường xuyên… đúng theo quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng yêu cầu Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn sau khi tiếp nhận viên chức, lao động và cơ sở vật chất từ TTGDTX khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm, trình UBND thị xã trước ngày 31/10/2019; đồng ý chủ trương cho Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn làm việc với UBND phường Lam Sơn để mượn lại trụ sở cũ của TTGDTX Bỉm Sơn.
Nguyễn Tới

Hội nghị Triển khai Quyết định của UBND tỉnh về sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bỉm Sơn vào Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn

Đăng lúc: 18/09/2019 20:44:35 (GMT+7)

Chiều ngày 17/9/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của UBND tỉnh về sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bỉm Sơn vào Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn.

Sap nhap.JPG


Tham dựHội nghị có đại diệnBan Tổ Chức Thị ủy; Trưởng các phòng có liên quan thuộc UBND thị xã;Lãnh đạo TrườngTrung cấp nghề Bỉm Sơn và toàn bộ cán bộ, viên chức, nhân viên hợp đồng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bỉm Sơn. Đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trưởng phòng Nội vụ -UBND thị xã thông qua Quyết định số 3486/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa“Về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) Bỉm Sơn vào Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn, trực thuộc UBND thị xã Bỉm Sơn”.Theo đó, sáp nhập TTGDTX Bỉm Sơn vào Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn từ ngày 30/8/2019. Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND thị xã Bỉm Sơn, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.Nhiệm vụ, quyền hạn của Trường được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Về cơ cấu tổ chức của Trường, gồm có: Hội đồng trường, Hội đồng tư vấn, Ban Giám hiệu, 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 02 khoa.Khi mới sáp nhập, Trường trung cấp nghề Bỉm Sơn có số lượng Phó Hiệu trưởng nhiều hơn so với quy định nhưng không quá 02người, hết năm học 2021, Trường có số lượng Phó Hiệu trưởng theo đúng quy định là 01 người. Số lượng người làm việc của Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của trường, nằm trong tổng số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Bỉm Sơn, được UBND tỉnh giao hàng năm.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của một số cán bộ, viên chức TTGDTX Bỉm Sơn và Hiệu Trưởng Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn về tâm tư nguyện vọng sau khi sáp nhập; ý kiến của lãnh đạo các ngành chức năng về công tác tổ chức bộ máy và hoạt động của Trường Trung cấp NghềBỉm Sơn, dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND thị xã và các đại biểu tham dự Hội nghị, ông Hoàng Minh Khanh – Giám đốc TTGDTX Bỉm Sơn và ông Hứa Xuân Hương – Hiệu Trưởng trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn đã ký “Biên bản bàn giao số lượng người làm việc, viên chức; tài chính; tài sản, trang thiết bị; hồ sơ tài liệu của TTGDTX Bỉm Sơn cho Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Ban Tổ chức Thị ủy tham mưu cho Thị ủy có Quyết định giải thể đối với Chi bộ TTGDTX Bỉm Sơn, chuyển các đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ TTGDTX về Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn; Giao các phòng: Nội vụ, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục &Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo, hướng dẫn Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn triển khai thực hiện các nội dung về tổ chức bộ máy, tài sản, tài chính; hoạt động dạy nghề, hướng nghiệp, giáo dục thường xuyên… đúng theo quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng yêu cầu Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn sau khi tiếp nhận viên chức, lao động và cơ sở vật chất từ TTGDTX khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm, trình UBND thị xã trước ngày 31/10/2019; đồng ý chủ trương cho Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn làm việc với UBND phường Lam Sơn để mượn lại trụ sở cũ của TTGDTX Bỉm Sơn.
Nguyễn Tới